Mennyt aika

Perfekt

Useimmin käytetty mennyt aikamuoto, jota käytetään pääasiassa dialogeissa, keskusteluissa ja kirjeenvaihdossa, erityisesti suullisessa muodossa. Sitä käytetään myös lehdistössä ja kirjoissa, mutta tällöin käytetään hyvin usein mennyttä aikaa Präteritum.

Esimerkkejä lauseista Perfekt aikamuodossa

 • Käännös
 • Järjestin juhlat kotonani lauantaina.
 • Käännös
 • Saimme sähköpostisi.
 • Käännös
 • Kävin/ajoin eilen Berliiniin.
 • Käännös
 • Kolme ihmistä kuoli onnettomuudessa Etelä-Saksassa.
 • Käännös
 • Poliisi löysi murhaajan.

Lauseiden rakentaminen Perfekt -aikamuodossa

Subjekt + haben/sein + Partizip II

Subjekti (Subjekt) on henkilö tai asia, joka suorittaa toiminnon, jota seuraa yksi konjugoituneista apuverbeistä (haben/sein) ja sitten Partizip II-muoto (tavallisille verbeille: ge- + verbin kanta + -t, epäsäännöllisten verbien osalta Partizip II-muoto on opeteltava ulkoa). Erotettavissa verbeissä ge--etuliite asetetaan erotettavan verbin etuliitteen ja verbin väliin esim. ein|kaufen 👉 eingekauft (ostaa).

 • Käännös
 • Olemme edistyneet valtavasti.
 • Selitys
 • wir + machen 👉 wir + haben + ge- + mach + -t 👉 wir haben gemacht
 • Käännös
 • Hän matkusti Kiinaan työmatkalle.
 • Selitys
 • sie + reisen 👉 sie + sein + ge- + reis + -t 👉 sie ist gereist
Person haben + machen (Partizip II) sein + reisen (Partizip II)
ich habe gemacht bin gereist
du hast gemacht bist gereist
er/sie/es hat gemacht ist gereist
wir haben gemacht sind gereist
ihr habt gemacht seid gereist
sie/Sie haben gemacht sind gereist

Perfekt-ajattelun sovellukset

Verbit, joissa käytetään haben apuverbinä
Transitiiviset verbit (eli ne, joilla on aktiivi- ja passiivimuoto), joiden objekti on akkusatiivissa (Akkusativobjekti)
 • Käännös
 • Hän siivosi huoneensa.
 • Selitys
 • das Zimmer 👉 Akkusativobjekt; Passiv: Sein Zimmer ist [von ihm] geputzt worden. (Passiivi: The/His room was cleaned [by him].)
 • Käännös
 • Toin pyöräni kellariin.
 • Selitys
 • das Fahrrad 👉 Akkusativobjekt; Passiv: Passiivi: Das Fahrad ist [von mir] in den Keller gestellt worden. (Passiivi: Polkupyörä tuotiin kellariin [minun toimesta].)
Intransitiiviverbit (ne, joista ei voi muodostaa passiivilauseen), jotka eivät kuvaa liikettä, johon liittyy paikan tai tilan muutos
 • Käännös
 • Hän on aloittanut (tai hän aloitti).
 • Selitys
 • Tätä lausetta ei voi rakentaa passiivissa.
 • Käännös
 • Nukuimme.
 • Selitys
 • Tätä lausetta ei voi rakentaa passiivissa.
Persoonattomat verbit

Se koskee erityisesti sademääriä kuvaavia verbejä.

 • Käännös
 • Satoi.
 • Käännös
 • Lääkkeistä oli pulaa. (Vaihtoehtoisesti: Lääkkeet puuttuivat.)
Refleksiiviset ja vastavuoroiset verbit
 • Käännös
 • Eksyin.
 • Käännös
 • Rakastimme toisiamme.
Modaaliverbit
 • Käännös
 • Minun olisi pitänyt / halusin / en saanut / minun oli pakko / pystyin / pidin / pidin
Muut verbit

Muut verbit, jotka eivät välttämättä kuulu mihinkään edellä mainituista kategorioista (useimmissa saksan kielen verbeissä käytetään apuverbinä haben).

 • Käännös
 • Autoin äitiäni.
 • Selitys
 • minun äitini 👉 Dativobjekt
Verbit, joissa käytetään sein apuverbinä
Intransitiiviverbit (eli ne, joilla ei ole passiivia), joissa tapahtuu paikan/asennon muutos
 • Käännös
 • Juna on jo lähtenyt.
 • Käännös
 • Juoksimme tänään metsän läpi.
Intransitiiviverbit, jotka kuvaavat tilan muutosta
 • Käännös
 • Hän sairastui.
 • Käännös
 • He nukahtivat.
 • Käännös
 • Järvi on jäässä.
Verbit bleiben, sein, werden
 • Käännös
 • Hän jäi eilen kotiin.
 • Käännös
 • Se oli hyvä valinta.
 • Käännös
 • Tänään minusta tuli isä.
Joitakin verbeistä johdettuja verbejä, joissa käytetään apuverbiä sein

