Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone

Trennbare und nicht trennbare Verben

Czasowniki rozdzielnie złożone mają przedrostek, który w zdaniu odłącza się od tematu czasownika. W zależności od czasu i typu zdania przedrostek zajmuje określoną pozycję w zdaniu.

Czasowniki nierodzielnie złożone mają przedrostek, który pozostaje razem z tematem czasownika.

Przykładowe zdania z czasownikiem (nie)rozdzielnie złożonym

 • Tłumaczenie
 • Pociąg odjeżdża o ósmej.
 • Wyjaśnienie
 • ab|fahren - odjeżdżać
 • Przedrostek ab oddziela się od tematu czasownika fahren i stoi na końcu zdania. Temat czasownika fahren odmienia się przez osoby (w tym przypadku trzecia osoba liczby pojedynczej).
 • Tłumaczenie
 • Nie rozumiem tego.
 • Wyjaśnienie
 • verstehen - rozumieć
 • Przedrostek ver nie oddziela się od tematu czasownika stehen.

Grupy i przykłady czasowników

Przedrostki czasowników rozdzielnie złożonych
ab
 • Tłumaczenie
 • Pociąg odjeżdża o ósmej.
 • Wyjaśnienie
 • ab|fahren - odjeżdżać
 • Tłumaczenie
 • To zależy od Ciebie.
 • Wyjaśnienie
 • ab|hängen von +Dativ - zależeć od
an
 • Tłumaczenie
 • Pociąg przyjeżdża o dziewiątej.
 • Wyjaśnienie
 • an|kommen - przyjeżdzać / docierać
 • Tłumaczenie
 • Zapisujemy się na kurs językowy.
 • Wyjaśnienie
 • sich an|melden für +Akkusativ - zapisać się na
auf
 • Tłumaczenie
 • Zawsze wcześnie wstaję.
 • Wyjaśnienie
 • auf|stehen - wstawać
 • Tłumaczenie
 • Ciągle pojawia się ten sam błąd.
 • Wyjaśnienie
 • auf|treten - pojawiać się / występować
aus
 • Tłumaczenie
 • Ewa wyłącza światło.
 • Wyjaśnienie
 • aus|schalten - wyłączać
 • Tłumaczenie
 • Dobrze wyglądasz.
 • Wyjaśnienie
 • aus|sehen - wyglądać (mieć wygląd)
bei
 • Tłumaczenie
 • To przyczynia się do poprawy sytuacji.
 • Wyjaśnienie
 • bei|tragen [zu +Dativ] - przyczyniać się (do)
 • Tłumaczenie
 • Nauczę Cię tego.
 • Wyjaśnienie
 • etw jmd +Dativ bei|bringen - nauczyć kogoś czegoś
ein
 • Tłumaczenie
 • Ewa włącza światło.
 • Wyjaśnienie
 • ein|schalten - włączać
 • Tłumaczenie
 • Zawsze robię zakupy online.
 • Wyjaśnienie
 • ein|kaufen - robić zakupy
her
 • Tłumaczenie
 • Firma produkuje auta.
 • Wyjaśnienie
 • her|stellen - produkować
heraus
 • Tłumaczenie
 • Okazało się, że firma nie ma pieniędzy.
 • Wyjaśnienie
 • sich heraus|stellen (,dass ...) - okazać się (,że ...)
 • Tłumaczenie
 • Dowiem się tego.
 • Wyjaśnienie
 • heraus|finden - dowiedzieć się / odkryć
hin
 • Tłumaczenie
 • Na co wskazuję ta strzałka?
 • Wyjaśnienie
 • hin|weisen (auf) - wskazywać (na)
 • Tłumaczenie
 • Proszę usiąść.
 • Wyjaśnienie
 • sich hin|setzen - siadać
los
 • Tłumaczenie
 • Pozbyłem się smrodu papierosów.
 • Wyjaśnienie
 • los|werden (wurde los, losgeworden [+sein]) - pozbywać się czegoś
 • Tłumaczenie
 • Teraz naprawdę się zaczyna.
 • Wyjaśnienie
 • los|gehen - zaczynać się
mit
 • Tłumaczenie
 • Zabieram mojego psa ze sobą.
 • Wyjaśnienie
 • mit|nehmen - zabierać ze sobą
 • Tłumaczenie
 • Idziesz ze mną?
 • Wyjaśnienie
 • mit|kommen - iść z kimś (lub czymś) / towarzyszyć
nach
 • Tłumaczenie
 • Sprawdzam to słowko w słowniku.
 • Wyjaśnienie
 • nach|schlagen - szukać (lub sprawdzać)
 • Tłumaczenie
 • Złe warunki pogodowe ustępują.
 • Wyjaśnienie
 • nach|lassen - ustępować / słabnąć / obniżać się
vor
 • Tłumaczenie
 • Jak sobie to wyobrażasz?
 • Wyjaśnienie
 • sich [+Dativ] vor|stellen - wyobrażać sobie
 • sich [+Akkusativ] vor|stellen ma również znaczenie: przedstawiać się (wtedy występuje w przypadku Akkusativ) np. Ich stelle mich als Herr Müller vor. (Przedstawiam się jako Pan Müller.)
 • Tłumaczenie
 • Co Pan (lub Pani) prononuje?
 • Wyjaśnienie
 • etw vor|schlagen - proponować coś (lub sugerować)
weg
 • Tłumaczenie
 • Każdego dnia wyrzucam śmieci.
 • Wyjaśnienie
