Skróty

Abkürzungen

Wykaz najbardziej popularnych skrótów.

Skróty

Abb. (Abbildung)

ilustracja; prezentacja czegoś; przedstawienie

AG (Aktiengesellschaft)

Spółka akcyjna

AGB (Allgemeine Geschäftsbedigungen)

Ogólne warunki umowy

Abschn. (Abschnitt)

rozdz. (rozdział)

Anm. (Anmerkung)

uwaga, przypis, adnotacja

Anl. (Anlage)

zał. (załącznik)

allg. (allgemein)

ogólnie

i. Allg. (im Allgemeinen)

ogólnie rzecz biorąc

art. (Artikel)

art. (artykuł np. ustawy)

Az. (Aktenzeichen)

sygnatura, numer pliku

BIC (Internationale Bankleitzahl)

międzynarodowy kod banku

BLZ (Bankleitzahl)

kod banku

Bsp. (Beispiel)

przykład

  • Tłumaczenie
  • na przykład
bspw. (beispielsweise)

np. (przykładowo, na przykład)

bzw. (beziehungsweise)

lub; albo; albo raczej

ca. (circa)

ok. (około)

d.h. (das heißt)

tzn. (to znaczy)

dgl. (dergleichen)

tego rodzaju

UG (Untergeschoss)

suterena, piwnica; piętro poniżej parteru

EG (Erdgeschoss)

parter

DG (Dacheschoss)

poddasze

OG (Obergeschoss)

piętro (powyżej parteru)

etc. (et cetera)

itd. (i tak dalej)

evtl. (eventuell)

ewentualnie

geb. (geboren)

ur. (urodzony)

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Spółka z organiczoną odpowiedzialnością

Gl. (Gleis)

tor

ggf. (gegebenenfalls)

ewentualnie

Hbf. (Hauptbahnhof)

dworzec główny

inkl. (inklusive)

w tym / wliczając

insb. (insbesondere)

w szczególności

Kfz (Kraftfahrzeug)

pojazd silnikowy

Kita (Kindertagesstätte)

przedszkole / ośrodek opieki nad dziećmi

LKW (Lastkraftwagen)

Samochód ciężarowy

mind. (mindestens)

co najmniej

Mitgl. (Mitglied)

członek

Mio. (Millionen)

mln (milionów)

Mrd. (Milliarden)

mld (miliardów)

MwSt. (Mehrwertsteuer)

VAT (podatek od towarów i usług)

Nr. (Nummer)

nr. (nummer)

o. (oder)

lub

o.a. (oben angegeben)

powyżej podany (lub wspomniany)

o.ä (oder ähnlich)

lub podobne

o.Ä. (oder Ähnliches)

lub podobne (tylko o rzeczowniku, dlatego Ähnliches jest pisane wielką literą) np. Küchengeräte, Haushaltsgeräte o.Ä. = Küchengeräte, Haushaltsgeräte o.ä. Elektrogeräte

o.g. (oben genann)

powyżej wymieniony

PLZ (Postleitzahl)

Kod pocztowy

PKW (Personenkraftwagen)

Samochód osobowy

Pos. (Position)

pozycja

rd. (rund)

okrągły (lub około)

S. (Seite)

strona

s. (siehe)

patrz

s.a. (siehe auch)

patrz również / zobacz też

S-Bahn (Schnellbahn)

miejska kolej ekspresowa / szybka kolej miejska

s.o. (siehe oben)

patrz powyżej

s.u. (siehe unten)

patrz poniżej

sog. (sogenannt)

tzw. (tak zwany)

Std. (Stunde)

godz. (godzina)

Tab. (Tabelle)

tabela

tägl. (täglich)

dziennie

Tel. (Telefon)

tel. (telefon)

Tsd. (Tausend)

tysiąc

TÜV (Technischer Überwachungs-Verein)

związek kontroli/inspekcji technicznej

u.a. (unter anderem)

m.in. (między innymi)

u.Ä. (und Ähnliches)

itp. (i tym podobne)

U-Bahn (Untergrundbahn)

metro

ugs. (umgangssprachlich)

w języku potocznym / potocznie

urspr. (ursprünglich)

pierwotny / pierwotnie

u.U. (unter Umständen)

ew. (ewentualnie)

Urt. v. (Urteil vom)

wyrok z (np. z danego dnia)

usw. (und so weiter)

itd. (i tak dalej)

u.v.m. (und vieles mehr)

i wiele więcej

v.a. (vor allem)

Przede wszystkim

vgl. (vergleiche)

por. (porównaj)

vs. (versus)

vs. (kontra)

WG (Wohngemeinschaft)

grupa współlokatorów mieszkających w jednym mieszkaniu

z. B. (zum Beispiel)

np. (na przykład)

z. H. (Zu Händen)

do rąk / osobiście doręczone

z. T. (zum Teil)

częściowo

zz. / zzt. (zurzeit)

obecnie / na tą chwilę / aktualnie

Ziff. (Ziffer)

punkt (np. w piśmie, rozdziale)

zzgl. (zuzüglich)

doliczając; plus; po doliczeniu