Tryb przypuszczający I

Konjunktiv I

Konjunktiv I w języku niemieckim wykorzystujemy do mowy zależnej. Mowa zależna opisuje wypowiedź innej osoby lub osób, przy czym nie mamy pewności, czy ta wypowiedź jest prawdziwa (rzekomo tak, ale nie wiemy tego na pewno).

Mowa zależna jest najcześciej wykorzystywana w mediach w formie pisemnej (np. w gazetach) lub w formie ustnej (np. w wiadomościach/radiu). Prawie zawsze stosujemy mowę zależna w trzeciej osobie liczby pojedynczej (dana osoba coś powiedziała np. prezydent, przedstawiciel firmy) lub w trzeciej osobie liczby mnogiej (dane osoby coś powiedziały np. politycy).

Przykładowe zdania z wykorzystaniem mowy zależnej

 • Tłumaczenie
 • Szef powiedział, że firmie wiedzie się świetnie.
 • Wyjaśnienie
 • Szef wprawdzie powiedział, że firmie świetnie się wiedzie, ale tak na prawdę nie wiadomo jak wiedzie się firmie. Może wiedzie się źle, a szef chce to ukryć. Mowa zależna wyraża tą niepewność co do wypowiedzi szefa.
 • Tłumaczenie
 • "Nasz bank oferuje najkorzystniejszy kredyt na rynku." 👉 Bank (rzekomo) oferuje najkorzystniejszy kredyt na rynku.
 • Wyjaśnienie
 • Nie wiemy czy kredyt oferowany przez bank jest najkorzystniejszy na rynku.

Budowa

W celu zbudowania zdania w mowie zależnej, do tematu czasownika (np. dla czasownika machen, tematem jest mach) dodajemy -e (chyba, że temat czasownika jest zakończony na -e), a następnie końcówkę dla danej osoby. Trzecia osoba liczby pojedynczej (er/sie/es) odmienia się tak jak pierwsza osoba liczby pojedynczej (ich).

Przykłady w czasie Präsens
 • Tłumaczenie
 • Rzecznik banku: "Bank ma wystarczająco dużo pieniędzy." 👉 Rzecznik banku powiedział, że bank (rzekomo) ma wystarczająco dużo pieniędzy. (ale nie jesteśmy tego pewni)
 • Wyjaśnienie
 • mit|teilen - komunikować / donosić
 • Tłumaczenie
 • Polityk powiedział: "W budżecie państwa brakuje 2 milionów euro." 👉 Polityk powiedział, że w budżecie państwa (rzekomo) brakuje dwóch milionów.
 • Wyjaśnienie
 • fehlen an +Dativ - brakować czegoś/kogoś
Przykłady w czasie Perfekt
 • Tłumaczenie
 • Policja: "Przestępca uciekł z Niemiec do Francji." 👉 Policja zakomunikowała, że przestępca (rzekomo) uciekł z Niemiec do Francji.
 • Wyjaśnienie
 • fliehen - uciekać
 • Tłumaczenie
 • Nauczyciel powiedział: "Julian zrobił duże postępy." 👉 Nauczyciel powiedział, że Julian (rzekomo) zrobił duże postępy.
Przykłady w czasie Futur I
 • Tłumaczenie
 • On powiedział: "Każdy dostanie podwyżkę." 👉 On powiedział, że (rzekomo) każdy dostanie podwyżkę.
 • Tłumaczenie
 • Lekarka powiedziała: "Pani syn wkrótce będzie zdrowy." 👉 Lekarka powiedziała, że (rzekomo) mój syn wkrótce będzie zdrowy.
Przykłady w czasie Futur II
 • Tłumaczenie
 • Prezydent powiedział: "Za pięć lat nasz kraj stanie się najsilniejszą gospodarką świata." 👉 Prezydent powiedział, że za pięć lat (rzekomo) jego kraj stanie się najsilniejszą gospodarką świata.
 • Wyjaśnienie
 • etwas werden - stawać się (kimś/czymś)
 • geworden to Partizip II dla czasownika werden, sein jego czasownik posiłkowy, a werde to czasownik posiłkowy czasu przyszłego Futur I w mowie zależnej
 • Tłumaczenie
 • Naukowiec twierdził: "Za dziesięc lat każdy będzie miał doświadczenie z samochodami elektrycznymi." 👉 Naukowiec twierdził, że za dziesięc lat (rzekomo) każdy będzie miał doświadczenie z samochodami elektrycznymi.
Konflikt trybu oznajmującego (Indikativ) i trybu przypuszczającego (Konjunktiv I)

W większości przypadków forma Konjunktiv I pokrywa się z formą trybu oznajmującego w pierwszej osobie liczby pojedynczej (ich) oraz w pierwszej i trzeciej osobie liczby mnogiej (wir, sie/Sie). Wówczas konieczne jest zastosowanie formy Konjunktiv II.

