Modala verb

Modalverben

Det finns 6 modala verb i tyskan. De är en speciell grupp av verb ur grammatisk synvinkel, eftersom de oftast står i en mening med ett annat verb, de ändrar ordningen i meningen, och de har alltid samma form i första och tredje person singular (ich, er/sie/es). Hjälpverbet för modala verb är alltid haben i alla former av förfluten tid.

 • wollen (att vilja)
 • müssen (måste)
 • mögen (att tycka om)
 • dürfen (att få lov att)
 • sollen (bör)
 • können (kan / att kunna)

Exempel på meningar med modala verb

 • Översättning
 • Vi måste gå till skolan.
 • Översättning
 • Jag ville gå till parken igår, men det regnade kraftigt.
 • Översättning
 • Jag tycker mycket om fotboll.
 • Översättning
 • Det är inte tillåtet att parkera här.
 • Översättning
 • Vi borde åka hem nu.
 • Översättning
 • Jan kan tala tyska.

Declusion, ordföljd och tillämpningar

Modala verb i presens Präsens
Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich will muss mag darf soll kann
du willst musst magst darfst sollst kannst
er/sie/es will muss mag darf soll kann
wir wollen müssen mögen dürfen sollen können
ihr wollt müsst mögt dürft sollt könnt
sie/Sie wollen müssen mögen dürfen sollen können
Ordföljd
 • Översättning
 • Jag vill äta en pizza.
 • Förklaring
 • Presens, ett modalt verb + 1 annat verb, ordföljd: konjugerat modalt verb vällt + en infinitiv i slutet.
 • Översättning
 • Jag äter ingenting till lunch eftersom jag vill äta pizza på kvällen.
 • Förklaring
 • Presens, bisats, ett modalt verb + 1 annat verb, ordföljd: i slutet: en infinitiv + konjugerat modalt verb vällt.
 • Översättning
 • Jag vill gå och äta en pizza.
 • Förklaring
 • Presens, ett modalt verb + 2 andra verb, ordföljd: konjugerat modalt verb vällt + 2 infinitiver i slutet.
 • Översättning
 • Du måste skynda dig för jag vill gå och äta pizza.
 • Förklaring
 • Presens, bisats, ett modalverb + 2 andra verb, ordföljd: i slutet: 2 infinitiver + konjugerat modalverb vullna.
 • Översättning
 • Patienten måste opereras idag.
 • Förklaring
 • Presens, passiv röst, ett modalverb + 1 annat verb + hjälpverb werden, ordföljd: konjugerat modalverb müssen + det förflutna participet Partizip II av verbet operieren + hjälpverbet werden för att bilda passiv röst.
 • Översättning
 • Sjuksköterskan ringde kirurgen eftersom patienten måste opereras idag.
 • Förklaring
 • Presens, passiv röst, ett modalverb + 1 annat verb + hjälpverb werden, ordföljd: i slutet det förflutna participet Partizip II av verbet operieren + hjälpverbet werden för att bilda passiv röst + konjugerat modalverb müssen.
Modala verb i preteritum Präteritum
Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich wollte musste mochte durfte sollte konnte
du wolltest musstest mochtest durftest solltest konntest
er/sie/es wollte musste mochte durfte sollte konnte
wir wollten mussten mochten durften sollten konnten
ihr wolltet musstet mochtet durftet solltet konntet
sie/Sie wollten mussten mochten durften sollten konnten
Ordföljd
 • Översättning
 • Jag ville äta en pizza.
 • Förklaring
 • Förfluten tid Präteritum, ett modalt verb + 1 annat verb, ordföljd: konjugerat modalt verb vällde + en infinitiv i slutet.
 • Översättning
 • Jag åt lite till lunch igår eftersom jag ville äta pizza på kvällen.
 • Förklaring
 • Förfluten tid Präteritum, bisats, ett modalt verb + 1 annat verb, ordföljd: i slutet: en infinitiv + konjugerat modalt verb vällt.
 • Översättning
 • Jag ville gå och äta en pizza.
 • Förklaring
 • Förfluten tid Präteritum, ett modalverb + 2 andra verb, ordföljd: i slutet: konjugerat modalverb vällde + 2 infinitiv.
 • Översättning
 • Jag åt lite till lunch igår eftersom jag ville gå och äta pizza på kvällen.
 • Förklaring
 • Förfluten tid Präteritum, bisats, ett modalt verb + 2 andra verb, ordföljd: i slutet: 2 infinitiver + konjugerat modalt verb svullnade.
 • Översättning
 • Patienten var tvungen att opereras igår.
 • Förklaring
 • Förfluten tid Präteritum, passiv röst, ett modalverb + 1 annat verb + 1 hjälpverb, ordföljd: konjugerat modalverb müssen i tempus Präteritum + i slutet: past particip Partizip II för verbet operieren + hjälpverb werden.
 • Översättning
 • Kirurgen kom till sjukhuset på natten eftersom en patient behövde opereras.
 • Förklaring
 • Förfluten tid Präteritum, passiv röst, ett modalt verb + 1 annat verb + 1 hjälpverb, ordföljd: ..., weil ... + i slutet: particip Partizip II för verbet operieren + hjälpverb werden + konjugerat modalverb müssen i tempus Präteritum.
Modala verb i preteritum Perfekt.
Person + haben wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich habe gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
du hast gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
er/sie/es hat gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
wir haben gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
ihr habt gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
sie/Sie haben gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
Ordföljd
 • Översättning
 • Jag har aldrig velat ha mycket pengar.
 • Förklaring
 • Passiv Perfekt, ett modalverb + 0 andra verb, ordföljd: det konjugerade hjälpverbet haben + verbet wollen i formen Partizip II.
 • Ganska sällsynt eftersom modala verb vanligtvis används med ett annat verb.
 • Översättning
