Konjunktiivi II

Konjunktiv II

Konjunktiv II käytetään ensisijaisesti toiveiden ja oletusten ilmaisemiseen. Sen lisäksi sillä on myös seuraavat käyttötapaukset:

 • Epärealististen toiveiden esittäminen (esim. jokin asia on jo tapahtunut eikä sitä voi muuttaa, mutta toivomme, että asia olisi toisin)
 • Mahdollisesti toteutettavissa olevien toiveiden ilmaiseminen (esim. haluaisimme kesämökin meren rannalle)
 • Ehdollisten lauseiden rakentaminen (jos / jos ... niin ...)
 • Kohteliaiden pyyntöjen muotoilu
 • Lauseiden rakentaminen epäsuorassa puheessa (esim. joku sanoi, että [väitetysti] ...), kun subjunktiovireen I Konjunktiv I muoto törmää indikatiivivireen (Indikativ) muotoon.

Esimerkkejä lauseista, joissa käytetään Konjunktiv II

 • Käännös
 • Kunpa sää olisi parempi. (mutta tällä hetkellä se on huono)
 • Selitys
 • Toiveen esittäminen Konjunktiv II:n avulla
 • Käännös
 • Jos sää olisi parempi, menisin puistoon. (mutta juuri nyt sää on huono, ja olen kotona.)
 • Selitys
 • Ehdolliset lauseet Konjunktiv II:n avulla
 • Käännös
 • Pankkiirit: pankkiirit: "Me ansaitsemme paljon rahaa." 👉 Pankkiirit sanoivat, että he (muka) ansaitsevat paljon rahaa.
 • Selitys
 • Epäsuoran puheen käyttö, kun kyseessä on konjunktiivi II Konjunktiv II. Verbin verdienen muoto Konjunktivissa I (sie verdienten) törmää Präteritumissa (sie verdienten) menneen ajan muotoon. Moniselitteisyyden välttämiseksi on siis käytettävä muotoa Konjunktiv II.
 • Käännös
 • Voisitteko poimia kynän (lattialta)?
 • Selitys
 • Kohteliaat pyynnöt Konjunktiv II kanssa

Rakenne ja sovellukset

Konjunktiv II:n käyttäminen nykyhetken kuvaamiseen

Muoto I 👉 würde + Infinitv

Muoto II 👉 Präteritum + (Umlaut) + -e + Personalendung

Preesensissä käytetään jompaakumpaa muotoa: würde + Infinitiv (infinitiivi), esim. du würdest gehen tai verbin kanta aikamuodossa Präteritum + -e + persoonan suffiksi (Personalendung). Esim. verbille gehen (ging - gegangen) se olisi (du + ging + -e + -st 👉 du gingest).

Käytännössä käytetään lähes aina ensimmäistä muotoa (würde + Infinitv). Poikkeuksia ovat haben, sein, werden, modaaliverbit ja muutamat muut epäsäännölliset verbit (kuten brauchen, denken, finden, geben, gehen, kommen, tun, wissen). Syynä on Konjunktiv I:n toisen muodon ja Präteritum-muodon ristiriita esim. ich teki (tein) ja ich teki (tekisin), joten silloin käytetään muotoa würde tehdä.

 • Käännös
 • Jos ei sataisi, menisin puistoon.
 • Selitys
 • Johtuen siitä, että Kojnunktiv II:n toinen muoto verbille regnen 👉 regnete on ristiriidassa sen muodon kanssa Präteritum-ajassa (regnen - regnete - geregnet), on suositeltavaa käyttää muotoa würde + Infinitiv (würde regnen).
 • Käännös
 • Haluaisin urheiluauton.
 • Selitys
 • Verbin haben ensisijainen muoto on muoto ilman würde, eli Präteritum + oikean persoonan suffiksi.
Konjunktiv II:n käyttäminen menneisyyden kuvaamiseen

hätten/wären + Paritizip II

Menneisyyden kuvaamiseen voidaan käyttää vain yhtä muotoa: hätten/wären + Paritizip II.

 • Käännös
 • Jos olisin nähnyt sääennusteen, olisin jäänyt kotiin. (mutta menin puistoon ja kastuin)
 • Selitys
 • Lauseen ensimmäinen osa viittaa menneisyyteen (kadun, etten ollut katsonut säätiedotusta) ja toinen osa viittaa myös menneisyyteen (kadun, etten ollut jäänyt kotiin).
 • Käännös
 • Jos olisin opiskellut koulussa ahkerasti saksaa, voisin nyt työskennellä saksalaisessa yrityksessä.
 • Selitys
 • Lauseen ensimmäinen osa viittaa menneisyyteen (kadun, etten ollut opiskellut saksaa perusteellisemmin) ja toinen osa nykyhetkeen/tulevaisuuteen.

Verbien maata (tehdä) ja mennä (mennä) konjugaatio henkilöille konjunktiivin tunnuksessa Konjunktiv II

Person machen gehen
ich hätte gemacht wäre gegangen
du hättest gemacht wärest gegangen
er/sie/es hätte gemacht wäre gegangen
wir hätten gemacht wären gegangen
ihr hättet gemacht wärt (wäret) gegangen
sie/Sie hätten gemacht wären gegangen

Poikkeukset ja erityistapaukset

Verbit, joissa käytetään muotoa Präteritum
Verbit haben, sein ja werden
Person haben sein werden
ich hätte wäre würde
du hättest wärest würdest
er/sie/es hätte wäre würde
wir hätten wären würden
ihr hättet wärt (wäret) würdet
sie/Sie hätten wären würden
Modaaliverbit

Kaikki verbit paitsi sollen ja wollen saavat an (Umlaut).

Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
du wolltest müsstest möchtest dürftest solltest könntest
er/sie/es wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
wir wollten müssten möchten dürften sollten könnten
ihr wolltet müsstet möchtet dürftet solltet könntet
sie/Sie wollten müssten möchten dürften sollten könnten
Muut verbit, joissa käytetään muotoa Präteritum
Person brauchen denken finden geben gehen helfen kommen stehen tun wissen
ich bräuchte dächte fände gäbe ginge hülfe käme stünde/stände täte wüsste
du bräuchtest dächtest fändest gäbest gingest hülfest kämest stündest/ständest tätest wüsstest
er/sie/es bräuchte dächte fände gäbe ginge hülfe käme stünde/stände täte wüsste
wir bräuchten dächten fänden gäben gingen hülfen kämen stünden/ständen täten wüssten
ihr bräuchtet dächtet fändet gäbet ginget hülfet kämet stündet/ständet tätet wüsstet
sie/Sie bräuchten dächten fänden gäben gingen hülfen kämen stünden/ständen täten wüssten