Adjective

Adjektive

Adjectivul este o parte a cuvântului care descrie substantivul, de exemplu, zâmbet frumos, mașină rapidă. Răspunde la întrebarea was für ein (e)? (ce fel de?). Forma sa (terminația) depinde de gen, caz și număr.

Exemple de utilizare a adjectivelor

 • Traducere
 • un copil mic
 • Traducere
 • pe masa rotundă
 • Traducere
 • o ceașcă de cafea neagră
 • Traducere
 • prin pădurea mare
 • Traducere
 • o soluție bună

Construcția adjectivelor

Adjectivele pot fi derivate din substantive și verbe (uneori este posibil să fie derivate și din alte adjective).

Adjective derivate din substantive

Adjectivele sunt derivate din substantive prin adăugarea unui sufix adecvat. Uneori poate fi necesară eliminarea uneia sau mai multor litere de la finalul substantivului.

Sufix Substantiv 👉 Adjectiv Traducere
-lich der Freund 👉 freundlich un prieten 👉 prietenos
-los die Arbeit 👉 arbeitslos ocupație (job) 👉 șomer
-voll der Sinn 👉 sinnvoll semnificație 👉 semnificativ
-sam der Betrieb 👉 betriebsam companie / funcționare (operare; procesul de a fi în funcțiune, de exemplu, o mașină care funcționează) 👉 ocupat
-haft der Traum 👉 traumhaft un vis 👉 fabulos
-ig die Geduld 👉 geduldig răbdare 👉 răbdător
-isch der Neid 👉 neidisch gelozie 👉 gelos
-ern das Gips 👉 gipsern ghips 👉 din ghips
-bar die Strafe 👉 strafbar amendă (pedeapsă) 👉 pedepsibil
-frei das Fett 👉 fettfrei grăsime 👉 fără grăsime
-reich die Kalorie 👉 kalorienreich calorii 👉 hipercaloric / bogat în calorii
Adjective derivate din verbe

Adjectivele sunt derivate din verbe prin eliminarea terminației -en din verb și adăugarea unui sufix. Adjectivele pot fi derivate și din participiile Partizip I și Partizip II .

Sufix / Participiu Verb 👉 Adjectiv Traducere
-lich zerbrechen 👉 zerbrechlich a rupe / sparge 👉 fragil / casant
-bar zahlen 👉 zahlbar a plăti 👉 plătit (nu gratuit)
-sam sparen 👉 sparsam a economisi 👉 zgârcit / cumpătat
Partizip I kochen 👉 kochend a găti 👉 gătit / a fi gătit
Partizip II kochen 👉 gekocht a găti 👉 gătit
Adjective derivate din adjective

Adjectivele sunt derivate din alte adjective prin adăugarea unui prefix adecvat (în acest caz, cel mai adesea adjectivul creat are sensul opus)

Prefix Adjectiv Traducere
miss- verständlich 👉 missverständlich clar / de înțeles 👉 neclar / derutant
un- praktisch 👉 unpraktisch practic 👉 nepractic
in- flexibel 👉 inflexibel flexibil 👉 inflexibil
im- moralisch 👉 immoralisch moral 👉 imoral
eng- verwandt 👉 engverwandt înrudit 👉 în strânsă legătură

Nu există multe adjective derivate din adjective cu sufixele: -eng, -im , -miss, dar există multe cu -un, -in .

Gradele de comparație ale adjectivelor

În limba germană, există o singură modalitate de construire a gradelor adjectivelor: prin adăugarea sufixelor -er (comparativ) și - e) ste (superlativ). Nu este posibilă formarea unui grad de comparație a adjectivului prin precedarea acestuia cu „mai”.

 • adjective regulate (gradele de comparație se obțin numai prin adăugarea sufixelor -er și - (e) ste
 • În plus, adjectivele pot fi împărțite în următoarele grupuri:
 • adjective regulate cu o mică modificare (de obicei, aceasta constă în adăugarea unui umlaut în cazul adjectivelor monosilabice, de ex. a 👉 ä : kalt 👉 kälter 👉 kälteste sau omiterea unei litere, de ex. atunci când adjectivul se termină cu -er : teuer 👉 teurer 👉 teuerste )
Pozitiv Comparativ Superlativ Traducere
schnell schneller schnellste rapid 👉 mai rapid 👉 cel mai rapid
gut besser beste bun 👉 mai bun 👉 cel mai bun
kalt kälter kälteste rece 👉 mai rece 👉 cel mai rece
Superlativ

Există diferite variante de formare a adjectivului la superlativ, pe care le folosim în funcție de propoziție și dacă adjectivul se află imediat înaintea substantivului.