 • weg|werfen - wyrzucać
 • Tłumaczenie
 • Odejdź!
 • Wyjaśnienie
 • weg|gehen - odchodzić
zu
 • Tłumaczenie
 • Przyznaję Ci rację, że to był mój błąd.
 • Wyjaśnienie
 • zu|stimmen [+Dativ] - przyznawać (komuś) rację / podzielać (czyjeś) zdanie / zgadzać się (z kimś)
 • Tłumaczenie
 • Posłuchaj mnie uważnie
 • Wyjaśnienie
 • etw/jdm +Dativ zu|hören - słuchać czegoś/kogoś
zurück
 • Tłumaczenie
 • Zwróciłem te buty.
 • Wyjaśnienie
 • zurück|geben - zwracać / oddawać
 • Tłumaczenie
 • Zaraz wracam.
 • Wyjaśnienie
 • zurück|kommen - wracać
Przedrostki czasowników nierozdzielnie złożonych
be
 • Tłumaczenie
 • Ona dostała prezent.
 • Wyjaśnienie
 • bekommen - dostawać / otrzymywać
 • Przedrostek be- jest nierozdzielny.
emp
 • Tłumaczenie
 • Kucharz poleca potrawy z makaronem.
 • Wyjaśnienie
 • empfehlen - polecać
 • Przedrostek emp- jest nierozdzielny.
ent
 • Tłumaczenie
 • Ja decyduję o przyszłości tej firmy.
 • Wyjaśnienie
 • entscheiden - decydować
 • Przedrostek ent- jest nierozdzielny.
er
 • Tłumaczenie
 • Johannes Gutenberg wynalazł druk.
 • Wyjaśnienie
 • erfinden (erfand - erfunden) wynajdywać / wymyślać
 • Przedrostek er- jest nierozdzielny.
miss
 • Tłumaczenie
 • Źle zrozumiałem sprzedawcę.
 • Wyjaśnienie
 • missverstehen (missverstand - missverstanden) - źle (lub błędnie) zrozumieć
 • Przedrostek miss- jest nierozdzielny.
ver
 • Tłumaczenie
 • On przesuwa swoją imprezę urodzinową o tydzień.
 • Wyjaśnienie
 • verschieben (verschob - verschoben) - przesuwać (rzecz np. mebel, termin, wydarzenie) / przekładać (wydarzenie, termin)
 • Przedrostek ver- jest nierozdzielny.
zer
 • Tłumaczenie
 • Pogoda zepsuła nasze (lub nam) plany.
 • Wyjaśnienie
 • zerstören - niszczyć
 • Przedrostek zer- jest nierozdzielny.
Przedrostki czasowników, które występują zarówno w formie rozdzielnie jak i nierozdzielnie złożonej
durch
 • Tłumaczenie
 • Policja przeszukała siedzibę firmy.
 • Wyjaśnienie
 • durchsuchen - przeszukiwać
 • Przedrostek durch- jest w tym przypadku nierozdzielny.
 • Tłumaczenie
 • Szczury przegryzły kabel.
 • Wyjaśnienie
 • durch|beißen (biss durch - durchgebissen) - przegryzać
 • Przedrostek durch- jest w tym przypadku rozdzielny.
hinter
 • Tłumaczenie
 • On zostawił (jedną) wiadomość.
 • Wyjaśnienie
 • hinterlassen - pozostawiać (po sobie)
 • Przedrostek hinter- jest nierozdzielny.
 • Tłumaczenie
 • Firma uchylała się od płacenia podatków.
 • Wyjaśnienie
 • hinter|ziehen - uchylać się od (lub przywłaszczać sobie w sensie oszustwa)
 • Przedrostek hinter- jest rozdzielny.
um
 • Tłumaczenie
 • Płot otacza pastwisko.
 • Wyjaśnienie
 • Czasownik: umgeben - otaczać
 • Przedrostek um- jest w tym przypadku nierozdzielny.
 • Tłumaczenie
 • W marcu przeprowadzam się do Berlina.
 • Wyjaśnienie
 • um|ziehen - przeprowadzać się
 • Przedrostek um- jest w tym przypadku rozdzielny.
 • Czasownik um|ziehen występuje również w formie czasownika zwrotnego: sich um|ziehen i ma wtedy znaczenie: przebierać się. Np. Ich ziehe mich zu dem Abendessen um. (Przebieram się do kolacji.)
unter
 • Tłumaczenie
 • Kandydat podpisuję umowę o pracę.
 • Wyjaśnienie
 • unterschreiben - podpisywać
 • Przedrostek unter- jest w tym przypadku nierozdzielny.
 • Tłumaczenie
 • W zimę słońce bardzo wcześniej zachodzi.
 • Wyjaśnienie
 • unter|gehen - zachodzić / tonąć / zapadać się
 • Przedrostek unter- jest w tym przypadku rozdzielny.
über
 • Tłumaczenie
 • Tłumaczę (ten) tekst na niemiecki.
 • Wyjaśnienie
 • übersetzen - (prze-)tłumaczyć
 • Przedrostek über- jest w tym przypadku nierozdzielny.
 • Tłumaczenie
 • Prom przewozi pasażerów na wyspę.
 • Wyjaśnienie
 • über|fahren (fuhr über - übergefahren [+sein]) - przewoźić / przeprawiać
 • Przedrostek über- jest w tym przypadku rozdzielny.