Konjunktiv II

Konjunktiv II

Konjunktiv II, öncelikle istek ve varsayımları ifade etmek için kullanılır. Bunun dışında aşağıdaki kullanım durumlarına da sahiptir:

 • Gerçekçi olmayan dilekleri ifade etmek (örneğin, bir şey zaten olmuştur ve değiştirilemez, ancak başka türlü olmasını diliyoruz)
 • Potansiyel olarak ulaşılabilir istekleri ifade etmek (örneğin, deniz kenarında bir yazlık evimiz olmasını istiyoruz)
 • Koşullu cümlelerin kurması (eğer ... )
 • Kibar istekler için
 • Dilek kipi Konjunktiv I formu , bildirme kipiyle (Indikativ) çatıştığında dolaylı anlatımda cümle kurması (örneğin, biri [iddiaya göre] ... söyledi).

Konjunktiv II kullanan cümle örnekleri

 • Tercüme
 • Keşke hava daha iyi olsaydı. (Ama şu anda kötü)
 • Açıklama
 • Konjunktiv II kullanarak dilek ifade etmek
 • Tercüme
 • Hava daha iyi olsaydı parka giderdim. (ama şu anda hava kötü ve ben evde kalıyorum)
 • Açıklama
 • Konjunktiv II kullanan koşullu cümleler
 • Tercüme
 • Bankacılar: ''Çok para kazanıyoruz'' diye söylediler.' 👉 Bankacılar (iddiaya göre) çok para kazandıklarını söylediler.
 • Açıklama
 • Konjunktiv II söz konusu olduğunda dolaylı anlatımın kullanılması. Konjunktiv I'deki (sie verdienten) verdienen fiilinin biçimi geçmiş zaman kipi Präteritum (sie verdienten) ile çatışır. Bu nedenle, belirsizliği önlemek için Konjunktiv II formu kullanılmalıdır.
 • Tercüme
 • Lütfen kalemi (yerden) alır mısın?
 • Açıklama
 • Konjunktiv II ile kibar istekler

Yapımı ve kullanımı

Konjunktiv II'nın şimdiki zamanı tanımlamak için kullanması

Form I 👉 würde + Infinitv

Form II 👉 Präteritum + (Umlaut) + -e + Personalendung

Şimdiki zamanda iki biçimden birini kullanırız: würde + Infinitiv (mastar), ör. du würdest gehen veya fiil kökü Präteritum zamanında + -e + şahısa göre son eki (Personalendung). Örneğin, gehen (ging - gegangen) fiili için (du + ging + -e + -st 👉 du gingest) olurdu.

Pratikte, ilk biçim (würde + Infinitv) hemen hemen her zaman kullanılır. İstisnalar haben, sein, werden, modal fiiller ve diğer birkaç düzensiz fiildir (brauchen, denken, finden, geben, gehen, kommen, tun, wissen dahil). Bunun nedeni, Konjunktiv I'nin ikinci formu ile Präteritum formunun çatışmasıdır, ör. ich machte (yaptım) and ich machte (yaparım), bu nedeniyle würde machen kullanılır.

 • Tercüme
 • Yağmur yağmasaydı parka giderdim.
 • Açıklama
 • regnen 👉 regnete fiili için Kojnunktiv II'nin ikinci formunun Präteritum zamanındaki biçimiyle ( regnen - regnete - geregnet ) çatışmasından dolayı, würde + Infinitiv (würde regnen) formunun kullanılması önerilir.
 • Tercüme
 • Bir spor arabam olsun istiyorum.
 • Açıklama
 • haben fiili için tercih edilen biçim, würde içermeyen biçimdir, yani Präteritum + şahısa göre sonek.
Geçmişi tanımlamak için Konjunktiv II'nin kullanması

hätten/wären + Paritizip II

Geçmişi tanımlamak için yalnızca bir form kullanılabilir: hätten/wären + Paritizip II.

 • Tercüme
 • Hava tahminini görmüş olsaydım, evde kalırdım. (ama parka gittim ve ıslandım)
 • Açıklama
 • Cümlenin ilk kısmı geçmişe (hava tahminini görmediğime pişmanım), ikinci kısmı da geçmişe (evde kalmadığıma pişmanım) atıfta bulunuyor.
 • Tercüme
 • Okulda gayretle Almanca öğreniyor olsaydım, şimdi Alman bir şirketinde çalışabilirdim.
 • Açıklama
 • Cümlenin ilk kısmı geçmişe (daha iyi Almanca öğrenmediğim için üzgünüm), ikinci kısmı ise şimdiye / geleceğe atıfta bulunuyor.

machen (yapmak) ve gehen (gitmek) fiillerinin şahısa göre Konjunktiv II kipinde çekimi.

Person machen gehen
ich hätte gemacht wäre gegangen
du hättest gemacht wärest gegangen
er/sie/es hätte gemacht wäre gegangen
wir hätten gemacht wären gegangen
ihr hättet gemacht wärt (wäret) gegangen
sie/Sie hätten gemacht wären gegangen

İstisnalar ve özel durumlar

Präteritum formunu kullanan fiiller
haben, sein ve werden fiilleri
Person haben sein werden
ich hätte wäre würde
du hättest wärest würdest
er/sie/es hätte wäre würde
wir hätten wären würden
ihr hättet wärt (wäret) würdet
sie/Sie hätten wären würden

sollen ve wollen dışındaki tüm fiiller bir (Umlaut) alır.

Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
du wolltest müsstest möchtest dürftest solltest könntest
er/sie/es wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
wir wollten müssten möchten dürften sollten könnten
ihr wolltet müsstet möchtet dürftet solltet könntet
sie/Sie wollten müssten möchten dürften sollten könnten
Präteritum formunu kullanan diğer fiiller
Person brauchen denken finden geben gehen helfen kommen stehen tun wissen
ich bräuchte dächte fände gäbe ginge hülfe käme stünde/stände täte wüsste
du bräuchtest dächtest fändest gäbest gingest hülfest kämest stündest/ständest tätest wüsstest
er/sie/es bräuchte dächte fände gäbe ginge hülfe käme stünde/stände täte wüsste
wir bräuchten dächten fänden gäben gingen hülfen kämen stünden/ständen täten wüssten
ihr bräuchtet dächtet fändet gäbet ginget hülfet kämet stündet/ständet tätet wüsstet
sie/Sie bräuchten dächten fänden gäben gingen hülfen kämen stünden/ständen täten wüssten