Abrevieri

Abkürzungen

Cele mai populare abrevieri.

Abrevieri

Abb. (Abbildung)

ilustrare; prezentare; reprezentare

AG (Aktiengesellschaft)

Societate pe acțiuni

AGB (Allgemeine Geschäftsbedigungen)

Termeni de utilizare

Abschn. (Abschnitt)

capitol

Anm. (Anmerkung)

notă, adnotare

Anl. (Anlage)

atașament

allg. (allgemein)

în general

i. Allg. (im Allgemeinen)

în general / în general vorbind

art. (Artikel)

articol (dintr-un act/dintr-o lege)

Az. (Aktenzeichen)

referință fișier (sau număr)

BIC (Internationale Bankleitzahl)

cod bancar internațional

BLZ (Bankleitzahl)

cod bancar

Bsp. (Beispiel)

exemplu

  • Traducere
  • de exemplu
bspw. (beispielsweise)

de ex. (de exemplu)

bzw. (beziehungsweise)

sau / sau mai degrabă

ca. (circa)

aproximativ (aproximație; de ex., aproximativ 20 $)

d.h. (das heißt)

adică

dgl. (dergleichen)

acest tip (de)

UG (Untergeschoss)

subsol; orice etaj sub parter

EG (Erdgeschoss)

parter

DG (Dacheschoss)

mansardă

OG (Obergeschoss)

un etaj (deasupra parterului)

etc. (et cetera)

etc. (et cetera)

evtl. (eventuell)

eventual

geb. (geboren)

născut

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Societate cu răspundere limitată

Gl. (Gleis)

cale / plaftorm (a unui tren)

ggf. (gegebenenfalls)

eventual

Hbf. (Hauptbahnhof)

gară principală

incl. (inklusive)

inclusiv

insb. (insbesondere)

în special

Kfz (Kraftfahrzeug)

vehicul cu motor

Kita (Kindertagesstätte)

grădiniță / centru de îngrijire a copiilor

LKW (Lastkraftwagen)

Camion

mind. (mindestens)

cel puțin

Mitgl. (Mitglied)

membru

Mio. (Millionen)

M (milioane)

Mrd. (Milliarden)

B (miliarde)

MwSt. (Mehrwertsteuer)

TVA (taxa pe valoarea adăugată)

Nr. (Nummer)

nr. (număr)

o. (oder)

sau

o.a. (oben angegeben)

menționat mai sus / menționat anterior

o.ä (oder ähnlich)

sau similar

o.Ä. (oder Ähnliches)

sau similar (aplicabil numai substantivelor, de aceea Ähnliches este scris cu majuscule), de ex., Küchengeräte, Haushaltsgeräte o.Ä. = Küchengeräte, Haushaltsgeräte o.ä. Elektrogeräte

o.g. (oben genann)

menționat mai sus / menționat anterior

PLZ (Postleitzahl)

Cod poștal

PKW (Personenkraftwagen)

Mașină (autoturism)

Pos. (Position)

poziţie

rd. (rund)

rotund (adică formă) sau aproximativ (aproximație; de exemplu, aproximativ zece grade)

S. (Seite)

pagină

s. (siehe)

vezi

s.a. (siehe auch)

vezi și

S-Bahn (Schnellbahn)

tren urban de mare viteză

s.o. (siehe oben)

vezi mai sus

s.u. (siehe unten)

vezi mai jos

sog. (sogenannt)

așa-zis

Std. (Stunde)

oră

Tab. (Tabelle)

masă

tägl. (täglich)

zilnic

Tel. (Telefon)

tel. (număr de telefon)

Tsd. (Tausend)

mie

TÜV (Technischer Überwachungs-Verein)

Agenția de inspecție tehnică

u.a. (unter anderem)

printre altele

u.Ä. (und Ähnliches)

etc. (et cetera)

U-Bahn (Untergrundbahn)

metrou / metropolitan

ugs. (umgangssprachlich)

colocvial / frecvent

urspr. (ursprünglich)

inițial / inițial (sau origine / original)

u.U. (unter Umständen)

eventual

Urt. v. (Urteil vom)

sentință (lege) din (de exemplu, într-o zi)

usw. (und so weiter)

etc. (et cetera)

u.v.m. (und vieles mehr)

si multe altele

v.a. (vor allem)

În primul rând

vgl. (vergleiche)

cf. (compară)

vs. (versus)

vs. (versus)

WG (Wohngemeinschaft)

apartament la comun

z. B. (zum Beispiel)

de ex. (de exemplu)

z. H. (Zu Händen)

în mână / livrat personal

z. T. (zum Teil)

parţial

zz. / zzt. (zurzeit)

în prezent; pentru moment

Ziff. (Ziffer)

un punct (de exemplu, într-un document / capitol)

zzgl. (zuzüglich)

inclusiv; plus