Modale verber

Modalverben

Der er 6 modal verb på tysk. De er en speciel gruppe af verb fra grammatik synspunkt, da de ofte er i en sætning med et andet verb, de ændrer rækkefølgen af sætningen, og de har altid den samme form i første og tredje person ental (ich , er / sie / es). I enhver fortid er hjælpeverbet til modale verber altid haben.

 • wollen (at ønske)
 • müssen (skal)
 • mögen (at kunne lide)
 • dürfen (at få lov til)
 • sollen (bør)
 • können (kan / at kunne)

Eksempler på sætninger med modale verb

 • Oversættelse
 • Vi er nødt til at gå i skole.
 • Oversættelse
 • Jeg ønskede at gå til parken i går, men det regnede kraftigt.
 • Oversættelse
 • Jeg kan godt lide fodbold.
 • Oversættelse
 • Parkering er ikke tilladt her.
 • Oversættelse
 • Vi skal hjem nu.
 • Oversættelse
 • Jan kan tale tysk.

Bøjning, ordrer og applikationer

Modale verb i nutid Präsens
Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich will muss mag darf soll kann
du willst musst magst darfst sollst kannst
er/sie/es will muss mag darf soll kann
wir wollen müssen mögen dürfen sollen können
ihr wollt müsst mögt dürft sollt könnt
sie/Sie wollen müssen mögen dürfen sollen können
Ordstilling
 • Oversættelse
 • Jeg vil spise en pizza.
 • Forklaring
 • Nutid, et modalt verbum + 1 andet verbum, ordrækkefølge: konjugeret modal verbum wollen + en infinitiv i slutningen.
 • Oversættelse
 • Jeg spiser ikke noget til frokost, fordi jeg vil spise pizza om aftenen.
 • Forklaring
 • Nutid, bisætning, en modal verbum + 1 anden verbum, ordstilling: i slutningen: en infinitiv + konjugeret modal verbum wollen.
 • Oversættelse
 • Jeg vil gerne spise en pizza.
 • Forklaring
 • Nutid, et modalt verbum + 2 andre verb, ordrækkefølge: konjugeret modal verbum wollen + 2 infinitiver i slutningen.
 • Oversættelse
 • Du skal skynde dig, fordi jeg vil spise pizza.
 • Forklaring
 • Nutidsspænd, underordnet sætning, et modalt verbum + 2 andre verb, ordrækkefølge: i slutningen: 2 infinitiver + konjugeret modal verbum wollen.
 • Oversættelse
 • Patienten skal opereres i dag.
 • Forklaring
 • Nutid, passiv stemme, et modalt verbum + 1 andet verbum + hjælpeverbum werden, ordstilling: bøjet modalverbum müssen< /i> + participiet Partizip II af verbet operieren + hjælpeverbet werden< /i> for at danne den passive stemme.
 • Oversættelse
 • Sygeplejersken ringede til kirurgen, fordi patienten skulle opereres i dag.
 • Forklaring
 • Nutid, passiv stemme, et modalt udsagnsord + 1 andet verbum + hjælpeverbum werden, ordrækkefølge: til sidst participium Partizip II af verbet operieren + hjælpeverbet werden for at danne den passive stemme + bøjet modalt verbum müssen
Modale verb i fortiden Präteritum
Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich wollte musste mochte durfte sollte konnte
du wolltest musstest mochtest durftest solltest konntest
er/sie/es wollte musste mochte durfte sollte konnte
wir wollten mussten mochten durften sollten konnten
ihr wolltet musstet mochtet durftet solltet konntet
sie/Sie wollten mussten mochten durften sollten konnten
Ordstilling
 • Oversættelse
 • Jeg ville spise en pizza.
 • Forklaring
 • Datid Präteritum, et modalt udsagnsord + 1 andet verbum, ordstilling: bøjet modalt udsagnsord wollen + en infinitiv i slutningen.
 • Oversættelse
 • Jeg spiste lidt til frokost i går, fordi jeg ville spise pizza om aftenen.
 • Forklaring
 • Den datid Präteritum, bisætning, en modal verbum + 1 anden verbum, ordstilling: i slutningen: en infinitiv + konjugeret modal verbum wollen.
 • Oversættelse
 • Jeg ville gerne spise en pizza.
 • Forklaring
 • Præteritum Präteritum, et modalt udsagnsord + 2 andre verber, ordstilling: i slutningen: bøjet modalverbum wollen + 2 infinitiver.
 • Oversættelse
 • Jeg spiste lidt til frokost i går, fordi jeg ville spise pizza om aftenen.
 • Forklaring
 • Datid Präteritum, underordnet ledsætning, et modalt udsagnsord + 2 andre verber, ordrækkefølge: i slutningen: 2 infinitiver + bøjet modalt verbum wollen.
 • Oversættelse
 • Patienten skulle opereres i går.
 • Forklaring
 • Datid Präteritum, passiv stemme, et modalt verbum + 1 andet verbum + 1 hjælpeverbum, ordrækkefølge: bøjet modalverbum müssen i tidsform Präteritum + i slutningen: participium Partizip II for verbet operieren + hjælpeverbum werden.
 • Oversættelse
 • Kirurgen kom til hospitalet om natten, fordi en patient skulle opereres.
 • Forklaring
 • Datid Präteritum, passiv stemme, et modalt verbum + 1 andet verbum + 1 hjælpeverbum, ordrækkefølge: ..., weil... + i slutningen: participium Partizip II for verbet operieren + hjælpeverbum werden + konjugeret modal verbum müssen i tiden Präteritum.
Modale verber i datid Perfekt
Person + haben wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich habe gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
du hast gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
er/sie/es hat gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
wir haben gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
ihr habt gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
sie/Sie haben gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
Ordstilling
 • Oversættelse
 • Jeg ville aldrig have mange penge.
 • Forklaring
 • Datid Perfekt, et modalt udsagnsord + 0 andre verber, ordstilling: det bøjede hjælpeverbum haben + verbet wollen i Partizip II-formen.
 • Ganske sjældent tilfælde, fordi modalverb ofte bruges med et andet verbum.
 • Oversættelse
 • Jeg tænkte aldrig på et godt betalt job, fordi jeg aldrig ville have mange penge.
