Lyhenteet

Abkürzungen

Suosituimmat lyhenteet.

Lyhenteet

Abb. (Abbildung)

havainnollistaminen; esittely; esittäminen

AG (Aktiengesellschaft)

Osakeyhtiö

AGB (Allgemeine Geschäftsbedigungen)

Käyttöehdot

Abschn. (Abschnitt)

luku

Anm. (Anmerkung)

huomautus, huomautus

Anl. (Anlage)

liite

allg. (allgemein)

yleensä

i. Allg. (im Allgemeinen)

yleisesti / yleisesti ottaen

art. (Artikel)

(lain/lainsäädännön) pykälä

Az. (Aktenzeichen)

tiedostoviite (tai numero)

BIC (Internationale Bankleitzahl)

kansainvälinen pankkitunnus

BLZ (Bankleitzahl)

pankkitunnus

Bsp. (Beispiel)

esimerkki

  • Käännös
  • esimerkiksi
bspw. (beispielsweise)

esim. (esimerkiksi)

bzw. (beziehungsweise)

tai / tai pikemminkin

ca. (circa)

noin (likiarvo; esim. noin 20$)

d.h. (das heißt)

eli (eli on)

dgl. (dergleichen)

tämäntyyppinen (of)

UG (Untergeschoss)

kellarikerros; pohjakerroksen alapuolella oleva kerros

EG (Erdgeschoss)

pohjakerros

DG (Dacheschoss)

ullakko

OG (Obergeschoss)

kerros (pohjakerroksen yläpuolella)

etc. (et cetera)

jne. (et cetera)

evtl. (eventuell)

mahdollisesti

geb. (geboren)

syntynyt

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Osakeyhtiö

Gl. (Gleis)

raide / tasorata (junan)

ggf. (gegebenenfalls)

mahdollisesti

Hbf. (Hauptbahnhof)

päärautatieasema

inkl. (inklusive)

mukaan lukien

insb. (insbesondere)

erityisesti

Kfz (Kraftfahrzeug)

moottoriajoneuvo

Kita (Kindertagesstätte)

lastentarha / päiväkoti

LKW (Lastkraftwagen)

Kuorma-auto

mind. (mindestens)

ainakin

Mitgl. (Mitglied)

jäsen

Mio. (Millionen)

M (miljoonaa)

Mrd. (Milliarden)

B (miljardeja)

MwSt. (Mehrwertsteuer)

ALV (arvonlisävero)

Nr. (Nummer)

nr. (numero)

o. (oder)

tai

o.a. (oben angegeben)

edellä mainittu / edellä mainittu

o.ä (oder ähnlich)

tai vastaava

o.Ä. (oder Ähnliches)

tai vastaava (koskee vain substantiiveja, minkä vuoksi Ähnliches kirjoitetaan suuraakkosin) esim. Küchengeräte, Haushaltsgeräte o.Ä. = Küchengeräte, Haushaltsgeräte o.ä. Elektrogeräte

o.g. (oben genann)

edellä mainittu / edellä mainittu

PLZ (Postleitzahl)

Postinumero

PKW (Personenkraftwagen)

Auto (henkilöauto)

Pos. (Position)

asema

rd. (rund)

pyöreä (eli muoto) tai noin (likimääräinen; esim. noin kymmenen astetta)

S. (Seite)

sivu

s. (siehe)

katso

s.a. (siehe auch)

katso myös

S-Bahn (Schnellbahn)

kaupunkipikajuna

s.o. (siehe oben)

ks. edellä

s.u. (siehe unten)

ks. jäljempänä

sog. (sogenannt)

niin sanottu

Std. (Stunde)

tunti

Tab. (Tabelle)

taulukko

tägl. (täglich)

päivittäin

Tel. (Telefon)

puh. (puhelinnumero)

Tsd. (Tausend)

tuhat

TÜV (Technischer Überwachungs-Verein)

Tekninen tarkastusvirasto

u.a. (unter anderem)

muun muassa

u.Ä. (und Ähnliches)

jne. (et cetera)

U-Bahn (Untergrundbahn)

metro / metro

ugs. (umgangssprachlich)

puhekielessä / yleisesti

urspr. (ursprünglich)

initial / initially (tai origin / originally)

u.U. (unter Umständen)

mahdollisesti

Urt. v. (Urteil vom)

tuomio (laki) alkaen (esim. jonain päivänä)

usw. (und so weiter)

jne. (et cetera)

u.v.m. (und vieles mehr)

ja monia muita

v.a. (vor allem)

Ensisijaisesti

vgl. (vergleiche)

vrt. (vertaa)

vs. (versus)

vs. (versus)

WG (Wohngemeinschaft)

tasaosuus

z. B. (zum Beispiel)

esim. (esimerkiksi)

z. H. (Zu Händen)

henkilökohtaisesti / henkilökohtaisesti toimitettuna

z. T. (zum Teil)

osittain

zz. / zzt. (zurzeit)

tällä hetkellä; tällä hetkellä

Ziff. (Ziffer)

kohta (esim. asiakirjassa/luvussa)

zzgl. (zuzüglich)

mukaan lukien; sekä