Relativt pronomen

Relativpronomen

Det används för att bygga en relativ sats där det hänvisar till ett tidigare nämnt substantiv.

Deklination av det relativa pronomenet

Det relativa pronomenet böjs för kön och fall.

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ der/welcher die/welche das/welches die/welche
Genitiv dessen deren dessen deren
Dativ dem/welchem der/welcher dem/welchem denen/welchen
Akkusativ den/welchen die/welche das/welches die/welche

Tillämpningar

Exempel på meningar som använder relativa pronomen
  • Översättning
  • Det här är den elev som fick bäst betyg.
  • Översättning
  • Detta är den elev vars ryggsäck lämnades kvar i klassrummet.
  • Översättning
  • Det här är den elev som läraren ägnar mycket tid åt.
  • Översättning
  • Det här är den elev som vi skulle vilja ha i vårt lag.