 • Tłumaczenie
 • Politicy: "Udzielimy pomocy finansowej każdemu przedsiębiorstwu." 👉 Politycy obiecali, że (rzekomo) udzielą każdemu przedsiębiorstwu pomocy finansowej.
 • Wyjaśnienie
 • Nie można w tej sytuacji użyć formy Konjunktiv I dla czasownika leisten, ponieważ pokrywa się ona z formą trybu oznajmującego dla tej osoby (wir leisten), dlatego trzeba wykorzystać formę Konjunktiv II (bezokolicznik + würden).
 • Tłumaczenie
 • Manager powiedział: "W następnym miesiącu dostanie Pan podwyżkę." 👉 Manager powiedział, że (rzekomo) w następnym miesiącu dostanę podwyżkę.
 • Wyjaśnienie
 • Nie można w tej sytuacji użyć formy Konjunktiv I dla czasownika bekommen, ponieważ pokrywa się ona z formą trybu oznajmującego dla tej osoby (ich bekomme), dlatego trzeba wykorzystać formę Konjunktiv II (bezokolicznik + würden).
Mowa zależna dla zdania pytającego
 • Tłumaczenie
 • Klient: "Czy bank ma wystarczająco pieniędzy?" 👉 Klient zapytał czy bank ma wystarczająco pieniędzy.
 • Wyjaśnienie
 • Pytania z odpowiedzią Tak/Nie - wykorzystujemy spójnik ob
 • Tłumaczenie
 • Klient: "Ile pieniędzy ma bank?" 👉 Klient zapytał ile pieniędzy ma bank.
 • Wyjaśnienie
 • Pytania z zaimkiem pytającym - wykorzystujemy zaimek pytający (wie) w części zdania z mową zależną
Mowa zależna dla zdania rozkazującego

Aby utworzyć mowę zależna dla zdania rozkazującego wykorzystujemy czasownik sollen (dla poleceń), müssen (dla rozkazów) oraz mögen (dla próśb).

 • Tłumaczenie
 • Lekarz: "Niech Pan/Pani dużo pije." 👉 Lekarz powiedział, żebym dużo pił (lub że powinienem dużó pić).
 • Tłumaczenie
 • Skoczek spadochronowy: "Skacz teraz!" 👉 Skoczek spadochronowy powiedział, żebym teraz skakał (lub że muszę teraz skakać).
 • Tłumaczenie
 • Koleżanka z pracy: "Popilnuj proszę mojej torebki." 👉 Koleżanka z pracy poprosiła mnie, żebym popilnował jej torebki.
Mowa zależna dla zdania ze stroną bierną
 • Tłumaczenie
 • Rzecznika firmy: Nasza firma jest wspierana finansowo przez rząd. 👉 Rzecznika firmy powiedziała, że firma (rzekomo) jest finansowo wspierana przez rząd.
 • Wyjaśnienie
 • W zdaniu ze stroną bierną czasownik posiłkowy werden ma formę Konjunktiv I (czas teraźniejszy Präsens).
 • Tłumaczenie
 • Rzecznika firmy: Nasza firma była finansowo wspierana przez rząd. 👉 Rzecznika firmy powiedziała, że firma (rzekomo) była wspierana finansowo przez rząd.
 • Wyjaśnienie
 • W zdaniu ze stroną bierną czasownik posiłkowy sein ma formę Konjunktiv I (czas przeszły Perfekt).
 • Tłumaczenie
 • Rzecznika firmy: Nasza firma będzie wspierana finansowo przez rząd. 👉 Rzecznika firmy powiedziała, że firma (rzekomo) będzie wspierana finansowo przez rząd.
 • Wyjaśnienie
 • W zdaniu ze stroną bierną czasownik posiłkowy werden ma formę Konjunktiv I (czas przyszły Futur I).

Wyjątki i przypadki specjalne

Przykład z czasownikiem sein
 • Tłumaczenie
 • Kierownik banku: "Bank jest stabilny finansowo." 👉 Bank (rzekomo) jest stabilny finansowo.

Odmiana czasownika sein (być) przez osoby

Person Indikativ Konjunktiv I
ich bin sei
du bist seist (seiest)
er/sie/es ist sei
wir sind seien
ihr seid seiet
sie/Sie sind seien