Adjectieven

Adjektive

Het bijvoeglijk naamwoord is een woordsoort die het zelfstandig naamwoord beschrijft, bijvoorbeeld mooie glimlach, snelle auto. Het beantwoordt de vraag was für ein(e)? (wat voor soort?). De vorm (einde) hangt af van het geslacht, de naamval en het aantal.

Voorbeelden van het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden

 • Vertaling
 • een klein kind
 • Vertaling
 • op de ronde tafel
 • Vertaling
 • een kopje zwarte koffie
 • Vertaling
 • door het grote bos
 • Vertaling
 • een goede oplossing

Constructie van bijvoeglijke naamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden kunnen worden afgeleid van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden (soms is het ook mogelijk om ze af te leiden van andere bijvoeglijke naamwoorden).

Bijvoeglijke naamwoorden afgeleid van zelfstandige naamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden zijn afgeleid van zelfstandige naamwoorden door een passend achtervoegsel toe te voegen. Soms kan het nodig zijn om een of meer letters van de uitgang van het zelfstandig naamwoord te verwijderen.

Achtervoegsel Zelfstandig naamwoord 👉 Bijvoeglijk naamwoord Vertaling
-lich der Freund 👉 freundlich een vriend 👉 vriendelijk
-los die Arbeit 👉 arbeitslos werk (baan) 👉 werkloos
-voll der Sinn 👉 sinnvoll betekenis 👉 betekenisvol
-sam der Betrieb 👉 betriebsam bedrijf / functioneren (lopen; het proces van aan het werk zijn bv. een machine aan het werk) 👉 bezig
-haft der Traum 👉 traumhaft een droom 👉 fantastisch
-ig die Geduld 👉 geduldig geduld 👉 geduldig
-isch der Neid 👉 neidisch jaloezie 👉 jaloers
-ern das Gips 👉 gipsern gips 👉 gemaakt van gips
-bar die Strafe 👉 strafbar boete (straf) 👉 strafbaar
-frei das Fett 👉 fettfrei vet 👉 vetvrij
-reich die Kalorie 👉 kalorienreich calorie 👉 calorierijk / hoog in calorieën
Bijvoeglijke naamwoorden afgeleid van werkwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden zijn afgeleid van werkwoorden door de -en uitgang van het werkwoord te verwijderen en door een achtervoegsel toe te voegen. Bijvoeglijke naamwoorden kunnen ook worden afgeleid van de deelwoorden Partizip I en Partizip II .

Achtervoegsel/deelwoord Werkwoord 👉 Bijvoeglijk naamwoord Vertaling
-lich zerbrechen 👉 zerbrechlich breken 👉 breekbaar / broos
-bar zahlen 👉 zahlbar betalen 👉 betaald (niet gratis)
-sam sparen 👉 sparsam sparen 👉 sparen (zuinig)
Partizip I kochen 👉 kochend koken 👉 koken / gekookt worden
Partizip II kochen 👉 gekocht koken 👉 gekookt
Bijvoeglijke naamwoorden afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden zijn afgeleid van andere bijvoeglijke naamwoorden door een passend voorvoegsel toe te voegen (in dat geval heeft het gecreëerde bijvoeglijk naamwoord meestal de tegenovergestelde betekenis)

Voorvoegsel Bijvoeglijk naamwoord Vertaling
miss- verständlich 👉 missverständlich duidelijk/begrijpelijk 👉 onduidelijk/verwarrend
un- praktisch 👉 unpraktisch praktisch 👉 onpraktisch
in- flexibel 👉 inflexibel flexibel 👉 inflexibel
im- moralisch 👉 immoralisch moreel 👉 immoreel
eng- verwandt 👉 engverwandt verwant 👉 nauw verwant

Er zijn niet veel bijvoeglijke naamwoorden die zijn afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden met de achtervoegsels: -eng, -im, -miss, maar er zijn er veel met -un, -in .

Gradatie van bijvoeglijke naamwoorden

In het Duits is er maar één manier om bijvoeglijke naamwoorden te beoordelen: door de achtervoegsels -er (comparatief) en - e)ste (superlatief) toe te voegen. Het is niet mogelijk om een bijvoeglijk naamwoord te rangschikken door er "meer" voor te zetten.

 • gewone bijvoeglijke naamwoorden (alleen beoordeeld door toevoeging van de achtervoegsels -er en -(e)ste
 • Daarnaast kunnen bijvoeglijke naamwoorden worden onderverdeeld in de volgende groepen:
 • gewone bijvoeglijke naamwoorden met een kleine verandering (meestal is dit de toevoeging van een umlaut in het geval van eenlettergrepige bijvoeglijke naamwoorden, bv. a 👉 ä : kalt 👉 kälter 👉 kälteste of het weglaten van één letter, bv. wanneer het bijvoeglijk naamwoord eindigt op -er : teuer 👉 teurer 👉 teuerste)
Positief Comparatief Superlatief Vertaling
schnell schneller schnellste snel 👉 sneller 👉 snelste
gut besser beste goed 👉 beter 👉 best
kalt kälter kälteste koud 👉 kouder 👉 koudst
Superlatief

Er zijn verschillende varianten om het bijvoeglijk naamwoord in de overtreffende trap te vormen, die we gebruiken afhankelijk van de zin en of het bijvoeglijk naamwoord direct voor het zelfstandig naamwoord staat.

