Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd

Futur II

De toekomende tijd Futur II wordt gebruikt om acties uit te drukken die in de toekomst al zullen worden gedaan.

Zinnen bouwen in de Futur II tijd

Subjekt + werden + ... + Partizip II + haben/sein

Het onderwerp (Subjekt) is de persoon of het ding dat de handeling uitvoert, gevolgd door het hulpwerkwoord werden (in de tegenwoordige tijd, vervoegd voor persoon), en dan aan het einde van de zin, het voltooid deelwoord (Partizip II) met een van de hulpwerkwoorden (haben/sein).

Vervoeging van het hulpwerkwoord werden voor persoon in de tegenwoordige tijd
Person werden
ich werde
du wirst
er/sie/es wird
wir werden
ihr werdet
sie/Sie werden

Voorbeelden van het gebruik van de Futur II tijd

  • Vertaling
  • Om negen uur is het vliegtuig vertrokken / weggevlogen.
  • Uitleg
  • Om negen uur is het vliegtuig dan zeker weg (omdat het eerder is weggevlogen).
  • Vertaling
  • Morgen hebben ze een besluit genomen.
  • Vertaling
  • Als we niet meteen beginnen te opereren, zal de patiënt morgen niet kunnen lopen.
  • Uitleg
  • Als er een modaal werkwoord in een zin staat, dan worden er 3 infinitieven aan het einde van de zin geplaatst: een infinitief van het hulpwerkwoord haben, een infinitief van het werkwoord (in dit voorbeeld laufen), en een infinitief van het modale werkwoord (in dit voorbeeld können). Het is een zeer zeldzame constructie.