Ordinale nummers

Ordinalzahlen

Volgnummers worden gebruikt voor het bestellen, datums (vooral dagen van de maand) en in opsommingen. Ze worden op dezelfde manier verbogen als bijvoeglijke naamwoorden, dat wil zeggen voor naamval, geslacht en getal.

Constructie van rangtelwoorden

Ordinale getallen worden gemaakt door het achtervoegsel -te (voor getallen kleiner dan 20) of -ste (voor getallen vanaf 20) toe te voegen aan het hoofdtelwoord. Sommige cijfers hebben een onregelmatige vorm, zoals eins 👉 erste (einste). Voor cijfers vanaf 10 wordt alleen het laatste deel van het cijfer verbogen, bv. 13, drei + zehn 👉 drei zehnte (drittzehnte / drittzehn).

Ordinale getallen worden in kleine letters geschreven
 • Vertaling
 • eerste klas
 • Vertaling
 • 5 mei
Cijfer als zelfstandig naamwoord

Wanneer een rangtelwoord als zelfstandig naamwoord wordt gebruikt, schrijven we het met een hoofdletter.

 • Vertaling
 • Hij was de eerste die de taak voltooide.
De tabel geeft enkele voorbeeldvolgnummers weer
# Cijfer
1 erste
2 zweite
3 dritte
4 vierte
5 fünfte
6 sechste
7 siebte
8 achte
9 neunte
10 zehnte
11 elfte
12 zwölfte
13 dreizehnte
14 vierzehnte
15 fünfzehnte
16 sechzehnte
17 siebzehnte
18 achtzehnte
19 neunzehnte
20 zwanzigste
21 einundzwanzigste
22 zweiundzwanzigste
30 dreißigste
40 vierzigste
50 fünfzigste
60 sechzigste
70 siebzigste
80 achtzigste
90 neunzigste
100 (ein)hundertste
101 (ein)hundert(und)erste
201 zweihundert(und)erste
500 fünfhunderste
1000 (ein)tausendste
1001 (ein)tausend(und)erste
2000 zweitausendste
1 000 000 millionste
2 000 000 zweimillionste
1 000 000 000 milliardste
1 000 000 000 000 billionste

Toepassingen

De volgorde van items uitdrukken
 • Vertaling
 • Vandaag is mijn eerste werkdag.
 • Vertaling
 • De voorlaatste aflevering was de beste.
Datums uitdrukken
 • Vertaling
 • 25 december is een feestdag.
Opsommingen
 • Vertaling
 • Gezond is men ten eerste door goed te eten, ten tweede door regelmatig te bewegen en ten derde door een goede sociale omgeving.