 • am + Adjektiv (als het bijvoeglijk naamwoord volgt op het zelfstandig naamwoord waarnaar het verwijst, dan gebruiken we de constructie: am + Adjektiv)
 • bestimmter Artikel + Adjektiv + Nomen (als het bijvoeglijk naamwoord direct voor het zelfstandig naamwoord komt, dan gebruiken we de constructie: bepaald lidwoord + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord)
 • bestimmter Artikel + Adjektiv (als het bijvoeglijk naamwoord volgt op het zelfstandig naamwoord waarnaar het verwijst, dan kunnen we ook de constructie gebruiken: bepaald lidwoord + bijvoeglijk naamwoord)
 • Vertaling
 • Deze auto is het snelste.
 • Vertaling
 • Dit is de snelste auto.
 • Vertaling
 • Deze auto is het snelste.

Toepassingen en verbuiging van bijvoeglijke naamwoorden

Verbuiging van bijvoeglijke naamwoorden voor geslacht en getal
Mannelijk (Maskulinum)

De tabel laat zien hoe het bijvoeglijk naamwoord gut (goed) wordt verbogen voor een mannelijk zelfstandig naamwoord.

bepaald lidwoord onbepaald lidwoord geen artikel
Nominativ der gute Mann ein guter Mann guter Mann
Genitiv des guten Mannes eines guten Mannes guten Mannes
Dativ dem guten Mann einem guten Mann gutem Mann
Akkusativ den guten Mann einen guten Mann guten Mann

In het genitief (Genitiv) krijgen de meeste mannelijke en onzijdige monosyllabische zelfstandige naamwoorden, in plaats van alleen het achtervoegsel -s, het achtervoegsel -es. Daarom des guten Mannes (des guten Manns).

Vrouwelijk (Femininum)

De tabel laat zien hoe het bijvoeglijk naamwoord gut (goed) wordt verbogen voor een vrouwelijk zelfstandig naamwoord.

bepaald lidwoord onbepaald lidwoord geen lidwoord
Nominativ die gute Frau eine gute Frau gute Frau
Genitiv der guten Frau einer guten Frau guter Frau
Dativ der guten Frau einer guten Frau guter Frau
Akkusativ die gute Frau eine gute Frau gute Frau
Onzijdig (Neutrum)

De tabel laat zien hoe het bijvoeglijk naamwoord gut (goed) wordt verbogen voor een onzijdig zelfstandig naamwoord.

bepaald lidwoord onbepaald lidwoord geen lidwoord
Nominativ das gute Kind ein gutes Kind gutes Kind
Genitiv des guten Kindes eines guten Kindes guten Kindes
Dativ dem guten Kind einem guten Kind gutem Kind
Akkusativ das gute Kind ein gutes Kind gutes Kind

In het genitief (Genitiv) krijgen de meeste mannelijke en onzijdige monosyllabische zelfstandige naamwoorden, in plaats van alleen het achtervoegsel -s, het achtervoegsel -es. Daarom des guten Kindes (des guten Kinds).

meervoud (meervoud)

De tabel laat zien hoe het bijvoeglijk naamwoord gut (goed) wordt verbogen voor een meervoudig zelfstandig naamwoord.

bepaald lidwoord geen artikel
Nominativ die guten Freunde gute Freunde
Genitiv der guten Freunde guter Freunde
Dativ den guten Freunden guten Freunden
Akkusativ die guten Freunde gute Freunde

In datief (Dativ) krijgen alle meervoudige zelfstandige naamwoorden altijd het achtervoegsel -n.

Adjectiefuitgangen in alle gevallen, enkelvoud en meervoud
Adjectief uitgangen (met een bepaald lidwoord)

De tabel laat zien welk achtervoegsel aan het bijvoeglijk naamwoord moet worden toegevoegd, afhankelijk van de naamval, het geslacht en het getal met een bepaald lidwoord.

mannelijk vrouwelijk neutraal meervoud
Nominativ -e -e -e -en
Genitiv -en -en -en -en
Dativ -en -en -en -en
Akkusativ -en -e -e -en
Adjectief uitgangen (met een onbepaald lidwoord)

De tabel laat zien welk achtervoegsel aan het bijvoeglijk naamwoord moet worden toegevoegd, afhankelijk van de naamval, het geslacht en het getal met een onbepaald lidwoord.

mannelijk vrouwelijk neutraal meervoud
Nominativ -er -e -es -e
Genitiv -en -en -en -er
Dativ -en -en -en -en
Akkusativ -en -e -es -en
Adjectiefuitgangen (zonder lidwoord)

De tabel laat zien welk achtervoegsel aan het bijvoeglijk naamwoord moet worden toegevoegd, afhankelijk van de naamval, het geslacht en het getal zonder lidwoord.

mannelijk vrouwelijk neutraal meervoud
Nominativ -er -e -es -e
Genitiv -en -er -en -er
Dativ -em -er -em -en
Akkusativ -en -e -es -en

Uitzonderingen en speciale gevallen

Bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op -e

Voor bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op -e laten we de e in het achtervoegsel weg.

 • Vertaling
 • een oranje auto
 • Vertaling
 • een rechte lijn
Het onregelmatige bijvoeglijk naamwoord hoch

Het enige onregelmatige bijvoeglijk naamwoord in de positieve graad (de c wordt weggegooid uit de ch).

 • Vertaling
 • een hoog gebouw
Bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op -el

Als een bijvoeglijk naamwoord eindigt op -el, verwijderen we de e van het achtervoegsel -el, en voegen we een achtervoegsel toe volgens een van de bovenstaande tabellen.

 • Vertaling
 • flexibele werkuren
Sommige bijvoeglijke naamwoorden eindigen op -er

Soms, als een bijvoeglijk naamwoord eindigt op -er, verwijderen we de letter e van het achtervoegsel -er en voegen we een passend achtervoegsel toe volgens een van de bovengenoemde tabellen.

 • Vertaling
 • een dure auto
 • Vertaling
 • een zure soep
 • Uitleg
 • Sauer kan ook boos of zuur/pruilend betekenen (over het gezicht)

Uitzonderingen

 • Vertaling
 • een lekkere burger