 • Forklaring
 • Datid Perfekt, et modalt udsagnsord + 0 andre verber, ordrækkefølge: ..., weil... + i slutningen: verbet wollen i Partizip II-formen + det konjugerede hjælpeverbum haben.
 • Oversættelse
 • Jeg ville aldrig tjene mange penge.
 • Forklaring
 • Datid Perfekt, et modalt udsagnsord + 1 andet verbum, ordrækkefølge: det bøjede hjælpeverbum haben + en infinitiv + en infinitiv af hjælpeverbum wollen.
 • Denne form bruges bestemt oftere end formen med et enkelt modalt verbum.
 • Oversættelse
 • Jeg tænkte aldrig på et godt betalt job, fordi jeg aldrig ville tjene mange penge.
 • Forklaring
 • Datid Perfekt, underordnet ledsætning, et modalt udsagnsord + 1 andet verbum, ordrækkefølge: ..., weil... + i slutningen: det bøjede hjælpeverbum haben + en infinitiv + infinitiv af det modale verbum wollen.
 • Oversættelse
 • I går spiste jeg lidt til frokost, fordi jeg ville spise pizza om aftenen.
 • Forklaring
 • Datid Perfekt, bisætning, et modalt udsagnsord + 2 andre verber, ordrækkefølge: ..., weil... + i slutningen: det bøjede hjælpeverbum haben + 2 infinitiver + infinitiv af det modale verbum wollen.
 • Oversættelse
 • Patienten skulle opereres i går.
 • Forklaring
 • Datid Perfekt, passiv stemme, et modalt verbum + 1 andet verbum + 2 hjælpeverbum, ordrækkefølge: det bøjede hjælpeverbum haben + verbet operieren i Partizip II-formen + hjælpeverbum werden + infinitiv af det modale verbum müssen.
 • Oversættelse
 • Kirurgen kom til hospitalet om natten, fordi en patient skulle opereres.
 • Forklaring
 • Datid Perfekt, passiv stemme, et modalt udsagnsord + 1 andet verbum + 2 hjælpeverber, ordrækkefølge: ..., weil... + i slutningen: det konjugerede hjælpeverbum haben + verbet operieren i Partizip II-formen + hjælpeverbum werden + infinitiv af det modale verbum müssen.
Modale verb i fortid Plusquamperfekt
Person + haben (Präteritum) wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich hatte gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
du hattest gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
er/sie/es hatte gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
wir hatten gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
ihr hattet gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
sie/Sie hatten gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
Ordstilling
 • Oversættelse
 • Før jeg kunne køre, havde jeg været nødt til at få kørekort.
 • Forklaring
 • Tidsform: Plusquamperfekt, et modalt udsagnsord + 1 andet verbum, ordstilling: bøjet hjælpeverbum haben + i slutningen: en infinitiv + infinitiv af det modale verbum müssen.
 • Oversættelse
 • Under køreprøven var jeg træt, fordi jeg var nødt til at studere hele natten.
 • Forklaring
 • Tidsform: Plusquamperfekt, et modalt udsagnsord + 1 andet verbum, ordstilling: ..., weil... + i slutningen: bøjet hjælpeverbum haben + en infinitiv + infinitiv af det modale verbum müssen.
 • Oversættelse
 • Patienten måtte opereres, før hans familie ankom til hospitalet.
 • Forklaring
 • Tid: Plusquamperfekt, passiv stemme, et modalt udsagnsord + 1 andet verbum + 2 hjælpeverber, ordrækkefølge: bøjet hjælpeverbum haben + ved slut: participium Partizip II af verbet operieren + hjælpeverbum werden + infinitiv af det modale verbum müssen.
 • Oversættelse
 • Familien var nervøs, fordi Thomas måtte opereres inden deres ankomst.
 • Forklaring
 • Tidsform: Plusquamperfekt, bisætning, passiv stemme, et modalt udsagnsord + 1 andet verbum + 2 hjælpeverber, ordstilling: ..., weil... + ved slutning: konjugeret hjælpeverbum haben + perfektum participium Partizip II af verbet operieren + hjælpeverbum werden + infinitiv af det modale verbum müssen.
Modale verb i fremtiden Futur I
Person + werden wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich werde wollen müssen mögen dürfen sollen können
du wirst wollen müssen mögen dürfen sollen können
er/sie/es wird wollen müssen mögen dürfen sollen können
wir werden wollen müssen mögen dürfen sollen können
ihr werdet wollen müssen mögen dürfen sollen können
sie/Sie werden wollen müssen mögen dürfen sollen können
Ordstilling
 • Oversættelse
 • Jeg bliver nødt til at gå hjem snart.
 • Forklaring
 • Fremtid Futur I, et modalt udsagnsord + 1 andet verbum + 1 hjælpeverbum, ordstilling: bøjet hjælpeverbum werden for at danne tiden Futur I + i slutningen: infinitiv + infinitiv af det modale verbum müssen.
 • Oversættelse
 • Vi siger farvel nu, for jeg skal snart hjem.
 • Forklaring
 • Fremtid Futur I, bisætning, et modalt verbum + 1 andet verbum + 1 hjælpeverbum, ordrækkefølge: ..., weil... + i slutningen: bøjet hjælpeverbum werden for at danne tiden Futur I + infinitiv + infinitiv af det modale verbum müssen.
 • Oversættelse
 • Patienten skal snart opereres.
 • Forklaring
 • Fremtid Futur I, et modalt udsagnsord + 1 andet verbum + 2 hjælpeverber, ordstilling: bøjet hjælpeverbum werden for at danne tiden Futur I + i slutningen: participium Partizip II for verbet operieren + hjælpeverbum werden for at danne den passive stemme + infinitiv af det modale verbum müssen.
 • Oversættelse
 • Sygeplejersken tilkalder kirurgen, fordi patienten snart skal opereres.
 • Forklaring
 • Fremtid Futur I, et modalt udsagnsord + 1 andet verbum + 2 hjælpeverber, ordrækkefølge: ..., weil... + i slutningen: bøjet hjælpeverb. verbum werden for at danne tiden Futur I + past participium Partizip II for verbet operieren + hjælpeverbum werden for at danne den passive stemme + infinitiv af det modale verbum müssen< /i>.
Modale verb i fremtiden Futur II

