Zanikanje

Verneinung

V nemščini poznamo več vrst zanikanja, ki jih uporabljamo glede na to, kakšen pomen želimo dati stavku in kateri del govora želimo zanikati.

Vrste zanikanja in njihova uporaba

Nein
Zanikanje celotnega stavka.
 • Prevod
 • V: Želite kaj pojesti? O: Ne.
Zanikanje celotnega stavka skupaj z besedo nicht

Kadar odgovori v polnem stavku, zanikuje celoten stavek skupaj z besedo nicht. Beseda nicht je postavljena na konec stavka.

 • Prevod
 • V: Greš v kino? O: Ne, ne grem v kino.
Nicht
Zanikanje glagola

Beseda nicht je na koncu stavka.

 • Prevod
 • Ne kadim.
 • Prevod
 • Brez tebe danes ne bom šel v kino.
Zanikanje ločljivega glagola

Beseda nicht je pred glagolsko predpono.

 • Prevod
 • Ne kličem Ane.
Zanikanje v stavku z dvema ali več glagoli.

Beseda nicht je pred glagoli na koncu stavka.

 • Prevod
 • Ne morem vam pomagati.
 • Prevod
 • Ne slišim vas govoriti.
Zanikanje pridevnika ali prislova.

Beseda nicht je neposredno pred pridevnikom / prislovom.

 • Prevod
 • To je nezdravo.
 • Prevod
 • V Nemčijo ne hodi pogosto.
Zanikanje predložne besedne zveze.

Beseda nicht je neposredno pred predložnim stavkom.

 • Prevod
 • Ta torta ni za vas.
Kein
Zanikanje samostalnikov z nedoločnim členom in brez člena
 • Prevod
 • V: Imate psa? O: Ne, nimam psa.
 • Prevod
 • To ni dobra zamisel.
 • Prevod
 • Nisem zdravnik.
Izrazi s konstrukcijo kein ... mehr (ne več)
 • Prevod
 • Nimam moči.
 • Prevod
 • Učitelj nima več pripomb.
 • Prevod
 • Nimam več piva.
 • Prevod
 • Ni več baterij.
Sklanjatev kein

Kein se v ednini sklanja kot nedoločni člen, v množini pa kot določni člen.

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ kein (ein) keine (eine) kein (ein) keine (die)
Genitiv keines (eines) keiner (einer) keines (eines) keiner (der)
Dativ keinem (einem) keiner (einer) keinem (einem) keinen (den)
Akkusativ keinen (einen) keine (eine) kein (ein) keine (die)
Kein s pridevnikom

Če kein sledi pridevnik, je sklanjanje popolnoma enako kot po nedoločnem členu v ednini (ein) in v množini enako kot po določnem členu (die).

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ kein guter Freund keine gute Idee kein gutes Buch keine guten Freunde
Genitiv keines guten Freunds keiner guten Idee keines guten Buches/Buchs keiner guten Freunde
Dativ keinem guten Freund keiner guten Idee keinem guten Buch keinen guten Freunden
Akkusativ keinen guten Freund keine gute Idee kein gutes Buch keine guten Freunde
Kein kot zaimek (v pomenu ni)
 • Prevod
 • Nobeden od teh moških mi ni všeč. (ali Med temi moškimi mi ni všeč nobeden.)

Izjeme in posebni primeri

Druge oblike zanikanja
Nichts (nič)
 • Prevod
 • V hladilniku nimam ničesar.
Niemand (nihče)
 • Prevod
 • Nikogar nisem videl.
Nie (nikoli)
 • Prevod
 • Nikoli ne pijem alkohola.
Nirgendi/Nirgendwo (nikjer)
 • Prevod
 • Nikjer ne morem kupiti kruha.
 • Prevod
 • Ključa ne najdem nikjer.
Keinesfalls (nikakor / nikakor)
 • Prevod
 • V nobenem primeru ne smete izgubiti.
Keineswegs (nikakor / nikakor)
 • Prevod
 • To sploh ni dobra rešitev.
Nicht mehr (ne več / ne več)
 • Prevod
 • Ne smučam več.
 • Pojasnilo
 • Kadar se zanikanje nanaša na samostalnik, se namesto nicht mehr uporablja kein(e) mehr.
 • Prevod
 • Nimam več cigaret.
Noch nicht (še ne)
 • Prevod
 • Še nisem prepričan.
Doch (negira negacijo)

Beseda doch zanika negacijo, kar pomeni, da če nekdo reče "ni" (nicht), potem doch pomeni "je". Ali če je bila uporabljena beseda (kein), npr. "Ni več krompirjevega čipsa" (es gibt keine Chips mehr), potem beseda doch pomeni "je". Te besede ni mogoče uporabiti za zanikanje stavka brez zanikanja. (Poleg tega ima beseda doch tudi druge pomene)

 • Prevod
 • V hladilniku ni več masla. 👉 Sploh ne. Na vratih je še vedno košček.
 • Pojasnilo
 • Beseda doch ne pomeni ravno "nasprotno" ali "sploh ne", vendar v angleščini nima ustreznice 1:1.
 • Prevod
 • Parkiranje tu ni dovoljeno (dobesedno: tu se ne sme parkirati) 👉 Sploh ne. (ali Nasprotno, dovoljeno je.)