Aika

Zeit

Useimmiten toimimme 24 tunnin järjestelmässä, joskus myös 12 tunnin järjestelmässä. Jos 12-tuntisen vaihtoehdon tapauksessa tämä ei käy ilmi lauseen asiayhteydestä, voidaan epäselvyyksien välttämiseksi ilmoittaa kellonaika.

Muodot ja sovellukset

Aika virallisella kielellä
Aika arkikielessä
 • Käännös
 • puoli kahdentoista jälkeen
 • Käännös
 • puoli yhdeksän iltapäivällä (tai illalla)
Kysymyksiä ajasta
 • Käännös
 • K: Mitä kello on? V: Kello on yksitoista.
 • Käännös
 • K: Mitä kello on? V: Kello on puoli yhdeksän.
 • Selitys
 • Mahdolliset merkitykset ovat 8:30 a.m. tai 8:30 p.m. riippuen siitä, mihin aikaan päivästä tämä lause sanotaan. Täsmällisyyden vuoksi voit lisätä morgens/abends (aamulla/illalla).
 • Käännös
 • K: Mihin aikaan supermarket on auki? V: Supermarket on avoinna kahdeksasta alkaen.
 • Käännös
 • K: Mistä lähtien olette olleet kotona? V: Olen ollut kotona kello 14.00 alkaen.
 • Käännös
 • K: Mihin asti voin tilata teiltä pizzan? V: Kello 23:een asti.
 • Käännös
 • K: Mihin aikaan junamme lähtee? V: Juna lähtee yhdeksältä.
 • Selitys
 • Kysymykseen "mihin aikaan" vastataan prepositiolla um (at)
X minuuttia tiettyyn kellonaikaan mennessä/jälkeen, puoli yli
 • Käännös
 • 10 kahden jälkeen
 • Käännös
 • varttia yli kaksi
 • Käännös
 • puoli kolmelta
 • Käännös
 • varttia vaille kolme
 • Käännös
 • kymmenestä kolmeen