 • Jag har aldrig tänkt på ett välbetalt jobb eftersom jag aldrig velat ha mycket pengar.
 • Förklaring
 • Det förflutna Perfekt, ett modalt verb + 0 andra verb, ordföljd: ..., weil ... + i slutet: verbet wollen i formen Partizip II + det konjugerade hjälpverbet haben.
 • Översättning
 • Jag har aldrig velat tjäna mycket pengar.
 • Förklaring
 • Förfluten tid Perfekt, ett modalverb + 1 annat verb, ordföljd: det konjugerade hjälpverbet haben + en infinitiv + en infinitiv av hjälpverbet wollen.
 • Denna form används definitivt oftare än formen med ett enda modalverb.
 • Översättning
 • Jag tänkte aldrig på ett välbetalt jobb eftersom jag aldrig ville tjäna mycket pengar.
 • Förklaring
 • Förfluten tid Perfekt, bisats, ett modalt verb + 1 annat verb, ordföljd: ..., weil ... + i slutet: det konjugerade hjälpverbet haben + en infinitiv + infinitiv av modalverbet wollen.
 • Översättning
 • Igår åt jag lite till lunch eftersom jag ville gå och äta pizza på kvällen.
 • Förklaring
 • Förfluten tid Perfekt, bisats, ett modalt verb + 2 andra verb, ordföljd: ..., weil ... + i slutet: det konjugerade hjälpverbet haben + 2 infinitiver + infinitiv av modalverbet wollen.
 • Översättning
 • Patienten var tvungen att opereras igår.
 • Förklaring
 • Förfluten tid Perfekt, passiv röst, ett modalverb + 1 annat verb + 2 hjälpverb, ordföljd: det böjda hjälpverbet haben + verbet operieren i formen Partizip II + hjälpverbet werden + infinitiv av modalverbet müssen.
 • Översättning
 • Kirurgen kom till sjukhuset på natten eftersom en patient behövde opereras.
 • Förklaring
 • Förfluten tid Perfekt, passiv röst, ett modalt verb + 1 annat verb + 2 hjälpverb, ordföljd: ..., weil ... + i slutet: det konjugerade hjälpverbet haben + verbet operieren i formen Partizip II + hjälpverbet werden + infinitiv av modalverbet müssen.
Modala verb i preteritum Plusquamperfekt
Person + haben (Präteritum) wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich hatte gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
du hattest gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
er/sie/es hatte gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
wir hatten gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
ihr hattet gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
sie/Sie hatten gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
Ordföljd
 • Översättning
 • Innan jag kunde köra bil var jag tvungen att ta körkort.
 • Förklaring
 • Tempus: Plusquamperfekt, ett modalverb + 1 annat verb, ordföljd: konjugerat hjälpverb haben + i slutet: en infinitiv + infinitiv av modalverbet müssen.
 • Översättning
 • Under körprovet var jag trött eftersom jag var tvungen att plugga hela natten.
 • Förklaring
 • Tempus: Plusquamperfekt, ett modalt verb + 1 annat verb, ordföljd: ..., weil ... + i slutet: konjugerat hjälpverb haben + en infinitiv + infinitiv av modalverbet müssen.
 • Översättning
 • Patienten hade varit tvungen att opereras innan hans familj anlände till sjukhuset.
 • Förklaring
 • Tempus: Plusquamperfekt, passiv röst, ett modalverb + 1 annat verb + 2 hjälpverb, ordföljd: konjugerat hjälpverb haben + i slutet: past particip Partizip II av verbet operieren + hjälpverbet werden + infinitiv av modalverbet müssen.
 • Översättning
 • Familjen var nervös eftersom Thomas hade behövt opereras innan de anlände.
 • Förklaring
 • Tempus: Plusquamperfekt, bisats, passiv röst, ett modalt verb + 1 annat verb + 2 hjälpverb, ordföljd: ..., weil ... + i slutet: konjugerat hjälpverb haben + partiklar Partizip II av verbet operieren + hjälpverb werden + infinitiv av modalverbet müssen.
Modala verb i futurum Futur I
Person + werden wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich werde wollen müssen mögen dürfen sollen können
du wirst wollen müssen mögen dürfen sollen können
er/sie/es wird wollen müssen mögen dürfen sollen können
wir werden wollen müssen mögen dürfen sollen können
ihr werdet wollen müssen mögen dürfen sollen können
sie/Sie werden wollen müssen mögen dürfen sollen können
Ordföljd
 • Översättning
 • Jag måste snart gå hem.
 • Förklaring
 • Framtidsformen Futur I, ett modalverb + 1 annat verb + 1 hjälpverb, ordföljd: konjugerat hjälpverb werden för att bilda tidsformen Futur I + i slutet: infinitiv + infinitiv av modalverbet müssen.
 • Översättning
 • Vi säger adjö nu, för jag måste snart åka hem.
 • Förklaring
 • Futurum Futur I, bisats, ett modalt verb + 1 annat verb + 1 hjälpverb, ordföljd: ..., weil ... + i slutet: konjugerat hjälpverb werden för att bilda tempus Futur I + infinitiv + infinitiv av modalverbet müssen.
 • Översättning
 • Patienten kommer att behöva opereras snart.
 • Förklaring
 • Framtidsformen Futur I, ett modalverb + 1 annat verb + 2 hjälpverb, ordföljd: konjugerat hjälpverb werden för att bilda tidsformen Futur I + i slutet: Particip Partizip II för verbet operieren + hjälpverb werden för att bilda passiv + infinitiv av modalverbet müssen.
 • Översättning
 • Sjuksköterskan ringer kirurgen eftersom patienten snart måste opereras.
 • Förklaring
 • Framtidsformen Futur I, ett modalt verb + 1 annat verb + 2 hjälpverb, ordföljd: ..., weil ... + i slutet: konjugerat hjälpverb werden för att bilda tempus Futur I + particip Partizip II för verbet operieren + hjälpverb werden för att bilda passiv röst + infinitiv av modalverbet müssen.
Modala verb i futurum Futur II

