Budúcnosť dokonavá

Futur II

Budúci čas Futur II sa používa na vyjadrenie činností, ktoré sa v budúcnosti už uskutočnia.

Stavba viet v Futur II čase

Subjekt + werden + ... + Partizip II + haben/sein

Podmetom (Subjekt) je osoba alebo vec vykonávajúca činnosť, nasleduje pomocné sloveso werden (v prítomnom čase, časované na osobu) a potom na konci vety príčastie minulé (Partizip II) s jedným z pomocných slovies (haben/sein).

Konjugácia pomocného slovesa werden pre osobu v prítomnom čase
Person werden
ich werde
du wirst
er/sie/es wird
wir werden
ihr werdet
sie/Sie werden

Príklady použitia Futur II časovania

  • Preklad
  • Do deviatej hodiny lietadlo odletí.
  • Vysvetlenie
  • O deviatej hodine už lietadlo určite odletí (pretože odletelo skôr).
  • Preklad
  • Do zajtra sa rozhodnú.
  • Preklad
  • Ak nezačneme operovať okamžite, pacient zajtra nebude môcť chodiť.
  • Vysvetlenie
  • Ak je vo vete modálne sloveso, potom sa na koniec vety umiestnia 3 infinitívy: infinitív pomocného slovesa haben, infinitív slovesa (v tomto príklade laufen) a infinitív modálneho slovesa (v tomto príklade können). Je to veľmi zriedkavá konštrukcia.