Data

Daten

Formaten van schrijfdatums

Volgorde van artikelen

Ongeacht het formaat schrijven we de datum altijd in de volgende volgorde: dag, maand, jaar.

 • Vertaling
 • 7 mei 2020
Schrijfdagen

We schrijven de dag met een cijfer gevolgd door een punt.

 • Vertaling
 • 5 mei
 • Vertaling
 • Donderdag 5 mei
 • Uitleg
 • Optioneel kan de naam van de dag van de week voor de datum worden toegevoegd.
Maanden schrijven

De maand wordt meestal geschreven als de naam van de maand of als een getal gevolgd door een punt

 • Vertaling
 • 3 mei 2019
 • Uitleg
 • Wanneer je de naam van de volledige maand opgeeft, is het onjuist om de dag van de week met nul vooraf te laten gaan (bv. 05. mei 2019 is onjuist!)
 • Vertaling
 • 3 mei 2019
 • Vertaling
 • 3 mei 2019
Schrijfjaren

Jaren worden altijd uitgedrukt in een getal.

 • Vertaling
 • 2020 (tweeduizend twintig)

Toepassingen

Dagen van de maand
Dag van de maand zonder bepaald lidwoord

Het is de meest voorkomende variant. De dag van de maand is altijd mannelijk. Het lidwoord der wordt verbogen voor naamvallen en het cijfer dat de dag beschrijft, wordt verbogen als een bijvoeglijk naamwoord.

 • Vertaling
 • Morgen is het 1 februari.
 • Uitleg
 • der + erst + Nominatief (-e) 👉 der erste
 • Vertaling
 • Vanaf 14 juni ben ik op vakantie.
 • Uitleg
 • ab + der + vierzehnt + Dativ (-en) 👉 ab dem vierzehnten
 • Vertaling
 • Op 8 december verlaat ik het bedrijf.
 • Uitleg
 • an + der + acht + Dativ (-en) 👉 am achten
 • Vertaling
 • Van 3 augustus tot 10 augustus ben ik in Italië.
 • Uitleg
 • von + dritt + Dativ (-en) + bis zu + zehnt + Dativ (-en) 👉 vom dritten bis zum zehnten
 • In plaats van bis zum te gebruiken, kun je ook bis (Akkusativ) gebruiken . In dat geval wordt meestal het lidwoord weggelaten: bis + zehnt + Akkusativ (-en) 👉 bis zehnten (bis den zehnten)
 • Vertaling
 • Ik wacht op 1 december.
 • Uitleg
 • auf + der + ert + Akkusativ (-en) 👉 auf den ersten
 • Vertaling
 • Ik gebruik een deel van 1 december voor liefdadigheidswerk.
 • Uitleg
 • der erst + Genitiv (-en) + Noun + (-s) 👉 des ersten Dezembers
Dag van de maand zonder onbepaald lidwoord

Het is zeer zeldzaam, maar mogelijk dat een cijfer een dag van de maand beschrijft met het onbepaalde lidwoord ein . Het lidwoord wordt verbogen voor hoofdletters en het cijfer wordt verbogen als een bijvoeglijk naamwoord met een onbepaald lidwoord.

 • Vertaling
 • Het wordt 4 januari. (Niet per se op 4 januari van dit jaar, maar op 4 januari, bijvoorbeeld misschien over twee jaar of drie.)
 • Uitleg
 • ein + viert + Nominativ 👉 ein vierter (Dagen van de maand hebben altijd het lidwoord der vandaar + -er aan het einde.)
Dag van de maand zonder artikel

Soms kun je een cijfer tegenkomen dat de dag van de maand beschrijft zonder een lidwoord. Het cijfer wordt dan verbogen als een bijvoeglijk naamwoord met een onbepaald lidwoord.