Monet intransitiiviset verbit, jotka eivät kuvaa liikettä paikan tai tilan muutoksella, vaan ovat peräisin verbeistä, jotka käyttävät apuverbinä sein

 • Käännös
 • Hän otti riskin.
 • Selitys
 • Verbiin ein|gehen (ryhtyä) ei liity liikettä tai tilanmuutosta, vaan se on johdettu verbistä gehen, jossa käytetään apuverbiä sein.
 • Käännös
 • Oletin, että yritys ratkaisisi tämän ongelman pian.
 • Selitys
 • Verbiin davon aus|gehen [.., että] (olettaa [että]) ei liity liikettä tai tilanmuutosta, vaan se on johdettu verbistä gehen, joka ottaa apuverbin sein.

Poikkeukset

 • Käännös
 • Nuori nainen teki itsemurhan.

Poikkeukset ja erityistapaukset

Verbit stehen, sitzen ja liegen

Edellä mainituissa verbeissä käytetään yleensä apuverbiä haben, mutta seuraavilla alueilla: Etelä-Saksa (DE Süd), Itävalta (AT) ja Sveitsi (CH) käytetään sen sijaan apuverbiä sein.

 • Käännös
 • Istuin nojatuolissa.
 • Käännös
 • Hän makasi sängyllä.
 • Käännös
 • Tuoli oli (kirjaimellisesti seisoi) lattialla.
Verbi tanzen

Verbissä tanzen käytetään apuverbiä haben, ellei lauseen muuhun osaan nimenomaisesti liity paikanvaihtoa.

 • Käännös
 • Tanssin breakdancea.
 • Selitys
 • Viittaamme tanssimiseen tässä yhteydessä pikemminkin harrastuksena tai ammattina kuin toimintana, johon liittyy paikan vaihtaminen.
 • Käännös
 • Tanssimme myöhään yöhön asti.
 • Selitys
 • Tanssi on tässä yhteydessä toimintaa ilman paikanvaihtoa.
 • Käännös
 • Hän tanssi kumppaninsa kanssa huoneen toisella puolella.
 • Selitys
 • Tanssi kuvaa tässä tapauksessa liikettä, johon liittyy paikan vaihtaminen, esimerkiksi huoneen toisesta päädystä toiseen.
Verbit klettern, schwimmen, tauchen, joggen

Edellä mainituissa verbeissä on käytettävä apuverbiä sein, jos lauseen loppuosa kuvaa paikanvaihtoa. Muussa tapauksessa voidaan käyttää myös apuverbiä haben.

 • Käännös
 • Hän kiipesi huipulle. 👉 Hän kiipesi kolme tuntia.
 • Selitys
 • Ensimmäisessä lauseessa toiminta merkitsee paikan vaihtamista (vuoren huipulle), joten apuverbiä sein on käytettävä. Toisaalta toisessa lauseessa voidaan käyttää myös haben.
 • Käännös
 • Uin järven poikki. 👉 Uin kaksi tuntia.
 • Selitys
 • Ensimmäisessä virkkeessä toiminta merkitsee paikan vaihtamista (järven kautta), joten apuverbiä sein on käytettävä. Toisaalta toisessa lauseessa voidaan käyttää myös haben.
 • Käännös
 • Hän juoksi katua pitkin. 👉 Hän piti juoksemisesta.
 • Selitys
 • Ensimmäisessä lauseessa toiminta merkitsee paikan vaihtamista (kadun varrella), joten apuverbiä sein on käytettävä. Toisaalta toisessa lauseessa voidaan käyttää myös haben.
 • Käännös
 • Sukelsin pohjaan. 👉 Sukelsin usein/paljon lomalla.
 • Selitys
 • Ensimmäisessä lauseessa toiminta merkitsee paikan vaihtamista (pohjaan), joten apuverbiä sein on käytettävä. Toisaalta toisessa lauseessa voidaan käyttää myös haben.
Verbit, jotka päättyvät -iren, eivät saa etuliitettä ge-
 • Käännös
 • Yritys alensi tuotteen hintaa.
 • Käännös
 • He eivät kunnioittaneet asiakkaitaan.
Erottamattomat verbit eivät saa etuliitettä ge-
 • Käännös
 • Ymmärsin sinut väärin.
 • Selitys
 • Etuliite miss- on tässä tapauksessa erottamaton.
 • Käännös
 • Hän halasi äitiään.
 • Selitys
 • Etuliite um- on erottamaton.
 • Käännös
 • Allekirjoitin sopimuksen.
 • Selitys
 • Etuliite unter- on tässä tapauksessa erottamaton.
Erotettavat verbit

Erotettavissa verbeissä etuliite ge- asetetaan erotettavan etuliitteen ja verbin väliin, esim. ein|kaufen (tehdä ostoksia) 👉 ein + ge + kauf + t 👉 eingekauft

 • Käännös
 • Kutsuin paljon ihmisiä juhliin.
 • Selitys
 • ein|laden - kutsua; epäsäännöllinen ja erotettava verbi