Geçişli ve geçişsiz fiiller

Transitive und intransitive Verben

Geçişli fiiller, ismin -i halindeki bir nesneye (Akkusativobjekt) atıfta bulunabilen ve Wen/Was? (kim / ne?) sorusuna cevap veren fiillerdir. Edilgende bir cümle kurmak için kullanılabilirler. Geçişsiz fiiller ise, Akkusativ ismin -i halindeki bir nesneye atıfta bulunamayan ve edilgen sesi oluşturamayan fiillerdir.

Kullanım

Geçişli fiiller
 • Tercüme
 • Ben çorba yiyorum. (Edilgen (Pasif): Çorba benim tarafımdan yeniyor.)
 • Açıklama
 • Ben ne yiyorum? 👉 çorba; fiil essen, Akkusativ halinde olan nesneye atıfta bulunur. Cümleyi edilgen (pasif) çatında kurmak mümkündür
 • Geçişli fiiller her zaman bir nesneyi almak zorunda değildir, örneğin Ich esse viel. (Pasif: Von mir wird viel gegessen.).
 • Tercüme
 • Tobias dairesini temizledi. (Pasif: Daire Tobias tarafından temizlendi.)
Geçişsiz fiiller
 • Tercüme
 • Hastayım. (Pasif: mümkün değil)
 • Tercüme
 • Berlin'e (araçla) gidiyorum. (Pasifte cümle mümkün değil)

İstisnalar ve özel durumlar

Hem geçişli hem de geçişsiz olabilen fiiller

Anlamına bağlı olarak bazı fiiller geçişli veya geçişsiz olabilir. Çoğu zaman fiil bir nesneyi aldığında geçişlidir. Nesne yoksa fiil genellikle geçişsizdir.

 • Tercüme
 • Babam Berlin'e (araçla) gidiyor.
 • Açıklama
 • 'sürmek'' anlamında fahren (konumu değiştirmeyi içeren hareket); geçişsiz fiil (özne 👉 mein Vater, nesne yok); pasif çatında cümle kurulamaz
 • Tercüme
 • Babam beni Berlin'e götürüyor.
 • Açıklama
 • birini gezdirmek anlamında olan fahren; geçişli fiil (özne 👉 mein Vater, nesne 👉 mich); pasifte bir cümle kurulabilir (Ich werde von meinem Vater nach Berlin gefahren.)
 • Tercüme
 • Resmi duvara astım.
 • Açıklama
 • asmak (hareket) anlamında olan hängen (hängte gehängt); geçişli fiil (özne 👉 ich, nesne 👉 ein Bild) ve düzenli çekim; pasifte bir cümle kurulabilir (Ein Bild ist von mir an die Wand gehängt.)
 • Tercüme
 • Duvarda bir resim / tablo asılıydı.
 • Açıklama
 • 'asmak / asılmak'' (hareketsiz, zaten asılı) anlamında olan hängen (hing gehangen); geçişsiz fiil (özne 👉 ein Bild, nesne yok) ve düzensiz çekim; pasifte cümle kurulamaz.