 • Vertaling
 • 11 april: moeders verjaardag
 • Uitleg
 • elft + Nominativ 👉 elfter (Dagen van de maand hebben altijd het lidwoord der vandaar + -er aan het einde.)
Lijst van de dagen van de maand

De tabel toont de dagen van de maand in de basisvorm. Afhankelijk van de naamval en het lidwoord moet een passend achtervoegsel worden toegevoegd. Voor het bepaald lidwoord zou het bijvoorbeeld zijn: Nominativ 👉 der erst e, Genitiv 👉 des erst en, Dativ 👉 dem erst en, Akkusativ 👉 den erst en

# Dag
1 erst
2 zweit
3 dritt
4 viert
5 fünft
6 sechst
7 siebent/siebt
8 acht
9 neunt
10 zehnt
11 elft
12 zwölft
13 dreizehnt
14 vierzehnt
15 fünfzehnt
16 sechzehnt
17 siebzehnt
18 achtzehnt
19 neunzehnt
20 zwanzigst
21 einundzwanzigst
22 zweiundzwanzigst
23 dreiundzwanzigst
24 vierundzwanzigst
25 fünfundzwanzigst
26 sechsundzwanzigst
27 siebenundzwanzigst
28 achtundzwanzigst
29 neunundzwanzigst
30 dreißigst
31 einunddreißigst
Maanden

Maanden zijn altijd mannelijk. Meestal gebruiken ze de naamval Dativ met een van de volgende voorzetsels: ab, bis, in, seit .

 • Vertaling
 • in april
 • Vertaling
 • vanaf april
 • Uitleg
 • ab betekent vanaf een bepaald moment in de toekomst, bijvoorbeeld nu is het januari en staat er iets op het punt te beginnen vanaf april
 • Vertaling
 • vanaf april
 • Uitleg
 • seit betekent sinds een bepaald moment in het verleden, bv. het is op dit moment september en er is iets aan de hand sinds april
 • Vertaling
 • tot april
 • Vertaling
 • van maart tot april
 • Vertaling
 • vanaf begin/midden/eind april
Lijst van maanden
# Maand
1 Januar
2 Februar
3 März
4 April
5 Mai
6 Juni
7 Juli
8 August
9 September
10 Oktober
11 November
12 Dezember
Jaartal uitdrukken

De jaren tot 1999 worden uitgedrukt in honderden, en de jaren vanaf 2000 worden uitgedrukt als hoofdtelwoorden.

In 2001

Er zijn twee manieren om te beschrijven in welk jaar iets heeft plaatsgevonden: het jaar wordt voorafgegaan door im Jahr(e) (bv. im Jahre 2001) of door simpelweg het jaartal te vermelden (bv. 2001).

 • Vertaling
 • De Europese Unie werd opgericht in 1993.
In de jaren 80

Om te zeggen dat er iets is gebeurd in een bepaald decennium, bijvoorbeeld in de jaren '20 of '30, voegen we het achtervoegsel -er toe aan een hoofdtelwoord. Het achtervoegsel -er wordt nooit verbogen en blijft zoals het is, onafhankelijk van de naamval, het geslacht of het getal.

 • Vertaling
 • In de jaren 80 waren de modetrends anders.
 • Uitleg
 • Dativ; het achtervoegsel v-n wordt toegevoegd aan het zelfstandig naamwoord in meervoud: die Jahre (de jaren) 👉 in den Jahre n
 • Vertaling
 • Opa vertelde me over de jaren 60.

Tips en tricks

Verschillende varianten van het schrijven van de datum

De volgende voorbeelden laten verschillende varianten zien van het schrijven van de datum (op) maandag 25 januari 2019.

Beschrijven van tijdsbestekken van ... tot
 • Vertaling
 • Ik ben op vakantie van 25 t/m 30 januari 2019.
 • Vertaling
 • Ik ben met vakantie van vrijdag 25 t/m woensdag 30 januari 2019.
 • Uitleg
 • Wanneer we een dag van de week specificeren, gebruiken we in plaats van vom liever von (ook al zijn de dagen van de week mannelijk)
 • Vertaling
 • Ik ben op vakantie van 25 t/m 30 januari 2019.