Ułamki

Bruchzahlen

Przykładowe ułamki

 • Tłumaczenie
 • połowa (jedna druga)
 • Tłumaczenie
 • jedna czwarta
 • Tłumaczenie
 • siedem ósmych
 • Tłumaczenie
 • jedna setna
 • Tłumaczenie
 • jedna tysięczna

Budowa ułamków

Ułamki składają się z licznika (der Zähler), kreski ułamkowej (der Bruchstrich) i mianownika (der Nenner). Tworzymy je stawiając liczebnik główny w liczniku (np. ein, zwei, fünf) i liczebnik porządkowy (np. dritt, fünft) z końcówką -el w mianowniku. Wszystkie ułamki oprócz jedynki (eins) w liczniku i półówki (halb) nie odmieniają się.

Ułamki w roli rzeczownika

Gdy używamy ułamka jako rzeczownik to piszemy go z dużej litery.

 • Tłumaczenie
 • Zawszę kroję pomidory w ćwiartki.
 • Wyjaśnienie
 • Viertel występuje tu jako rzeczownik ćwierć.
Określaniu masy lub miary

Przy określaniu masy lub miary liczebnik piszemy z małej litery.

 • Tłumaczenie
 • jedna czwarta litra wody
Liczebniki eins i halb

Liczebnik eins w liczniku odmienia się jak rodzajnik nieokreślony (liczba jest zawsze pojedyncza), a liczebnik halb jak przymiotnik.

 • Tłumaczenie
 • pół kawałka szynki serrano
 • Tłumaczenie
 • Wlałem jedną czwartą zawartości puszki do garnka.

Wyjątki i przypadki specjalne

Rzeczownik utworzony od liczebnika halb (połowa) to die Hälfte.
 • Tłumaczenie
 • Zjadłem pół tortu. 👉 Zjadłem połówkę/połowę tortu.
Liczebniki z ein halb (pół)

Gdy przed liczebnikiem ein halb występuje liczba całości piszemy wszystko jako jeden wyraz.

 • Tłumaczenie
 • Jeden i pół / półtora
 • Tłumaczenie
 • Dwanaście i pół.
Fragment rzeczownika

Czasami gdy ułamki łączą się z rzeczownikami w celu uzyskania znaczenia, że chodzi tylko o fragment tego co opisuje rzeczownik, nowe słowo powstaje przez połączenie tylko mianownika ułamka z rzeczownikiem.

 • Tłumaczenie
 • półbut
 • Tłumaczenie
 • Jedna ósma finału
 • Tłumaczenie
 • kwadrans
 • Tłumaczenie
 • Połowa czasu gry