Päivämäärät

Daten

Päivämäärien kirjoitusmuodot

Kohteiden järjestys

Muodosta riippumatta päiväys kirjoitetaan aina seuraavassa järjestyksessä: päivä, kuukausi, vuosi.

 • Käännös
 • 7. toukokuuta 2020
Kirjoituspäivät

Päivä kirjoitetaan numerolla, jota seuraa piste.

 • Käännös
 • 5. toukokuuta
 • Käännös
 • Torstai 5. toukokuuta
 • Selitys
 • Vaihtoehtoisesti viikonpäivän nimi voidaan lisätä ennen päivämäärää.
Kirjoittamisen kuukaudet

Kuukausi kirjoitetaan yleensä kuukauden nimenä tai numerona, jota seuraa piste

 • Käännös
 • 3. toukokuuta 2019
 • Selitys
 • Täydellistä kuukauden nimeä määritettäessä ei ole oikein liittää viikonpäivää nollan eteen (esim. 05. Mai 2019 on virheellinen!)
 • Käännös
 • 3. toukokuuta 2019
 • Käännös
 • 3. toukokuuta 2019
Kirjoitusvuodet

Vuodet ilmaistaan aina numerona.

 • Käännös
 • 2020 (kaksituhatta kaksikymmentä)

Sovellukset

Kuukauden päivät
Kuukauden päivä ilman määrättyä artikkelia

Se on useimmin nähty muunnos. Kuukauden päivä on aina maskuliininen. der-artikkeli taivutetaan tapausten mukaan ja päivää kuvaava numero taivutetaan adjektiivin tavoin.

 • Käännös
 • Huomenna on helmikuun 1. päivä.
 • Selitys
 • der + erst + Nominatiivi (-e) 👉 der erste
 • Käännös
 • Kesäkuun 14. päivästä alkaen olen lomalla.
 • Selitys
 • ab + der + vierzehnt + Dativ (-en) 👉 ab dem vierzehnten
 • Käännös
 • Joulukuun 8. päivänä jätän yrityksen.
 • Selitys
 • an + der + acht + Dativ (-en) 👉 am achten
 • Käännös
 • Olen Italiassa 3.-10. elokuuta.
 • Selitys
 • von + dritt + Dativ (-en) + bis zu + zehnt + Dativ (-en) 👉 vom dritten bis zum zehnten
 • Sen sijaan, että käytät bis zum, voit käyttää bis (Akkusativ). Tällöin yleensä artikkeli jätetään pois: bis + zehnt + Akkusativ (-en) 👉 bis zehnten (bis den zehnten)
 • Käännös
 • Odotan joulukuun 1. päivää.
 • Selitys
 • auf + der + erst + Akkusativ (-en) 👉 auf den ersten
 • Käännös
 • Käytän osan 1. joulukuuta hyväntekeväisyyteen.
 • Selitys
 • der erst + Genitiv (-en) + Noun + (-s) 👉 des ersten Dezembers
Kuukauden päivä ilman epämääräistä artikkelia

On hyvin harvinaista, mutta mahdollista, että numero kuvaa kuukauden päivää käyttämällä epämääräistä artikkelia ein. Artikkeli taivutetaan tapauskohtaisesti ja numeraali taivutetaan kuten adjektiivi, jossa on epämääräinen artikkeli.

 • Käännös
 • Se on tammikuun 4. päivä. (Ei välttämättä 4. tammikuuta tänä vuonna, mutta 4. tammikuuta esimerkiksi kahden tai kolmen vuoden kuluttua.)
 • Selitys
 • ein + viert + Nominatiivi 👉 ein vierter (Kuukauden päivillä on aina artikkeli der siis + -er lopussa.)
Kuukauden päivä ilman artikkelia

Joskus voit törmätä numeroon, joka kuvaa kuukauden päivää ilman artikkelia. Tällöin numeraali deklamaatioidaan kuten adjektiivi, jossa on epämääräinen artikkeli.