Tempus Futur II används mycket sällan (med modala verb ännu mer sällan).

Person + werden + ... + haben wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich werde wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
du wirst wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
er/sie/es wird wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
wir werden wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
ihr werdet wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
sie/Sie werden wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
Ordföljd
 • Översättning
 • Innan Peters familj anländer till sjukhuset kommer kirurgen att ha påbörjat operationen.
 • Förklaring
 • Framtidsformen Futur II, ett modalverb + 1 annat verb + 2 hjälpverb, ordföljd: hjälpverbet werden + i slutet: hjälpverbet haben + en infinitiv + infinitiv av modalverbet müssen.
Modala verb i konjunktiv Konjunktiv II
Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
du wolltest müsstest möchtest dürftest solltest könntest
er/sie/es wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
wir wollten müssten möchten dürften sollten könnten
ihr wolltet müsstet möchtet dürftet solltet könntet
sie/Sie wollten müssten möchten dürften sollten könnten
Ordföljd
 • Översättning
 • Om jag kunde skulle jag hjälpa dig.
 • Förklaring
 • Konjunktiv Konjunktiv II, ett modalverb + 0 andra verb + ordföljd: konjunktionen wenn + i slutet: modalverbet können i formen Konjunktiv II.

Undantag och specialfall

Verben hören, se, låta.

Verben hören, sehen, lassen i tempus Perfekt och Plusquamperfekt böjs på exakt samma sätt som modalverb.

 • Översättning
 • Jag hörde en musiker spela piano.
 • Förklaring
 • Passiv Perfekt, verbet hören (som ett modalverb) + 1 annat verb + 1 hjälpverb, ordföljd: hjälpverb haben + i slutet: infinitiv av verbet spielen + infinitiv av verbet hören.
 • Översättning
 • Jag blev rädd, för jag såg en okänd bil köra mot mig.
 • Förklaring
 • Förfluten tid Perfekt, bisats, verbet sehen (som ett modalverb) + 1 annat verb + 1 hjälpverb, ordföljd: ..., weil ... + i slutet: det konjugerade hjälpverbet haben + infinitiv av verbet fahren + infinitiv av verbet sehen .
 • Översättning
 • Efter att jag hade hört någon spela piano visste jag att någon var i huset.
 • Förklaring
 • Passiv Plusquamperfekt, bisats, verbet hören (som ett modalverb) + 1 annat verb, + 1 hjälpverb, ordföljd: Nachdem ... + i slutet: det konjugerade hjälpverbet haben i tempus Präteritum + infinitiv av verbet spielen + infinitiv av verbet hören.