Şimdiki zaman

Präsens

Şimdiki zaman Präsens, konuşma anında meydana gelen eylemleri tanımlamak için kullanılır. Aynı zamanda, cümlede zamanı tanımlayan herhangi bir kelime varsa, örneğin akşam / bir ay sonra, Präsens gelecek hakkında konuşmak / yazmak için de kullanılır.

Präsens zamanında cümle yapısı

Subjekt + Verb

(Subjekt) eylemi gerçekleştiren kişi veya şeydir. Ondan hemen sonra ikinci pozisyonda çekilmiş bir fiil (konjugiertes Verb) kullanılır. Bir fiili çekebilmek için, mastardan (Infinitiv) -en soneki kaldırılır ve şahısa göre aşağıdaki tabloya göre bir sonek (Personalendung) eklenir:

Person Endung machen
ich -e mache
du -st machst
er/sie/es -t macht
wir -en machen
ihr -t macht
sie/Sie -en machen

Şimdiki zamanın uygulamaları

Konuşma sırasında gerçekleşen eylemler
 • Tercüme
 • O bir elma yiyor.
Gerçekleri ve mevcut durumları açıklama
 • Tercüme
 • Erik hasta.
 • Tercüme
 • Benim adım Peter.
 • Tercüme
 • Hava soğuk (şu anda).
Bir süredir devam eden eylemler
 • Tercüme
 • 3 yıldır bu şirkette çalışıyorum.
Genel olarak kabul edilen gerçekler, doğa olayları, düzenlemeler, kurallar
 • Tercüme
 • Dünya yuvarlaktır.
Gelecekte gerçekleşecek planlanmış veya düzenlenmiş eylemlerin tanımlaması

Bu durumda genellikle zaman zarfı mevcuttur. Eylemin gelecekte, örneğin yarın (morgen), Pazartesi (montags), yapılacağını söylüyor.

 • Tercüme
 • Önümüzdeki hafta Berlin'e gidiyorum.
 • Tercüme
 • Pazartesi günleri spor salonuna gidiyorum.

İstisnalar ve özel durumlar

haben ve sein fiillerin çekimi.
Person haben sein
ich habe bin
du hast bist
er/sie/es hat ist
wir haben sind
ihr habt seid
sie/Sie haben sind
Güçlü fiiller

İkinci ve üçüncü şahıslarda (du, er/sie/es) düzensiz bir biçime sahip olan pek çok güçlü fiil vardır. Bu fiillerde, fiil kökünde genellikle bir veya iki harf değişir.

 • Tercüme
 • konuşmak
 • Tercüme
 • almak
-x, -z, -s, -ß, -tz, -ss ile biten fiiller

Fiil kökü -x, -z, -s, -ß, -tz, -ss ile bittiğinde, ikinci tekil şahısta (du) -st soneki yerine -t soneki eklenir.

 • Tercüme
 • kullanmak
 • Tercüme
 • ısırmak
 • Tercüme
 • boks etmek
 • Tercüme
 • fren yapmak
 • Tercüme
 • parlamak
 • Tercüme
 • eşleşmek / sığdırmak

Bu oldukça sezgili olmalıdır, çünkü aksi takdirde -tst, -ßst, -xst, -sst ile biten fiilleri tellafuz etmek zor olurdu.

-d, -t, -tm, -chn, -gn ile biten fiil kökü

Fiil kökü -d, -t, -tm, -chn, -gn ile bittiğinde, ikinci ve üçüncü tekil şahıslarda ve ikinci çoğul şahısta (du, er/sie/es, ihr), ek bir -e eklenmesi gerekiyor:

 • Tercüme
 • bulmak
 • Tercüme
 • beklemek
 • Tercüme
 • çizmek
 • Tercüme
 • tanışmak / karşılaşmak
 • Tercüme
 • nefes almak

istisnalar

 • Tercüme
 • tavsiye etmek

Bu da oldukça sezgili olmalıdır, çünkü aksi takdirde fiilleri -e sonekini eklemeden tellafuz etmek zor olurdu.

-eln/-ern ile biten fiiller

Fiil kökü -eln/-ern ile bittiğinde, birinci ve üçüncü çoğul şahısta (wir, sie/Sie), (sonekin -elen/-eren olmaması için) e harfi sonekten çıkarılır ve birinci tekil şahısta (ich) fiil kökündeki e harfi çıkarılabilir:

 • Tercüme
 • ütülemek
 • Tercüme
 • talep etmek