Yalın hal,

Nominativ

Yalın hali, ismin temel biçimini tanımlar. Genellikle ya cümlenin öznesi olarak ya da sein (olamk) fiilinden sonra kullanılır. Wer/Was? (kim? ne?) sorularını yanıtlıyor.

Örnekler

 • Tercüme
 • Ben bir futbolcuyum.
 • Tercüme
 • Bu kırmızı bir ev.
 • Tercüme
 • Genç bir kadın salsa dansı yapıyor.

Yapı

Nominativ'deki tekil isme hiçbir şey eklenmez. Çoğulda genellikle -e veya -en soneki eklenir (örneğin, die Frau 👉 die Frauen) ve bazen -n, -r/-er, veya -s soneki (örneğin, das Kind 👉 die Kinder, das Auto 👉 die Autos).

Yalın halinde ismin çekimi
eril dişil nötr çoğul
belirli artikel der Mann die Frau das Kind die Leute
belirsiz artikel ein Mann eine Frau ein Kind Leute

Kullanım

Yalın halinde isimlerin özne olarak kullanması

Bir isim, özneyi tanımlarken yalın halini kullanır.

 • Tercüme
 • Çocuk köpekle oynuyor.
 • Tercüme
 • Öğrenci 5 yıldır Almanca öğreniyor.
Özne tanımlamak için isimlerin yalın halinde kullanılması

Bir isim, şu fiillerden sonra yalın halini kullanır: sein, werden ve bleiben. Bu durumlarda isim her zaman özne tanımlar.

 • Tercüme
 • Christian iyi bir öğrencidir.
 • Açıklama
 • Özne Christian ve özneyi tanımlayan isim öğrenci .
 • Tercüme
 • Robert, futbol takımının kaptanı olmaya devam ediyor.
 • Açıklama
 • Özne (eylemi gerçekleştiren kişi) Robert, yüklem (Robert'i tanımlayan isim) Kapitän.