Verleden tijd

Perfekt

De meest gebruikte verleden tijd, die voornamelijk wordt gebruikt in dialogen, gesprekken en correspondentie, vooral in de mondelinge vorm. Het wordt ook gebruikt in pers en boeken, maar in dit geval wordt heel vaak de verleden tijd Präteritum gebruikt.

Voorbeelden van zinnen in de Perfekt tijd

 • Vertaling
 • Zaterdag heb ik bij mij thuis een feestje gegeven.
 • Vertaling
 • We hebben uw e-mail ontvangen.
 • Vertaling
 • Ik ben gisteren naar Berlijn geweest/gereden.
 • Vertaling
 • Drie mensen zijn omgekomen bij een ongeval in Zuid-Duitsland.
 • Vertaling
 • De politie vond de moordenaar.

Zinnen bouwen in de Perfekt- tijd

Subjekt + haben/sein + Partizip II

Het onderwerp (Subjekt) is de persoon of het ding dat de handeling uitvoert, gevolgd door een van de vervoegde hulpwerkwoorden (haben/sein), en dan de Partizip II- vorm (voor regelmatige werkwoorden: ge - + werkwoordstam + -t, voor onregelmatige werkwoorden moet de Partizip II- vorm uit het hoofd worden geleerd). Voor scheidbare werkwoorden wordt het voorvoegsel ge- tussen het voorvoegsel van het scheidbare werkwoord en het werkwoord geplaatst, bv. ein|kaufen 👉 ein ge kauft (winkelen).

 • Vertaling
 • We hebben een enorme vooruitgang geboekt.
 • Uitleg
 • wir + machen 👉 wir + haben + ge- + mach + -t 👉 wir haben gemacht
 • Vertaling
 • Ze reisde voor zaken naar China.
 • Uitleg
 • sie + reisen 👉 sie + sein + ge- + reis + -t 👉 sie ist gereist
Person haben + machen (Partizip II) sein + reisen (Partizip II)
ich habe gemacht bin gereist
du hast gemacht bist gereist
er/sie/es hat gemacht ist gereist
wir haben gemacht sind gereist
ihr habt gemacht seid gereist
sie/Sie haben gemacht sind gereist

Toepassingen van de Perfekt tijd

Werkwoorden die haben als hulpwerkwoord gebruiken
Overgankelijke werkwoorden (dwz die met een actieve stem en een passieve stem) die verschijnen met het object in de accusatief (Akkusativobjekt)
 • Vertaling
 • Hij ruimde zijn kamer op.
 • Uitleg
 • das Zimmer 👉 Akkusativobjekt; Passief: Sein Zimmer ist [von ihm] geputzt worden. (Passief: De/Zijn kamer werd schoongemaakt [door hem].)
 • Vertaling
 • Ik bracht mijn fiets naar de kelder.
 • Uitleg
 • das Fahrrad 👉 Akkusativobjekt; Passief: Das Fahrad ist [von mir] in den Keller gestellt worden. (Passief: de fiets is [door mij] in de kelder gebracht.)
Onovergankelijke werkwoorden (degenen die geen passieve zin kunnen maken) die geen beweging beschrijven met een verandering van locatie of een verandering van toestand
 • Vertaling
 • Ze is begonnen (of ze begon).
 • Uitleg
 • Deze zin kan niet in de lijdende vorm worden gebouwd.
 • Vertaling
 • We sliepen.
 • Uitleg
 • Deze zin kan niet in de lijdende vorm worden gebouwd.
onpersoonlijke werkwoorden

Het is in het bijzonder van toepassing op de werkwoorden die de neerslag beschrijven.

 • Vertaling
 • Het regende.
 • Vertaling
 • Er was een tekort aan medicijnen. (Als alternatief: de medicijnen ontbraken.)
Wederkerende werkwoorden
 • Vertaling
 • Ik ben verdwaald.
 • Vertaling
 • We hielden van elkaar.
Modale werkwoorden
 • Vertaling
 • Ik had moeten / ik wilde / ik mocht niet / ik moest / ik kon / ik vond
Andere werkwoorden

Andere werkwoorden die mogelijk niet in een van de bovengenoemde categorieën vallen (de meeste werkwoorden in het Duits gebruiken haben als hulpwerkwoord).

 • Vertaling
 • Ik hielp mijn moeder.
 • Uitleg
 • meiner Mutter 👉 Dativobjekt
Werkwoorden die sein als hulpwerkwoord gebruiken
Onovergankelijke werkwoorden (dwz werkwoorden die geen passieve vorm hebben) waarin er een verandering van plaats / positie is
 • Vertaling
 • De trein is al vertrokken.
 • Vertaling
 • We hebben vandaag door het bos gerend.
Onovergankelijke werkwoorden die een toestandsverandering beschrijven
 • Vertaling
 • Hij werd ziek.
 • Vertaling
 • Ze vielen in slaap.
 • Vertaling
 • Het meer is bevroren.
De werkwoorden bleiben, sein, werden
 • Vertaling
 • Ze bleef vandaag thuis.
 • Vertaling
 • Het was een goede keuze.
 • Vertaling
 • Vandaag ben ik vader geworden.
Sommige werkwoorden zijn afgeleid van werkwoorden die het hulpwerkwoord sein gebruiken.