 • am + Adjectiv (dacă adjectivul urmează substantivul la care face referire, atunci se folosește construcția: am + adjectiv)
 • bestimmter Artikel + Adjektiv + Nomen (dacă adjectivul vine direct înaintea substantivului, atunci folosim construcția: articol definit + adjectiv + substantiv)
 • bestimmter Artikel + Adjektiv (dacă adjectivul urmează substantivul la care face referire, atunci putem folosi și construcția: articol definit + adjectiv)
 • Traducere
 • Această mașină este cea mai rapidă.
 • Traducere
 • Aceasta este cea mai rapidă mașină.
 • Traducere
 • Această mașină este cea mai rapidă.

Aplicații și declinarea adjectivelor

Declinarea adjectivelor în funcție de gen și număr
Masculin (Maskulinum)

Tabelul arată formele flexionare ale adjectivului gut (bun) pentru un substantiv masculin.

articol hotărât articol nehotărât fără articol
Nominativ der gute Mann ein guter Mann guter Mann
Genitiv des guten Mannes eines guten Mannes guten Mannes
Dativ dem guten Mann einem guten Mann gutem Mann
Akkusativ den guten Mann einen guten Mann guten Mann

În cazul genitiv (Genitiv) majoritatea substantivelor monosilabice masculine și neutre, în loc să primească doar sufixul -s , primesc sufixul -es. Prin urmare, des guten Mann es ( des guten Mann s ).

Feminin (Femininum)

Tabelul arată formele flexionare ale adjectivului gut (bun) pentru un substantiv feminin.

articol hotărât articol nehotărât fără articol
Nominativ die gute Frau eine gute Frau gute Frau
Genitiv der guten Frau einer guten Frau guter Frau
Dativ der guten Frau einer guten Frau guter Frau
Akkusativ die gute Frau eine gute Frau gute Frau
Neutru (Neutrum)

Tabelul arată formele flexionare ale adjectivului gut (bun) pentru un substantiv neutru.

articol hotărât articol nehotărât fără articol
Nominativ das gute Kind ein gutes Kind gutes Kind
Genitiv des guten Kindes eines guten Kindes guten Kindes
Dativ dem guten Kind einem guten Kind gutem Kind
Akkusativ das gute Kind ein gutes Kind gutes Kind

În cazul genitiv (Genitiv) majoritatea substantivelor monosilabice masculine și neutre, în loc să primească doar sufixul -s, primesc sufixul -es.. Prin urmare, des guten Kind es (des guten Kind s).

Plural (Plural)

Tabelul arată formele flexionare ale adjectivului gut (bun) pentru un substantiv la plural.

articol hotărât fără articol
Nominativ die guten Freunde gute Freunde
Genitiv der guten Freunde guter Freunde
Dativ den guten Freunden guten Freunden
Akkusativ die guten Freunde gute Freunde

În cazul dativ (Dativ) toate substantivele la plural primesc întotdeauna sufixul -n

Terminațiile adjectivelor în toate cazurile, la singular și plural
Terminațiile adjectivelor (cu articol hotărât)

Tabelul arată ce sufix trebuie adăugat adjectivului cu articol hotărât în funcție de cazul gramatical, gen și număr.

masculin feminin neutru plural
Nominativ -e -e -e -en
Genitiv -en -en -en -en
Dativ -en -en -en -en
Akkusativ -en -e -e -en
Terminațiile adjectivelor (cu un articol nehotărât)

Tabelul arată ce sufix trebuie adăugat adjectivului în funcție de caz gramatical, sex și număr cu un articol nedefinit.

masculin feminin neutru plural
Nominativ -er -e -es -e
Genitiv -en -en -en -er
Dativ -en -en -en -en
Akkusativ -en -e -es -en
Terminații adjectivale (fără articol)

Tabelul arată ce sufix trebuie adăugat adjectivului cu articol nehotărât în funcție de cazul gramatical, gen și număr.

masculin feminin neutru plural
Nominativ -er -e -es -e
Genitiv -en -er -en -er
Dativ -em -er -em -en
Akkusativ -en -e -es -en

Excepții și cazuri speciale

Adjectivele care se termină cu -e

Pentru adjectivele care se termină cu -e omitem e-ul din sufix.

 • Traducere
 • o mașină portocalie
 • Traducere
 • o linie dreaptă
Adjectivul neregulat hoch

Singurul adjectiv neregulat în grad pozitiv (c este eliminat din ch).

 • Traducere
 • o clădire înaltă
Adjectivele care se termină cu -el

Dacă un adjectiv se termină cu -el , eliminăm e-ul din sufixul -el și apoi adăugăm un sufix conform unuia dintre tabelele de mai sus.

 • Traducere
 • program de lucru flexibil
Unele adjective care se termină cu -er

Uneori, când un adjectiv se termină cu -er , eliminăm litera e din sufixul -er și apoi adăugăm un sufix adecvat în conformitate cu unul dintre tabelele menționate anterior.

 • Traducere
 • o mașină scumpă
 • Traducere
 • o supă acră
 • Explicaţie
 • Sauer poate însemna, de asemenea, supărat sau acru / bosumflat (despre față)

Excepții

 • Traducere
 • un burger gustos