Skratky

Abkürzungen

Najobľúbenejšie skratky.

Skratky

Abb. (Abbildung)

ilustrácia; prezentácia; zobrazenie

AG (Aktiengesellschaft)

Akciová spoločnosť

AGB (Allgemeine Geschäftsbedigungen)

Podmienky používania

Abschn. (Abschnitt)

kapitola

Anm. (Anmerkung)

poznámka, anotácia

Anl. (Anlage)

príloha

allg. (allgemein)

vo všeobecnosti

i. Allg. (im Allgemeinen)

všeobecne / všeobecne povedané

art. (Artikel)

článok (zákona/právneho predpisu)

Az. (Aktenzeichen)

odkaz na súbor (alebo číslo)

BIC (Internationale Bankleitzahl)

medzinárodný kód banky

BLZ (Bankleitzahl)

kód banky

Bsp. (Beispiel)

príklad

  • Preklad
  • napríklad
bspw. (beispielsweise)

napr. (napríklad)

bzw. (beziehungsweise)

alebo / alebo skôr

ca. (circa)

asi (približná hodnota; napr. asi 20$)

d.h. (das heißt)

t. j. (že je)

dgl. (dergleichen)

tento druh (z)

UG (Untergeschoss)

suterén; každé podlažie pod prízemím

EG (Erdgeschoss)

prízemie

DG (Dacheschoss)

podkrovie

OG (Obergeschoss)

poschodie (nad prízemím)

etc. (et cetera)

atď. (a tak ďalej)

evtl. (eventuell)

prípadne

geb. (geboren)

narodený

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Gl. (Gleis)

trať / plaftorm (vlaku)

ggf. (gegebenenfalls)

prípadne

Hbf. (Hauptbahnhof)

hlavná stanica

inkl. (inklusive)

vrátane

insb. (insbesondere)

najmä

Kfz (Kraftfahrzeug)

motorové vozidlo

Kita (Kindertagesstätte)

materská škola / centrum starostlivosti o deti

LKW (Lastkraftwagen)

Nákladné vozidlo

mind. (mindestens)

minimálne

Mitgl. (Mitglied)

člen

Mio. (Millionen)

M (v miliónoch)

Mrd. (Milliarden)

B (v miliardách)

MwSt. (Mehrwertsteuer)

DPH (daň z pridanej hodnoty)

Nr. (Nummer)

nr. (číslo)

o. (oder)

alebo

o.a. (oben angegeben)

uvedené vyššie / vyššie uvedené

o.ä (oder ähnlich)

alebo podobne

o.Ä. (oder Ähnliches)

alebo podobne (platí len pre podstatné mená, preto sa Ähnliches píše s veľkým písmenom), napr. Küchengeräte, Haushaltsgeräte o.Ä. = Küchengeräte, Haushaltsgeräte o.ä. Elektrogeräte

o.g. (oben genann)

uvedené vyššie / vyššie uvedené

PLZ (Postleitzahl)

PSČ

PKW (Personenkraftwagen)

Auto (osobné auto)

Pos. (Position)

pozícia

rd. (rund)

okrúhly (t. j. tvar) alebo približne (približný tvar; napr. približne desať stupňov)

S. (Seite)

stránka

s. (siehe)

pozri

s.a. (siehe auch)

pozri tiež

S-Bahn (Schnellbahn)

mestská rýchlodráha

s.o. (siehe oben)

pozri vyššie

s.u. (siehe unten)

pozri nižšie

sog. (sogenannt)

tzv

Std. (Stunde)

hodina

Tab. (Tabelle)

tabuľka

tägl. (täglich)

denne

Tel. (Telefon)

tel. (telefónne číslo)

Tsd. (Tausend)

tisíc

TÜV (Technischer Überwachungs-Verein)

Agentúra pre technickú kontrolu

u.a. (unter anderem)

okrem iného

u.Ä. (und Ähnliches)

atď. (a tak ďalej)

U-Bahn (Untergrundbahn)

metro / podzemná dráha

ugs. (umgangssprachlich)

hovorovo / bežne

urspr. (ursprünglich)

pôvodný / pôvodne (alebo pôvodný / pôvodne)

u.U. (unter Umständen)

prípadne

Urt. v. (Urteil vom)

veta (zákon) od (napr. nejaký deň)

usw. (und so weiter)

atď. (a tak ďalej)

u.v.m. (und vieles mehr)

a mnoho ďalších

v.a. (vor allem)

Predovšetkým

vgl. (vergleiche)

porovnaj (porovnaj)

vs. (versus)

vs. (versus)

WG (Wohngemeinschaft)

paušálny podiel

z. B. (zum Beispiel)

napr. (napríklad)

z. H. (Zu Händen)

do vlastných rúk / osobne doručené

z. T. (zum Teil)

čiastočne

zz. / zzt. (zurzeit)

momentálne; v súčasnosti

Ziff. (Ziffer)

bod (napr. v dokumente/kapitole)

zzgl. (zuzüglich)

vrátane; plus