Asıl sayılar

Grundzahlen

Asıl sayılar, maliyet, saat, yılları belirtmek için ve denklemlerde kullanılır. Ayrıca, asıl sayılar şu soruları yanıtlar: wie viel? (ne kadar?) ve wie viele? (kaç?).

Asıl sayıların oluşturulması

Asıl sayılar küçük harfle yazılır
 • Tercüme
 • iki
 • Tercüme
 • beş
İsim biçimindeki rakamlar, milyonlar ve milyarlar

İsim biçimindeki milyonlar, milyarlar ve rakamlar büyük harfle yazılır. Bunun yanında her zaman dişildirler.

 • Tercüme
 • iki
 • Tercüme
 • beş
 • Tercüme
 • milyon
1'den 12'ye kadar olan sayılar

1'den 12'ye kadar olan sayılar kuralsız ve ezbere öğrenilmelidir: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, elf, zwölf.

13'en 19'a kadar olan sayılar

13'ten 19'a kadar olan sayılar, 3'ten 9'a kadar olan sayıların 10 (zehn) sayısı ile birleştirilmesiyle oluşturulur. İstisna 7 sayısıdır (bu durumda sieben'de -en eki çıkarılır).

20'den 90'a kadar onun katları.

20, 30 sayıları (istisna: dreißig dreizig), 40, 50, 60, 70 (istisna: siebzig siebenzig), 80, 90, on sayısının -zig son ekiyle birleştirilmesiyle oluşturulur.

21-29, 31-39, 41-49, ..., 91-99 sayılar

21-29, 31-39, 41-49, ..., 91-99 sayılarını oluşturmak için, birlerden başlayarak und kelimesini kullanıp 10 (zehn) sayısı ile birleştiriyoruz, örneğin einundzwanzig .

Yüz ve bin
Yüz ve birimlerin birleştirmesi

Yüzler ve birim olması durumunda, yüzleri onlar sayıyı ile birleştirirken und kelimesi kullanılabilir, fakat bu durumda und kelimesini kullanmak zorunda değilsin .

 • Tercüme
 • 257
 • Tercüme
 • 205
Yüzler ve binler, und kelimesi kullanılmadan birleştirilir
 • Tercüme
 • 2300
ein ile başlayan rakamlar

Yüzler ve binler için, ein kelimesi çıkarılabilir rakamın başında kullanılırsa.

 • Tercüme
 • 100
 • Tercüme
 • 1111
1 ile biten yüzler, binler, milyonlar ...

Sayı yazarken, yüzler, binler, veya milyonlardan oluşan ve birim sayısı 1 olan bir sayının sonuna bir eins koyarız. Örneğin 101, 501, 2001, 1 000 001,

 • Tercüme
 • 101
 • Tercüme
 • 2001
ein rakamının çekilmesi

ein rakamı bir isimden önce geldiğinde, belirsiz artikel gibi çekilir.

Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ
Maskulinum ein Mann eines Mannes einem Mann einen Mann
Femininum eine Frau einer Frau einer Frau eine Frau
Neutrum ein Kind eines Kindes einem Kind ein Kind
Tablo bazı örnek asıl sayıları göstermektedir
# Sayı
1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn
11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn
19 neunzehn
20 zwanzig
21 einundzwanzig
22 zweiundzwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100 (ein)hundert
101 (ein)hundert(und)eins
201 zweihundert(und)eins
500 fünfhundert
1000 (ein)tausend
1001 (ein)tausend(und)eins
2000 zweitausend
1 000 000 eine Million
1 500 000 eine Million fünfhunderttausend
1 000 000 000 eine Milliarde
1 000 000 000 000 eine Billion

Asıl sayılar ve uygulamaları

Miktarı tanımlama
 • Tercüme
 • Üç arabam var.
Maliyeti tanımlama
 • Tercüme
 • Yirmi avroya mal oluyor.
Saatleri ifade etme
 • Tercüme
 • Saat beşte Berlin"e gidiyorum.
 • Tercüme
 • onbir otuz
Yılları ifade etme

1999'a kadar olan yıllar yüzle ifade edilir ve 2000'dan sonraki yıllar asıl sayı olarak ifade edilir.

Denklemleri tanımlama
 • Tercüme
 • Ciro yüzde on beş arttı.
 • Tercüme
 • On bölü beş, ikiye eşittir.
 • Tercüme
 • İki kere iki dörde eşittir.