Konjunktiivi I

Konjunktiv I

Saksan kielen konjunktiivia I Konjunktiv I käytetään epäsuorassa puheessa. Se ilmaisee jonkun toisen väitteen, johon on lisätty epävarmuus siitä, onko tämä väite totta vai ei (oletettavasti kyllä, mutta emme tiedä varmasti).

Konjunktiv I käytetään useimmiten lehdistössä kirjallisesti (esim. sanomalehdissä) tai suullisesti (esim. tiedotusvälineissä/radiossa). Lähes aina sitä käytetään 3. persoonassa yksikössä (toinen henkilö sanoi jotain, esim. presidentti, yrityksen tiedottaja) tai 3. persoonassa monikossa (jotkut ihmiset sanoivat jotain, esim. poliitikot).

Esimerkkejä epäsuoraa puhetta käyttävistä lauseista

 • Käännös
 • Pomo sanoi, että yrityksellä menee hyvin.
 • Selitys
 • Pomo sanoi, että yrityksellä menee hyvin, mutta et todellakaan tiedä, miten yrityksellä menee. Ehkä sillä ei mene hyvin, ja pomo haluaa salata sen. Raportoitu puhe ilmaisee tätä epävarmuutta siitä, mitä pomo sanoo.
 • Käännös
 • "Pankkimme tarjoaa markkinoiden parasta lainaa" 👉 Pankki (muka) tarjoaa markkinoiden parasta lainaa.
 • Selitys
 • Emme tiedä, onko tämän pankin tarjoama laina markkinoiden paras.

Rakentaminen

Jos haluat muodostaa lauseen epäsuorassa puheessa, lisää -e verbin kantaan (esim. verbin maata kanta on maata) (ellei verbin kanta jo pääty -e) ja sen jälkeen oikeaa persoonaa kuvaava suffiksi. Kolmannen persoonan yksikössä (er/sie/es) konjugoidaan samalla tavalla kuin ensimmäisen persoonan yksikössä (ich).

Esimerkkejä Präsens aikamuodossa
 • Käännös
 • Pankin tiedottaja: "Pankilla on tarpeeksi rahaa." 👉 Pankin tiedottaja sanoi, että (muka) pankilla on tarpeeksi rahaa. (mutta emme ole varmoja, oliko asia todella näin)
 • Selitys
 • mit|teilen - välittää / ilmoittaa asiasta
 • Käännös
 • Poliitikko sanoi: poliitikko sanoi: "Valtion talousarviosta puuttuu 2 miljoonaa euroa." 👉 Poliitikko sanoi, että (muka) valtion budjetista puuttuu 2 miljoonaa euroa.
 • Selitys
 • fehlen an +Dativ - puuttuu
Esimerkkejä Perfekt aikamuodossa
 • Käännös
 • Poliisi: "Tappaja pakeni Saksasta Ranskaan." 👉 Poliisi ilmoitti, että (väitetysti) tappaja oli paennut Saksasta Ranskaan.
 • Selitys
 • fliehen - pakeneminen
 • Käännös
 • Opettaja sanoi: "Julian edistyi valtavasti." 👉 Opettaja sanoi, että Julian (muka) edistyi valtavasti.
Esimerkkejä Futur I aikamuodossa
 • Käännös
 • Hän sanoi: hän sanoi: "Kaikki saavat palkankorotuksen." 👉 Hän sanoi, että (väitetysti) kaikki saavat palkankorotuksen.
 • Käännös
 • Lääkäri (nainen) sanoi: "Poikasi on pian terve". 👉 (Nais)lääkäri sanoi, että (muka) poikani on pian terve.
Esimerkkejä Futur II aikamuodossa
 • Käännös
 • Presidentti sanoi: presidentti sanoi: "Viiden vuoden kuluttua maastamme tulee maailman voimakkain talous." Hän sanoi: "Viiden vuoden kuluttua maastamme tulee maailman voimakkain talous." 👉 Presidentti sanoi, että (väitetysti) viidessä vuodessa maastamme on tullut maailman voimakkain talous.
 • Selitys
 • etwas werden - tulla joksikin muuksi
 • geworden on Partizip II verbille werden, sein on sen apuverbi, ja verbi werde on epäsuorassa puheessa olevan futuurin Futur I apuverbi werde
 • Käännös
 • Tutkija totesi: "Kymmenen vuoden kuluttua kaikilla on kokemusta sähköautoista." 👉 Tutkija totesi, että (väitetysti) kymmenen vuoden kuluttua kaikilla on kokemusta sähköautoista.
Indikatiivin (Indikativ) ja konjunktiivin (Konjunktiv I) ristiriitaisuus

Useimmissa tapauksissa Konjunktiv I -muoto on ristiriidassa indikatiivin kanssa yksikön ensimmäisessä persoonassa (ich) ja monikon ensimmäisessä ja kolmannessa persoonassa (wir, sie/Sie). Tällöin on käytettävä muotoa Konjunktiv II.

