Bağlı cümle

Konjunktionalsätze

Almancada bağlı cümle, bir bağlaçla birbirine bağlanan birden fazla cümleden oluşan cümlelerdir. Kullanılan bağlaca bağlı olarak cümlede belirli bir kelime düzeni vardır. Üç kelime düzeni türü mümkündür: basit, ters ve sonunda fiil ile bir kelime düzeni.

Bağlı cümlelerin oluşturulması

Her kelime düzeni türü, cümlenin parçası tarafından alınacak belirli bir pozisyon gerektirir.

Basit kelime düzeni

Konjunktion + Subjekt + Verb + Objekt

aber, oder, und, ... bağlaçlardan birinin hemen ardından gelen bir cümlenin basit kelime düzenine sahiptir, yani basit cümlelerle aynıdır: Bağlaç + Özne + Yüklem (Fiil) + Nesne.

 • Tercüme
 • Kahve içiyorum ve gazete okuyorum.
 • Açıklama
 • Basit kelime düzeni: özne (ich), yüklem (lesen), nesne (eine Zeitung).
 • Tercüme
 • Almanca öğreniyorum ama artık bunu yapasım yok.
 • Açıklama
 • Basit cümle düzeni: özne (ich), yüklem (haben), nesne (keine Lust).
Ters kelime düzeni

Konjunktion + Verb + Subjekt + Objekt

deshalb, trotzdem, ... bağlaçlardan birinin hemen ardından gelen bir cümlenin ters kelime düzenine sahiptir: Bağlaç + Yüklem (Fiil) + Özne + Nesne.

 • Tercüme
 • Uzun zamandır Almanca öğreniyorum ve bu yüzden grameri iyi anlıyorum.
 • Açıklama
 • Ters kelime sırası: yüklem (verstehen), özne (ich), nesne (die Grammatik).
Sonunda fiil ile kelime düzeni

Konjunktion + Subjekt + Objekt + ... + Verb

weil, dass, damit, ... bağlaçlardan birinin hemen ardından gelen bir cümlenin sonunda fiil ile kelime düzenine sahiptir: Bağlaç + Özne + Nesne + ... + Yüklem (Fiil).

 • Tercüme
 • Şimdi eve gitmem gerek çünkü yarın sabah uçağım var.
 • Açıklama
 • Sonunda fiil ile kelime düzeni: özne (ich), nesne (einen Flug), ..., sonunda: yüklem (haben).
Kelime sırasına göre gruplanmış bağlaçlar
Basit kelime düzeni Sonunda fiil ile kelime düzeni Ters kelime düzeni
aber als allerdings
denn bevor also
denn bis andererseits
oder da außerdem
sondern dass dadurch
und falls dann
indem dennoch
nachdem deshalb
ob deswegen
seit einerseits
seitdem entweder ... oder
sobald genauso
sodass jedoch
sofern seitdem
solange somit
sooft sonst
soweit troztdem
während weder ... noch
weil zuvor
wenn zwar