Infinitív

Infinitiv

Infinitív je základný, nespojitý tvar slovesa. Zvyčajne sa vo vete používa spolu s iným slovesom. V závislosti od iného slovesa môžeme pridať zu.

Príklady viet s infinitívom

 • Preklad
 • Idem si zaplávať.
 • Preklad
 • Mám v úmysle/plánujem zmeniť prácu.
 • Preklad
 • Musím sa dobre pripraviť na futbalový zápas budúci týždeň.
 • Vysvetlenie
 • sich für [etwas +Akkusativ] vor|bereiten - pripraviť sa na

Stavba viet s infinitívom

Infinitív bez zu

V nasledujúcich situáciách pred infinitívom neuvádzame slovo zu.

Modálne slovesá

Modálne slovesá sú: dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen.

 • Preklad
 • Fajčenie je tu zakázané.
 • Preklad
 • To vám nemôžem povedať.
 • Preklad
 • Rád pomáham druhým.
 • Preklad
 • Dnes sa musíš učiť.
 • Preklad
 • Chcem ísť do parku.
 • Preklad
 • Mal by sa jej ospravedlniť.
Slovesá opisujúce zmysly

Slovesá opisujúce zmysly sú: hören, sehen, fühlen, spüren.

 • Preklad
 • Počujem, ako niekto hrá na klavíri.
 • Preklad
 • Vidím bežiaceho muža.
 • Preklad
 • Cíti, ako fúka studený vietor.
 • Preklad
 • Cítim, ako mi na nohe rastie opuch.
Slovesá lassen, bleiben
 • Preklad
 • Nenechám sa k tomu donútiť.
 • Preklad
 • Na slnku zostaneme o niečo dlhšie. (doslova: Budeme ešte chvíľu ležať na slnku.)
Slovesá opisujúce pohyb so zmenou miesta
 • Preklad
 • Prichádzam vám pomôcť.
 • Preklad
 • Odchádza domov študovať.
 • Preklad
 • Peter ide nakupovať do supermarketu.
 • Preklad
 • Julia letí do Londýna na pohovor s uchádzačom (o zamestnanie).
 • Vysvetlenie
 • Napriek tomu by táto veta znela lepšie: (Julia letí do Londýna, aby urobila pohovor s uchádzačom o zamestnanie).
Pomocné sloveso werden.

Pred infinitívom nepredkladáme slovo zu, ak sa používa pomocné sloveso werden (Futur I, Futur II) alebo würden (Konjunktiv II).

 • Preklad
 • Na tvojom mieste by som sa čo najskôr porozprávala s tvojou priateľkou.
 • Preklad
 • Váš čas príde.
Infinitív s zu

V nasledujúcich situáciách pred infinitívom uvádzame slovo zu.

Slovesá opisujúce plán alebo zámer

Medzi tieto slovesá patria okrem iného: vor|haben, planen, versuchen.

 • Preklad
 • Tento rok plánujem cestovať do Ázie.
 • Preklad
 • Budeme sa snažiť urobiť pozitívny dojem.
Frázy s konštrukciou haben + Nomen (mať + podstatné meno)
 • Preklad
 • Bojím sa behať v noci.
 • Preklad
 • Máme možnosť spoznať spisovateľa osobne.
 • Preklad
 • Už nemám chuť na cestoviny.
 • Preklad
 • Dnes nemám čas pomôcť ti s domácou úlohou.
 • Preklad
 • Máte šancu vytvoriť nový rekord.
Slovesá opisujúce začiatok/koniec činnosti

Medzi tieto slovesá patria okrem iného: an|fangen, beginnen, auf|hören

 • Preklad
 • Začínam sa učiť nemčinu.
 • Preklad
 • Prestanem sa sťažovať.
Neosobné výrazy s použitím konštrukcie es ist + ... (je/existuje ...)

Tieto výrazy sa zvyčajne používajú na opis nejakej všeobecnej pravdy v neosobnej forme, napr. odporúča sa ... / je dôležité, aby ste ... niečo urobili

 • Preklad
 • V prípade prechladnutia sa odporúča veľa piť.
 • Preklad
 • Je dôležité dodať tovar včas.
 • Preklad
 • Povinnosťou je platiť dane.
Slovesá opisujúce názory, myšlienky, pocity, povolenia, rozhodnutia, úvahy
 • Preklad
 • Zabudla som zavrieť okno v spálni.
 • Preklad
 • Mama mi zakázala rozprávať sa s cudzími ľuďmi.
 • Preklad
 • Uvažujem o adopcii psa.
 • Preklad
 • Rozhodla sa presťahovať do Portugalska.
 • Vysvetlenie
 • um|ziehen (vysťahovať sa), oddeliteľné sloveso, preto sa zu musí umiestniť medzi predponu slovesa a jeho základ.