Tidsformen Futur II bruges meget sjældent (med modale verber endnu sjældnere).

Person + werden + ... + haben wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich werde wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
du wirst wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
er/sie/es wird wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
wir werden wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
ihr werdet wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
sie/Sie werden wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
Ordstilling
 • Oversættelse
 • Før Peters familie ankommer til hospitalet, vil kirurgen have startet operationen.
 • Forklaring
 • Fremtid Futur II, et modalt verbum + 1 andet verbum + 2 hjælpeverber, ordstilling: hjælpeverbet werden + i slutningen: hjælpeverbum haben + en infinitiv + infinitiv af det modale verbum müssen.
Modale verb i konjunktivstemning Konjunktiv II
Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
du wolltest müsstest möchtest dürftest solltest könntest
er/sie/es wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
wir wollten müssten möchten dürften sollten könnten
ihr wolltet müsstet möchtet dürftet solltet könntet
sie/Sie wollten müssten möchten dürften sollten könnten
Ordstilling
 • Oversættelse
 • Hvis jeg kunne, ville jeg hjælpe dig.
 • Forklaring
 • Konjunktiv Konjunktiv II, et modalt udsagnsord + 0 andre verber + ordstilling: konjunktionen wenn + i slutningen: det modale verbum können i Konjunktiv II-formen.

Undtagelser og særlige tilfælde

Verberne hören, sehen, lassen

Verberne hören, sehen, lassen i datid Perfekt og Plusquamperfekt er bøjet nøjagtigt det samme som modale verber.

 • Oversættelse
 • Jeg hørte en musiker spille klaver.
 • Forklaring
 • Datid Perfekt, verbet hören (som et modalt verbum) + 1 andet verbum + 1 hjælpeverbum, ordstilling: hjælpeverbum haben + i slutningen: infinitiv af verbet spielen + infinitiv af verbet hören .
 • Oversættelse
 • Jeg var bange, fordi jeg så en ukendt bil køre mod mig.
 • Forklaring
 • Datid Perfekt, bisætning, verbet sehen (som et modalt udsagnsord) + 1 andet verbum + 1 hjælpeverbum, ordstilling: ..., weil... + i slutningen: det konjugerede hjælpeverbum haben + infinitiv af verbet fahren + infinitiv af verbet sehen .
 • Oversættelse
 • Efter at jeg havde hørt nogen spille klaver, vidste jeg, at der var nogen i huset.
 • Forklaring
 • Datid Plusquamperfekt, bisætning, verbet hören (som et modalt udsagnsord) + 1 andet verbum, + 1 hjælpeverbum, ordstilling: Nachdem... + i slutningen: det konjugerede hjælpeverbum haben i Präteritum tid + infinitiv af verbet spielen + infinitiv af verbet hören.