Sıfat-fiili

Partizip I und Partizip II

Almancada iki sifat-fiili vardır: Partizip I (şimdiki zamanın sıfat-fiili) ve Partizip II (geçmiş zamanın sıfat-fiili).

Partizip I bir fiili devam eden faaliyetini tanımlayan bir sıfata dönüştürür, örn. uyuyan bir bebek (schlafendes Kind). Partizip I'in bir fiili, studieren 👉 der Studierende (öğrenci; erkek öğrencisi) gibi bir isme dönüştürmesi de mümkündür.

Öte yandan Partizip II genellikle bitmiş bir eylemi (Perfekt ve Plusquamperfekt zamanı) veya gelecekte yapılacak bir şeyi tanımlar (Futur II zamanı). (Passiv) cümlelerde de kullanılabilir. Pasif cümlelerde Partizip II şimdiki zamanı da tanımlayabilir.

Yapımı ve kullanımı

Partizip I
Partizip I'ın yapımı

Infinitiv + -d

Partizip I, (Infinitiv) mastara -d soneki eklenerek oluşturulur

 • Tercüme
 • Sokakta ağlayan bir çocuk oturuyor.
 • Açıklama
 • Fiil: weinen (ağlamak) + -d soneki 👉 weinend + -es cinsiyeti, hali ve sayıyı dikkate almak gerekir (das Kind; Nominativ, Singular).
 • Tercüme
 • Almanca konuşan bir kişi
 • Açıklama
 • Fiil: sprechen (konuşmak) + -d 👉 sprechend + cinsiyeti, durumu ve sayıyı (die Person; Nominativ, Singular) dikkate alınarak son eki -e.
Partizip I kullanımı

Partizip I sıfat-fiili, ismi tanımlayan bir sıfat, bir isim veya fiili tanımlayan bir zarf olarak kullanılabilir.

İsmi tanımlayan bir sıfat olarak
 • Tercüme
 • Sol şeritte giden bir araba.
İsim olarak
 • Tercüme
 • Günümüzde öğrenciler ilk işe erken başvuruyor.
İsmi tanımlayan bir zarf olarak
 • Tercüme
 • Köpek uzanırken oyuncakla oynuyor.
Partizip II
Partizip II'ın yapımı

ge- + Verbstamm + -t

Düzenli fiiller için Partizip II sıfat-fiili, fiil köküne ge- öneki ve -t soneki eklenerek oluşturulur. Güçlü fiiller genellikle bunun yerine -en sonekini alır. Düzensiz fiiller için, Partizip II biçimi keyfidir ve ezberlenmesi gerekir.

 • Açıklama
 • Fiil: machen (yapmak), ge- öneki + fiil kökü: mach + -t soneki 👉 gemacht
 • Açıklama
 • Fiil: kochen (pişirmek), ge- öneki + fiil kökü: koch + -t soneki 👉 gekocht
 • Açıklama
 • Kökü -iren ile biten fiiller ge- (geoperiert). Örneğin, operieren fiili (ameliyat yapmak), fiil kökü: operier + -t soneki 👉 operiert
 • Açıklama
 • Kökü -t veya -d ile biten fiiller -et sonekini alır. Örneğin, arbeiten fiil (çalışmak), ge- öneki + fiil kökü: arbeit + -et soneki 👉 gearbeitet
 • Açıklama
 • Kökü -t veya -d ile biten fiiller -et sonekini alır. Örneğin, enden fiili (bitirmek), ge- öneki + fiil kökü: son + -et soneki 👉 geendet
 • Açıklama
 • Ayrılmaz fiiller ge- önekini almaz. beeindrucken fiili (izlendirmek / etki yaratmak), fiil kökü: beeindruck + -t soneki 👉 beeindruckt
 • Açıklama
 • Ayrılabilir fiiller için ge- soneki, ayrılabilir önek ile fiil arasına yerleştirilir. aus|reichen fiili (yeterli olmak), aus- ayrılabilir ön eki + ge- öneki + fiil kök: reich + -t soneki 👉 ausgereicht
 • Açıklama
 • Güçlü fiil: schlafen (uyumak), ge- ön eki + fiil kökü: schlaf + -en soneki 👉 geschlafen
Partizip II kullanımı

Partizip II, Perfekt, Plusquamperfekt ve Futur II zamanlarında cümleler kurmak için kullanılır. Bunun dışında zarf, isim olarak ve pasif cümlelerde kullanılabilir.

Perfekt geçmiş zamanında
 • Tercüme
 • Almanca okulda öğrendim.
Plusquamerfekt geçmiş zamanında bir cümlede
 • Tercüme
 • Bölüm başkanlığına terfi etmeden önce 5 yıl bu şirkette çalışmıştım.
Futur II gelecekte bitmiş zamanı
 • Tercüme
 • İstasyona vardığımızda, tren çoktan ayrılmış olacak.
Sıfat olarak
 • Tercüme
 • Bu taze pişmiş kek güzel kokuyor.
 • Açıklama
 • Fiile Partizip II biçiminde (bir sıfata gibi) uygun bir son ek eklenir.
Zarf olarak
 • Tercüme
 • Üç aylık bir süre bitmeden stresli çalışıyor.
Pasif çatında bir cümlede
 • Tercüme
 • Siparişiniz işleniyor.