Minulé dokonavé

Plusquamperfekt

Minulý čas priebehový Plusquamperfekt sa používa na opis udalostí v minulosti, ktoré sa odohrali pred niečím iným v minulosti.

Stavba viet v Plusquamperfekt čase

hatte/war + Partizip II

Veta v Plusaquamperfekt sa tvorí nasledovným spôsobom: haben/sein v tvare Präteritum (hatte/war) + Partizip II (pre pravidelné slovesá: ge- + slovesný kmeň + -t).

 • Preklad
 • Predtým, ako sme išli do kina, sme si urobili domáce úlohy.
 • Vysvetlenie
 • wir + haben + machen 👉 wir hatten + ge- + mach + -t 👉 wir hatten gemacht
 • Preklad
 • Kým prišla polícia, zlodej už ušiel.
Person hatte + lernen (Partizip II) war + reisen (Partizip II)
ich hatte gelernt war gereist
du hattest gelernt warst gereist
er/sie/es hatte gelernt war gereist
wir hatten gelernt waren gereist
ihr hattet gelernt wart gereist
sie/Sie hatten gelernt waren gereist

Aplikácie

Poradie udalostí v minulosti

Čas Plusquamperfekt sa používa, keď chceme opísať činnosť/udalosť, ktorá sa odohrala v minulosti pred inou činnosťou/udalosťou v minulosti.

 • Preklad
 • Predtým, ako som sa presťahoval do Nemecka, som sa 10 rokov učil nemčinu.
 • Vysvetlenie
 • Časť viet opisujúca predchádzajúcu činnosť/udalosť je vždy v čase Plusquamperfekt 👉 hatte gelernt a nasledujúca činnosť/udalosť v čase Präteritum 👉 zog (ziehen - zog - gezogen).
Spojka nachdem

Čas Plusquamperfekt sa najčastejšie používa na opis poradia udalostí v minulosti vo vetách so spojkou nachdem (po ... potom ...).

 • Preklad
 • Po skončení štúdia som sa vydal na cestu okolo sveta.
 • Vysvetlenie
 • Skoršia činnosť (maturita) v Plusquamperfekt čase 👉 hatte abgeschlossen a neskoršia činnosť (ísť na cestu okolo sveta) v Präteritum čase 👉 gingen (gehen - ging - gegangen).