 • Käännös
 • 11. huhtikuuta: Äidin syntymäpäivä
 • Selitys
 • elft + Nominatiivi 👉 elfter (Kuukauden päivien lopussa on aina artikkeli der siis + -er.)
Luettelo kuukauden päivistä

Taulukossa näkyvät kuukauden päivät perusmuodossa. Kieliopillisesta tapauksesta ja artikkelista riippuen on lisättävä asianmukainen suffiksi. Esimerkiksi määräisen artikkelin kohdalla se olisi: Nominativ 👉 der erste, Genitiv 👉 des ersten, Dativ 👉 dem ersten, Akkusativ 👉 den ersten

# Päivä
1 erst
2 zweit
3 dritt
4 viert
5 fünft
6 sechst
7 siebent/siebt
8 acht
9 neunt
10 zehnt
11 elft
12 zwölft
13 dreizehnt
14 vierzehnt
15 fünfzehnt
16 sechzehnt
17 siebzehnt
18 achtzehnt
19 neunzehnt
20 zwanzigst
21 einundzwanzigst
22 zweiundzwanzigst
23 dreiundzwanzigst
24 vierundzwanzigst
25 fünfundzwanzigst
26 sechsundzwanzigst
27 siebenundzwanzigst
28 achtundzwanzigst
29 neunundzwanzigst
30 dreißigst
31 einunddreißigst
Kuukaudet

Kuukaudet ovat aina maskuliinisia. Useimmiten niissä käytetään Dativ-tapausta jonkin seuraavista prepositioista kanssa: ab, bis, in, seit.

 • Käännös
 • huhtikuussa
 • Käännös
 • huhtikuusta alkaen
 • Selitys
 • ab tarkoittaa jostakin ajankohdasta tulevaisuudessa, esim. nyt on tammikuu ja jotain alkaa huhtikuusta alkaen
 • Käännös
 • huhtikuusta alkaen
 • Selitys
 • seit tarkoittaa jostain ajankohdasta lähtien menneisyydessä, esim. nyt on syyskuu ja jotain on tapahtunut huhtikuusta lähtien
 • Käännös
 • huhtikuuhun asti
 • Käännös
 • maaliskuusta huhtikuuhun
 • Käännös
 • huhtikuun alusta/keskivaiheesta/lopusta
Luettelo kuukausista
# Kuukausi
1 Januar
2 Februar
3 März
4 April
5 Mai
6 Juni
7 Juli
8 August
9 September
10 Oktober
11 November
12 Dezember
Vuosien ilmaiseminen

Vuodet vuoteen 1999 asti ilmaistaan satasina, ja vuodet vuodesta 2000 alkaen ilmaistaan kardinaalilukuina.

Vuonna 2001

On olemassa kaksi tapaa kuvata, minä vuonna jokin tapahtui: vuosilukua edeltää im Jahr(e) (esim. im Jahre 2001) tai yksinkertaisesti ilmoitetaan vuosi (esim. 2001).

 • Käännös
 • Euroopan unioni perustettiin vuonna 1993.
80-luvulla

Jos halutaan sanoa, että jokin asia tapahtui tietyllä vuosikymmenellä, esimerkiksi 20- tai 30-luvulla, kardinaalilukuun lisätään jälkiliite -er. Suffiksia -er ei koskaan taivuteta, vaan se pysyy sellaisena kuin se on tapauksesta, sukupuolesta tai luvusta riippumatta.

 • Käännös
 • 80-luvulla muotivirtaukset olivat erilaisia.
 • Selitys
 • Dativ; -n-suffiksi lisätään substantiiviin monikossa: die Jahre (vuodet) 👉 in den Jahren
 • Käännös
 • Isoisä kertoi minulle 60-luvusta.

Vinkkejä ja niksejä

Päivämäärän kirjoittamisen eri vaihtoehdot

Seuraavissa esimerkeissä esitetään eri vaihtoehtoja päivämäärän kirjoittamiseksi maanantaina 25. tammikuuta 2019.

Kuvaamalla aikavälejä ... ja ... välillä
 • Käännös
 • Olen lomalla 25.-30. tammikuuta 2019.
 • Käännös
 • Olen lomalla perjantaista 25. tammikuuta 2019 keskiviikkoon 30. tammikuuta 2019.
 • Selitys
 • Kun määrittelemme viikonpäivän, käytämme vom:n sijasta von (vaikka viikonpäivät ovat maskuliinisia)
 • Käännös
 • Olen lomalla 25.-30. tammikuuta 2019.