Osanotot

Partizip I und Partizip II

Saksan kielessä on kaksi partitiivia: Partizip I (preesens) ja Partizip II (menneen ajan partitiivi).

Partizip I muuttaa verbin adjektiiviksi, joka kuvaa meneillään olevaa prosessia, esim. nukkuva vauva (schlafendes Kind). On myös mahdollista, että Partizip I muuttaa verbin substantiiviksi, kuten studieren 👉 der Studierende (opiskelija; miesopiskelija).

Partizip II sen sijaan kuvaa yleensä valmista toimintaa (aikamuodot Perfekt ja Plusquamperfekt) tai jotakin, joka tehdään tulevaisuudessa (aikamuoto Futur II). Sitä voidaan käyttää myös lauseissa, joissa on passiivi (Passiv). Passiivilauseissa Partisiippi II voi kuvata myös nykyhetkeä.

Rakenne ja sovellukset

Partizip I
Partizip I:n rakentaminen

Infinitiv + -d

Partisiippi I syntyy lisäämällä infinitiiviin (Infinitiv) suffiksi -d

 • Käännös
 • Itkevä lapsi istuu kadulla.
 • Selitys
 • Verbi: weinen (itkeä) + suffiksi -d 👉 weinend + -es sukupuolen, tapauksen ja lukumäärän huomioon ottamiseksi (das Kind; Nominatiivi, Singular).
 • Käännös
 • Saksankielinen henkilö
 • Selitys
 • Verbi: sprechen (puhua) + suffiksi -d 👉 sprechend + suffiksi -e sukupuolen, tapauksen ja lukumäärän huomioon ottamiseksi (die Person; Nominatiivi, Singular).
Partizip I sovellukset

Partitiivia Partizip I voidaan käyttää substantiivia kuvaavana adjektiivina, substantiivina tai verbiä kuvaavana adverbina.

Substantiivia kuvaavana adjektiivina
 • Käännös
 • Vasemmalla kaistalla ajava auto.
Substantiivina
 • Käännös
 • Nykyään opiskelijat hakevat ensimmäistä työpaikkaa aikaisin.
Substantiivia kuvaavana adverbina
 • Käännös
 • Koira leikkii lelulla makuullaan.
Partizip II
Partizip II:n rakentaminen

ge- + Verbstamm + -t

Säännöllisten verbien partisiippi Partizip II muodostetaan lisäämällä verbin kantaan etuliite ge- ja suffiksi -t. Vahvat verbit saavat sen sijaan yleensä suffiksin -en. Epäsäännöllisten verbien osalta Partizip II:n muoto on yksinkertaisesti mielivaltainen, ja se on opeteltava ulkoa.

 • Selitys
 • Verbi: machen (tehdä), etuliite ge- + verbin kanta: mach + suffiksi -t 👉 gemacht
 • Selitys
 • Verbi: kochen (keittää), etuliite ge- + verbin kanta: koch + suffiksi -t 👉 gekocht
 • Selitys
 • Verbit, joiden kanta päättyy -iren, eivät saa ge-:tä (geoperiert). Esim. verbi operieren (operoida / suorittaa leikkaus), verbin kanta: operier + suffiksi -t 👉 operiert
 • Selitys
 • Verbit, joiden kanta päättyy joko -t tai -d, saavat päätteen -et. Esim. verbi arbeiten (työskennellä), etuliite ge- + verbin kanta: arbeit + suffiksi -et 👉 gearbeitet
 • Selitys
 • Verbit, joiden kanta päättyy joko -t tai -d, saavat päätteen -et. Esim. verbi lopettaa (lopettaa / lopettaa), etuliite ge- + verbin kanta: lopettaa + suffiksi -et 👉 geendet
 • Selitys
 • Erottamattomat verbit eivät saa etuliitettä ge-. Verbi beeindrucken (tehdä vaikutuksen [johonkin]), verbin kanta: beeindruckt + suffiksi -t 👉 beeindruckt
 • Selitys
 • Erotettavissa verbeissä suffiksi ge- asetetaan erotettavan etuliitteen ja verbin väliin. Verbi aus|reichen (riittää), erotettava etuliite aus- + etuliite ge- + verbin kanta: reich + suffiksi -t 👉 ausgereicht
 • Selitys
 • Vahva verbi: schlafen (nukkua), etuliite ge- + verbin kanta: schlaf + suffiksi -en 👉 geschlafen
Partizip II:n sovellukset

Partizip II:n avulla muodostetaan lauseita seuraavassa aikamuodossa: Perfekt, Plusquamperfekt ja Futur II. Sen lisäksi se voi toimia adverbina, substantiivina ja passiivilauseissa.

Menneessä muodossa Perfekt
 • Käännös
 • Opin saksaa koulussa.
Menneen ajan lauseessa Plusquamerfekt
 • Käännös
 • Olin työskennellyt tässä yrityksessä 5 vuotta ennen kuin minut ylennettiin osastopäälliköksi.
Tulevaisuuden imperfektissä Futur II
 • Käännös
 • Kun pääsemme asemalle, juna on jo lähtenyt.
Adjektiivina
 • Käännös
 • Tämä vastaleivottu kakku tuoksuu hyvältä.
 • Selitys
 • Lisäämme Partizip II -muodossa olevaan verbiin sopivan suffiksin (kuten adjektiiviin).
Adverbinä
 • Käännös
 • Hän työskentelee stressaantuneena ennen vuosineljänneksen loppua.
Passiivin lauseessa
 • Käännös
 • Tilaustasi käsitellään parhaillaan.