Nominatief

Nominativ

De nominatief beschrijft de basisvorm van het zelfstandig naamwoord. Het wordt meestal gebruikt als onderwerp in de zin of na het werkwoord sein (zijn). Het beantwoordt de vragen Wer/Was? (wie wat?).

Voorbeelden

 • Vertaling
 • Ik ben een voetballer.
 • Vertaling
 • Dit is een rood huis.
 • Vertaling
 • Een jonge vrouw danst salsa.

Bouw

We voegen niets toe aan het enkelvoud in Nominatief . Aan de andere kant wordt in het meervoud meestal het achtervoegsel -e of -en toegevoegd (bv. die Frau 👉 die Frau en), en soms het achtervoegsel -n, -r/-er of -s (bv. das Kind 👉 die Kind er, das Auto 👉 die Auto s).

Verbuiging van het zelfstandig naamwoord in de nominatief
mannelijk vrouwelijk neutraal meervoud
bepaald lidwoord der Mann die Frau das Kind die Leute
onbepaald lidwoord ein Mann eine Frau ein Kind Leute

Toepassingen

Zelfstandige naamwoorden in nominatief gebruiken als onderwerp

Een zelfstandig naamwoord gebruikt de nominatief wanneer het het onderwerp beschrijft.

 • Vertaling
 • Het kind speelt met de hond.
 • Vertaling
 • De student leert al 5 jaar Duits.
Zelfstandige naamwoorden in nominatief gebruiken om het onderwerp te beschrijven

Een zelfstandig naamwoord gebruikt de naamval na de volgende werkwoorden: sein, werden en bleiben . In deze gevallen beschrijft het zelfstandig naamwoord altijd het onderwerp.

 • Vertaling
 • Christian is een goede leerling.
 • Uitleg
 • Het onderwerp is Christian en het zelfstandig naamwoord dat het onderwerp beschrijft is Student .
 • Vertaling
 • Robert blijft de aanvoerder van het voetbalteam.
 • Uitleg
 • Het onderwerp (persoon die de activiteit uitvoert) is Robert, het predikaat (zelfstandig naamwoord dat Robert beschrijft) is Kapitän .