Zvratné zámeno

Reflexivpronomen

Zvratné zámená používame vtedy, keď osoba robí niečo sama so sebou (zvratné sloveso) alebo keď sa činnosť týka aspoň dvoch alebo viacerých osôb/veci a je vzájomná (zvratné sloveso).

Skloňovanie zvratného zámena

Zvratné zámeno sa skloňuje podľa pádu (len Dativ a Akkusativ).

Person Dativ Akkusativ
ich mir mich
du dir dich
er/sie/es sich sich
wir uns uns
ihr euch euch
sie/Sie sich sich

Zvratné zámeno a jeho použitie

Zvratné slovesá
 • Preklad
 • Umývam si (doslova: sám sebe) ruky.
 • Preklad
 • Umývam sa každý deň.
 • Preklad
 • Som šťastný.
 • Preklad
 • Je nervózny kvôli svojej práci.
Vzájomné slovesá
 • Preklad
 • Stretávame sa (doslova: sami so sebou).
 • Vysvetlenie
 • Stretávame sa navzájom. (ty so mnou a ja s tebou)
 • Preklad
 • Julian a Lothar sa navzájom poznajú.
 • Vysvetlenie
 • Julian pozná Lothara a Lothar pozná Juliana.