Nedoločnik

Infinitiv

Nedoločnik je osnovna, nesklonljiva oblika glagola. Običajno se v stavku uporablja skupaj z drugim glagolom. Odvisno od drugega glagola lahko dodamo zu.

Primeri stavkov z nedoločnikom

 • Prevod
 • Grem plavat.
 • Prevod
 • Nameravam/načrtujem zamenjati službo.
 • Prevod
 • Dobro se moram pripraviti na nogometno tekmo prihodnji teden.
 • Pojasnilo
 • sich für [etwas +Akkusativ] vor|bereiten - pripraviti se na

Gradnja stavkov z nedoločnikom

Nedoločnik brez zu

V naslednjih primerih pred nedoločnikom ne uporabljamo besede zu.

Modalni glagoli

Modalni glagoli so: dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen.

 • Prevod
 • Kajenje je tu prepovedano.
 • Prevod
 • Tega vam ne morem povedati.
 • Prevod
 • Rad pomagam drugim.
 • Prevod
 • Danes se moraš učiti.
 • Prevod
 • Želim iti v park.
 • Prevod
 • Moral bi se ji opravičiti.
Glagoli, ki opisujejo čute

Glagoli, ki opisujejo čute, so: hören, sehen, fühlen, spüren.

 • Prevod
 • Slišim, da nekdo igra klavir.
 • Prevod
 • Vidim tekača.
 • Prevod
 • Čuti, da piha hladen veter.
 • Prevod
 • Čutim, da mi noga vedno bolj otekla.
Glagoli lassen, bleiben
 • Prevod
 • Ne bom dovolil, da bi me prisilili.
 • Prevod
 • Na soncu bomo ostali nekoliko dlje. (dobesedno: Še malo bomo ležali na soncu.)
Glagoli, ki opisujejo gibanje s spremembo lokacije
 • Prevod
 • Prihajam, da vam pomagam.
 • Prevod
 • Odhaja domov študirat.
 • Prevod
 • Peter gre v supermarket po nakupih.
 • Prevod
 • Julija odleti v London na razgovor s kandidatom (za službo).
 • Pojasnilo
 • Kljub temu bi ta stavek zvenel bolje: (Julia fliegt nach London, um einen Kandidaten zu intervjuen.).
Pomožni glagol werden.

Pred nedoločnikom ne uporabljamo besede zu, kadar je uporabljen pomožni glagol werden (Futur I, Futur II) ali würden (Konjunktiv II).

 • Prevod
 • Na tvojem mestu bi se čim prej pogovoril s svojim dekletom.
 • Prevod
 • Vaš čas bo prišel.
Nedoločnik z zu

V naslednjih primerih pred nedoločnikom pišemo besedo zu.

Glagoli, ki opisujejo načrt ali namero

Ti glagoli med drugim vključujejo: vor|haben, planen, versuchen.

 • Prevod
 • Letos nameravam potovati v Azijo.
 • Prevod
 • Poskušali bomo narediti pozitiven vtis.
Frazemi s konstrukcijo haben + Nomen (imeti + samostalnik)
 • Prevod
 • Strah me je teči ponoči.
 • Prevod
 • Imamo priložnost osebno spoznati pisatelja.
 • Prevod
 • Nočem več jesti testenin.
 • Prevod
 • Danes nimam časa, da bi ti pomagal pri domači nalogi.
 • Prevod
 • Imate priložnost postaviti nov rekord.
Glagoli, ki opisujejo začetek/konec dejavnosti

Ti glagoli med drugim vključujejo: an|fangen, beginnen, auf|hören

 • Prevod
 • Začenjam se učiti nemščino.
 • Prevod
 • Preneham se pritoževati.
Neosebni izrazi s konstrukcijo es ist + ... (there is/are ...)

Ti izrazi se običajno uporabljajo za opis neke splošne resnice v neosebni obliki, npr. priporočljivo je, da ... / it is important to ... do sth

 • Prevod
 • V primeru prehlada je priporočljivo veliko piti.
 • Prevod
 • Pomembno je, da blago dostavite pravočasno.
 • Prevod
 • Plačevanje davkov je dolžnost.
Glagoli, ki opisujejo mnenja, misli, občutke, dovoljenja, odločitve, premisleke
 • Prevod
 • Pozabil sem zapreti okno v spalnici.
 • Prevod
 • Mama mi je prepovedala govoriti z neznanci.
 • Prevod
 • Razmišljam o posvojitvi psa.
 • Prevod
 • Odločila se je, da se bo preselila na Portugalsko.
 • Pojasnilo
 • um|ziehen (izseliti se), ločljivi glagol, zato je treba zu postaviti med glagolsko predpono in osnovo.