Veel intransitieve werkwoorden die geen beweging beschrijven met een verandering van locatie of een verandering van toestand, maar in plaats daarvan zijn afgeleid van werkwoorden die sein als hulpwerkwoord gebruiken

 • Vertaling
 • Hij nam het risico.
 • Uitleg
 • Het werkwoord ein|gehen (ondernemen) houdt geen beweging of verandering van toestand in, maar is afgeleid van het werkwoord gehen, dat het hulpwerkwoord sein gebruikt .
 • Vertaling
 • Ik ging ervan uit dat het bedrijf dit probleem snel zou oplossen.
 • Uitleg
 • Het werkwoord davon aus|gehen [.., dass] (aannemen [dat]) houdt geen beweging of verandering van toestand in, maar is afgeleid van het werkwoord gehen, dat het hulpwerkwoord sein gebruikt .

Uitzonderingen

 • Vertaling
 • Een jonge vrouw pleegde zelfmoord.

Uitzonderingen en speciale gevallen

De werkwoorden stehen, sitzen en liegen

De bovengenoemde werkwoorden gebruiken over het algemeen het hulpwerkwoord haben, maar in de volgende regio's: Zuid-Duitsland (DE Süd), Oostenrijk (AT) en Zwitserland (CH) wordt in plaats daarvan het hulpwerkwoord sein gebruikt.

 • Vertaling
 • Ik zat in de fauteuil.
 • Vertaling
 • Hij lag op het bed.
 • Vertaling
 • De stoel stond (letterlijk) op de grond.
Het werkwoord tanzen

Het werkwoord tanzen gebruikt het hulpwerkwoord haben, tenzij de rest van de zin expliciet een verandering van plaats inhoudt.

 • Vertaling
 • Ik danste breakdance.
 • Uitleg
 • Dansen noemen we hier eerder een hobby of bezigheid in plaats van een activiteit met verandering van locatie.
 • Vertaling
 • We dansten tot diep in de nacht.
 • Uitleg
 • Dansen noemen we hier een activiteit zonder van locatie te veranderen.
 • Vertaling
 • Hij danste met zijn partner door de kamer.
 • Uitleg
 • Dansen beschrijft in dit geval een beweging met een verandering van locatie, bijvoorbeeld van het ene uiteinde van de kamer naar het andere.
De werkwoorden klettern, schwimmen, tauchen, joggen

De bovengenoemde werkwoorden moeten het hulpwerkwoord sein gebruiken als de rest van de zin een verandering van locatie beschrijft. Anders kan ook het hulpwerkwoord haben worden gebruikt.

 • Vertaling
 • Hij klom naar de top. 👉 Hij klom drie uur.
 • Uitleg
 • In de eerste zin gaat het om een verandering van locatie (naar de top van de berg); dus moet het hulpwerkwoord sein worden gebruikt. Aan de andere kant kan in de tweede zin ook haben worden gebruikt.
 • Vertaling
 • Ik zwom over het meer. 👉 Ik heb twee uur gezwommen.
 • Uitleg
 • In de eerste zin gaat het om een verandering van locatie (via het meer); dus moet het hulpwerkwoord sein worden gebruikt. Aan de andere kant kan in de tweede zin ook haben worden gebruikt.
 • Vertaling
 • Ze rende door de straat. 👉 Ze hield van rennen.
 • Uitleg
 • In de eerste zin gaat het om een verandering van locatie (langs de straat); dus moet het hulpwerkwoord sein worden gebruikt. Aan de andere kant kan in de tweede zin ook haben worden gebruikt.
 • Vertaling
 • Ik dook naar de bodem. 👉 Ik heb vaak/veel gedoken op vakantie.
 • Uitleg
 • In de eerste zin gaat het om een verandering van locatie (naar beneden); dus moet het hulpwerkwoord sein worden gebruikt. Aan de andere kant kan in de tweede zin ook haben worden gebruikt.
Werkwoorden die eindigen op -iren krijgen niet het voorvoegsel ge-
 • Vertaling
 • Het bedrijf verlaagde de prijs van het product.
 • Vertaling
 • Ze respecteerden hun klanten niet.
Onafscheidelijke werkwoorden krijgen niet het voorvoegsel ge-
 • Vertaling
 • Ik had je verkeerd begrepen.
 • Uitleg
 • Het voorvoegsel miss- is in dit geval onafscheidelijk.
 • Vertaling
 • Hij omhelsde zijn moeder.
 • Uitleg
 • Het voorvoegsel um- is onafscheidelijk.
 • Vertaling
 • Ik heb het contract getekend.
 • Uitleg
 • Het voorvoegsel onder- is in dit geval onafscheidelijk.
Scheidbare werkwoorden

Voor scheidbare werkwoorden wordt het voorvoegsel ge- tussen het scheidbare voorvoegsel en het werkwoord geplaatst, bv. ein|kaufen (winkelen) 👉 ein + ge + kauf + t 👉 eingekauft

 • Vertaling
 • Ik heb veel mensen uitgenodigd voor het feest.
 • Uitleg
 • ein|laden - uitnodigen; onregelmatig en scheidbaar werkwoord