Subjunktiv II

Konjunktiv II

Konjunktiv II bruges primært til at udtrykke ønsker og antagelser. Bortset fra det har den også følgende anvendelsesmuligheder:

 • At udtrykke urealistiske ønsker (f.eks. noget er allerede sket og kan ikke ændres, men vi ville ønske det var anderledes)
 • At udtrykke potentielle opnåelige ønsker (vi vil f.eks. gerne have et sommerhus ved havet)
 • Bygge betingede sætninger (hvis / hvis... så...)
 • Formulere høflige anmodninger
 • Bygge sætninger i indirekte tale (f.eks. Sagde nogen, at [angiveligt]...) når formen af den underordnede stemning I Konjunktiv I kolliderer med formen for den vejledende stemning (Indikativ).

Eksempler på sætninger, der bruger Konjunktiv II

 • Oversættelse
 • Jeg ville ønske vejret var bedre. (men i øjeblikket er det dårligt)
 • Forklaring
 • At udtrykke et ønske ved hjælp af Konjunktiv II
 • Oversættelse
 • Hvis vejret var bedre, ville jeg gå i parken. (men lige nu er vejret dårligt, og jeg bliver hjemme)
 • Forklaring
 • Betingede sætninger ved hjælp af Konjunktiv II
 • Oversættelse
 • Bankfolk: "Vi tjener mange penge." 👉 Bankfolk sagde, at de (angiveligt) tjener en masse penge.
 • Forklaring
 • Brug af den indirekte tale, når konjunktivstemning II Konjunktiv II er involveret. Formen af ​​verbet verdienen i Konjunktiv I (sie verdienten) støder sammen med formen af ​​datid Präteritum (sie verdienten). For at undgå tvetydighed skal formen Konjunktiv II bruges.
 • Oversættelse
 • Kan du venligst tage pennen op (fra gulvet)?
 • Forklaring
 • Høflige anmodninger med Konjunktiv II

Konstruktion og applikationer

Brug af Konjunktiv II til at beskrive nutiden

Form I 👉 würde + Infinitv

Form II 👉 Präteritum + (Umlaut) + -e + Personalendung

I nutid bruger vi en af ​​de to former: würde + Infinitiv (infinitiv), f.eks. du würdest gehen eller udsagnsordstammen i tidsformen Präteritum + -e + suffikset (Personalendung) for passende person. F.eks. for verbet gehen (ging - gegangen) ville det være (du + ging + -e + -st 👉 du gingest).

I praksis bruges den første form (würde + Infinitv) næsten altid. Undtagelserne er haben, sein, werden, modale verber og et par andre uregelmæssige verber (herunder brauchen, denken, finden, geben, gehen, kommen, tun, wissen). Årsagen er konflikten mellem den anden form for Konjunktiv I og Präteritum-formen, f.eks. ich machte (det gjorde jeg) og ich machte (det ville jeg gøre), derfor formen würde machen bruges da.

 • Oversættelse
 • Hvis det ikke regnede, ville jeg gå i parken.
 • Forklaring
 • På grund af det faktum, at den anden form af Kojnunktiv II for verbet regnen 👉 regnete kolliderer med sin form i Präteritum tid (regnen - regnete - geregnet), anbefales det at bruge formen würde + Infinitiv (würde regnen).
 • Oversættelse
 • Jeg vil gerne have en sportsvogn.
 • Forklaring
 • For verbet haben er den foretrukne form formen uden würde, dvs. Präteritum + et suffiks for det korrekte person.
Brug af Konjunktiv II til at beskrive fortiden

hätten/wären + Paritizip II

For at beskrive fortiden kan kun én form bruges: hätten/wären + Paritizip II.

 • Oversættelse
 • Hvis jeg havde set vejrudsigten, var jeg blevet hjemme. (men jeg gik til parken og jeg blev våd)
 • Forklaring
 • Første del af sætningen refererer til fortiden (jeg fortryder, at jeg ikke havde set vejrudsigten) og anden del refererer også til fortiden (jeg fortryder, at jeg ikke var blevet hjemme).
 • Oversættelse
 • Havde jeg lært tysk flittigt i skolen, kunne jeg arbejde i et tysk firma nu.
 • Forklaring
 • Den første del af sætningen refererer til fortiden (jeg beklager, at jeg ikke havde lært tysk mere grundigt) og den anden del refererer til nutiden/fremtiden.

Bøjning af verbet machen (at gøre) og gehen (at gå) for personer i konjunktiv stemning Konjunktiv II

Person machen gehen
ich hätte gemacht wäre gegangen
du hättest gemacht wärest gegangen
er/sie/es hätte gemacht wäre gegangen
wir hätten gemacht wären gegangen
ihr hättet gemacht wärt (wäret) gegangen
sie/Sie hätten gemacht wären gegangen

Undtagelser og særlige tilfælde

Verber ved hjælp af formularen Präteritum
Verberne haben, sein og werden
Person haben sein werden
ich hätte wäre würde
du hättest wärest würdest
er/sie/es hätte wäre würde
wir hätten wären würden
ihr hättet wärt (wäret) würdet
sie/Sie hätten wären würden
Modale verber

Alle verberne undtagen sollen og wollen får en (Umlaut).

Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
du wolltest müsstest möchtest dürftest solltest könntest
er/sie/es wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
wir wollten müssten möchten dürften sollten könnten
ihr wolltet müsstet möchtet dürftet solltet könntet
sie/Sie wollten müssten möchten dürften sollten könnten
Andre verber, der bruger Präteritum-formen
Person brauchen denken finden geben gehen helfen kommen stehen tun wissen
ich bräuchte dächte fände gäbe ginge hülfe käme stünde/stände täte wüsste
du bräuchtest dächtest fändest gäbest gingest hülfest kämest stündest/ständest tätest wüsstest
er/sie/es bräuchte dächte fände gäbe ginge hülfe käme stünde/stände täte wüsste
wir bräuchten dächten fänden gäben gingen hülfen kämen stünden/ständen täten wüssten
ihr bräuchtet dächtet fändet gäbet ginget hülfet kämet stündet/ständet tätet wüsstet
sie/Sie bräuchten dächten fänden gäben gingen hülfen kämen stünden/ständen täten wüssten