 • Käännös
 • Poliitikot: poliitikot: "Annamme taloudellista tukea jokaiselle yritykselle." 👉 Poliitikot sanoivat, että (muka) he antavat taloudellista tukea jokaiselle yritykselle.
 • Selitys
 • Tässä tapauksessa Konjunktiv I-muotoa ei voi käyttää verbistä leisten, koska se on ristiriidassa tämän henkilön indikatiivimuodon (wir leisten) kanssa; näin ollen on käytettävä Konjunktiv II-muotoa (infinitiivi + würden).
 • Käännös
 • Johtaja sanoi: johtaja sanoi: "Ensi kuussa saat palkankorotuksen." "Ensi kuussa saat palkankorotuksen." 👉 Johtaja sanoi, että (muka) ensi kuussa saisin palkankorotuksen.
 • Selitys
 • Tässä tapauksessa Konjunktiv I-muotoa ei voi käyttää verbistä bekommen, koska se on ristiriidassa tämän henkilön indikatiivimuodon (ich bekomme) kanssa, joten on käytettävä Konjunktiv II-muotoa (infinitiivi + würden).
Epäsuora puhe kysymyksissä
 • Käännös
 • Asiakas: "Onko pankilla tarpeeksi rahaa?" 👉 Asiakas kysyi, onko pankilla tarpeeksi rahaa.
 • Selitys
 • Kysymykset, joihin on kyllä/ei-vastaukset - käytämme konjunktiota ob
 • Käännös
 • Asiakas: "Paljonko pankilla on rahaa?" 👉 Asiakas kysyi, kuinka paljon rahaa pankilla on.
 • Selitys
 • Kysymykset, joissa on kysymyspronomini - käytämme kysymyspronominia (wie) siinä lauseen osassa, jossa on epäsuora puhe
Epäsuora puhe käskyissä

Jotta imperatiivilauseen epäsuora puhe muodostuisi, käytetään seuraavia verbejä: sollen (pyyntöihin/käskyihin), müssen (käskyihin) ja mögen (palveluksiin).

 • Käännös
 • Tohtori: "Juo paljon." 👉 Lääkäri käski minua juomaan paljon (tai että minun pitäisi juoda paljon).
 • Käännös
 • Laskuvarjohyppääjä: "Hyppää nyt!" 👉 Laskuvarjohyppääjä käski minua hyppäämään nyt (tai että minun on hypättävä nyt).
 • Käännös
 • Kollega: "Pidä laukkuani silmällä." 👉 Kollega pyysi minua pitämään silmällä hänen laukkuaan.
Epäsuora puhe passiivin avulla
 • Käännös
 • Yhtiön tiedottaja: "Yrityksellämme on hallituksen tuki." 👉 Yhtiön tiedottaja sanoi, että (muka) yhtiöllä on hallituksen tuki.
 • Selitys
 • Passiivilauseessa apuverbin werden muoto on Konjunktiv I (preesens Präsens).
 • Käännös
 • Yhtiön tiedottaja: Yrityksemme sai hallituksen tuen. 👉 Yhtiön tiedottaja sanoi, että (väitetysti) yhtiöllä oli ollut hallituksen tuki.
 • Selitys
 • Passiivilauseessa apuverbin sein muoto on Konjunktiv I (mennyt aika Perfekt ).
 • Käännös
 • Yhtiön tiedottaja: Yrityksemme saa hallituksen tukea. 👉 Yhtiön tiedottaja sanoi, että (väitetysti) yhtiö saa hallituksen tukea.
 • Selitys
 • Passiivilauseessa apuverbin werden muoto on Konjunktiv I (futuurimuoto Futur I).

Poikkeukset ja erityistapaukset

Esimerkki verbillä sein
 • Käännös
 • Pankinjohtaja: pankinjohtaja: "Pankki on taloudellisesti vakaa." 👉 Pankki on (muka) taloudellisesti vakaa.

Verbin sein (olla) konjugaatio henkilöille

Person Indikativ Konjunktiv I
ich bin sei
du bist seist (seiest)
er/sie/es ist sei
wir sind seien
ihr seid seiet
sie/Sie sind seien