Zaporedna števila

Ordinalzahlen

Zaporedna števila se uporabljajo za razvrščanje, datume (zlasti dneve v mesecu) in v naštevanju. Naglašujejo se na enak način kot pridevniki, tj. za velikost, spol in število.

Konstrukcija vrstnih števil

Vrstna števila se ustvarijo tako, da se kardinalnemu številu doda končnica -te (za števila manjša od 20) ali -ste (za števila od 20 navzgor). Nekatere števke imajo nepravilno obliko, na primer eins 👉 erste (einste). Pri števnikih od 10 navzgor se sklanja samo zadnji del števnika, npr. 13, drei + zehn 👉 dreizehnte (drittzehnte / drittzehn).

Zaporedne številke so zapisane z malimi črkami
 • Prevod
 • prvi razred
 • Prevod
 • 5. maja
Številka kot samostalnik

Kadar se vrstno število uporablja kot samostalnik, ga zapišemo z veliko začetnico.

 • Prevod
 • Bil je prvi, ki je opravil nalogo.
V tabeli je predstavljenih nekaj vzorčnih vrstnih števil
# Številke
1 erste
2 zweite
3 dritte
4 vierte
5 fünfte
6 sechste
7 siebte
8 achte
9 neunte
10 zehnte
11 elfte
12 zwölfte
13 dreizehnte
14 vierzehnte
15 fünfzehnte
16 sechzehnte
17 siebzehnte
18 achtzehnte
19 neunzehnte
20 zwanzigste
21 einundzwanzigste
22 zweiundzwanzigste
30 dreißigste
40 vierzigste
50 fünfzigste
60 sechzigste
70 siebzigste
80 achtzigste
90 neunzigste
100 (ein)hundertste
101 (ein)hundert(und)erste
201 zweihundert(und)erste
500 fünfhunderste
1000 (ein)tausendste
1001 (ein)tausend(und)erste
2000 zweitausendste
1 000 000 millionste
2 000 000 zweimillionste
1 000 000 000 milliardste
1 000 000 000 000 billionste

Aplikacije

Izražanje vrstnega reda elementov
 • Prevod
 • Danes je moj prvi delovni dan.
 • Prevod
 • Predzadnja epizoda je bila najboljša.
Izražanje datumov
 • Prevod
 • 25. december je državni praznik.
Naštevanje
 • Prevod
 • Človek je zdrav, če se dobro prehranjuje, če se redno giblje in če ima dobro socialno okolje.