Demonstrativt pronomen

Demonstrativpronomen

Vi använder det demonstrativa pronomenet för att peka på en viss person eller sak, betona den eller välja ut den från en grupp. Det kan användas både som en artikel och som ett substitut för ett substantiv.

Exempel på användning av demonstrativa pronomen

Urval från en grupp

Det demonstrativa pronomenet pekar på en specifik sak och väljer ut den från gruppen.

 • Översättning
 • 🤔 Vilken tröja gillar du? Den här eller den där? 👉 Den här.
 • Förklaring
 • Det demonstrativa pronomenet pekar på en specifik sak (den här tröjan) och väljer ut den från gruppen (t.ex. från en grupp med flera tröjor).
Pronomenets roll

Demonstrativt pronomen kan användas som en artikel eller som ett substitut för ett substantiv.

 • Översättning
 • Jag skulle vilja äta samma choklad.
 • Förklaring
 • Demonstrativt pronomen dieselbe som artikel.
 • Översättning
 • 🤔 Vilken choklad skulle du vilja äta? 👉 Samma choklad.
 • Förklaring
 • Demonstrativt pronomen dieselbe (=dieselbe Schokolade) som ersättning för ett substantiv.

Det demonstrativa pronomenet och dess tillämpningar

dies-

Grundformen: dies- + suffix beroende på kasus och genus. Pronomenet dies- i jämförelse med pronomenet jen- anger något som är närmare eller närvarande (t.ex. något vi tittar på just nu).

 • Översättning
 • Jag gillar den här bilen.
 • Förklaring
 • Det demonstrativa pronomenet pekar på en specifik sak (just den här bilen) och väljer ut den från en grupp (t.ex. från en grupp med flera bilar).
 • Översättning
 • 🤔 Vilken bil gillar du? 👉 Den här.
 • Förklaring
 • Det demonstrativa pronomenet ersätter ett substantiv (den här bilen).
 • Översättning
 • Jag klarade provet. Det här gör mig väldigt glad.
 • Förklaring
 • Dies i sin grundform kan också referera till en hel mening.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ dieser diese dieses diese
Genitiv dieses dieser dieses dieser
Dativ diesem dieser diesem diesen
Akkusativ diesen diese dieses diese
jen-

Grundformen: jen- + suffix beroende på kasus och genus. Pronomenet jen- jämfört med pronomenet dies- anger något som är längre bort eller tidigare (t.ex. något vi har sett förut).

 • Översättning
 • Jag gillade den bilen bättre.
 • Förklaring
 • Det demonstrativa pronomenet jen- som artikel
 • Översättning
 • Vi ska köpa den där, inte den här.
 • Förklaring
 • Det demonstrativa pronomenet jen- ersätter substantivet: jenes Auto (den bilen), t.ex. i en situation där vi såg en annan produkt tidigare och vi gillar den mer än den vi tittar på nu.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ jener jene jenes jene
Genitiv jenes jener jenes jener
Dativ jenem jener jenem jenen
Akkusativ jenen jene jenes jene
der / die / das / die

Det relativa pronomenet der / die / das / die hänvisar till en specifik person eller sak. Till skillnad från dieser (som anger närhet) och jener (som anger avstånd) gäller det inte plats. Det kan syfta på ett ord som nämns i en tidigare mening eller i en mening som kommer senare.

 • Översättning
 • Det var mannen.
 • Förklaring
 • Det demonstrativa pronomenet jen- som artikel
 • Översättning
 • Den där måste vi hitta.
 • Förklaring
 • Det demonstrativa pronomenet den- ersätter substantivet: den mannen (den mannen).
 • Översättning
 • Känner du den här grannen? Jag har inte sett honom förut.
 • Förklaring
 • Det demonstrativa pronomenet den (Akkusativ; Maskulinum) syftar på den tidigare nämnda personen.
 • Översättning
 • De som gjorde det kommer att få betala för det.
 • Förklaring
 • Demonstrativt pronomen die (Nominativ; Plural) refererar till en mening som följer.
 • Översättning
 • Förra året var jag med om en bilolycka. Jag kommer aldrig att glömma det.
 • Förklaring
 • Det demonstrativa pronomenet das (Nominativ; Neutrum) kan referera till hela den mening som nämndes tidigare (vi använder alltid pronomenet das i detta fall).
 • Översättning
 • mentaliteten hos personer som talar flera språk
 • Förklaring
 • I genitiv (Genitiv) i plural (Plural) används pronomenet derer för att hänvisa till ett ord som kommer att följa.
 • Översättning
 • flerspråkiga personer och deras mentalitet
 • Förklaring
 • I genitiv (Genitiv) i plural (Plural) används pronomenet deren för att hänvisa till ett tidigare nämnt ord.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ der die das die
Genitiv dessen deren dessen deren / derer
Dativ dem der dem denen
Akkusativ den die das die
derjenige

Pronomenet derjenige refererar till något som kommer att beskrivas i den efterföljande bisatsen. Pronomenet derjenige består av två delar: der (böjs som en bestämd artikel) + jenige (böjs som ett adjektiv).

 • Översättning
 • De som idrottar mycket är friskare.
 • Översättning
 • Mannen som gjorde det kommer att få betala för det.
 • Förklaring
 • Demonstrativt pronomen derjenige- som artikel
 • Översättning
 • Den som gjorde det kommer att få betala för det.
 • Förklaring
 • Det demonstrativa pronomenet derjenige- ersätter ett substantiv.
 • När det demonstrativa pronomenet der / die / das / die är detsamma som det relativa pronomenet (t.ex. Der, der das gemacht hat, .. ) är användningen av det demonstrativa pronomenet derjenige att föredra.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ derjenige diejenige dasjenige diejenigen
Genitiv desjenigen derjenigen desjenigen derjenigen
Dativ demjenigen derjenigen demjenigen denjenigen
Akkusativ denjenigen diejenige dasjenige diejenigen
derselbe

Pronomenet derselbe syftar på exakt samma sak (t.ex. samma sak eller person).

 • Översättning
 • Jag skulle vilja äta samma choklad.
 • Förklaring
 • Demonstrativt pronomen dieselbe som artikel.
 • Översättning
 • Fråga: Vilken choklad skulle du vilja äta? 👉 Samma choklad.
 • Förklaring
 • Demonstrativt pronomen dieselbe (=dieselbe Schokolade) som ersättning för ett substantiv.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ derselbe dieselbe dasselbe dieselben
Genitiv desselben derselben desselben derselben
Dativ demselben derselben demselben denselben
Akkusativ denselben dieselbe dasselbe dieselben

En synonym till derselbe är der gleiche (skrivs separat; förväxla inte med dergleichen); gleich - lika / detsamma. T.ex. dieselbe Schokolade (=die gleiche Schokolade) 👉 samma choklad. Det finns dock ett undantag. Nämligen när vi vill uttrycka att vi refererar till exakt samma sak (och inte till en sak av liknande slag). T.ex. Sie har denselben Sitz. (Hon har samma säte.) i motsats till: Sie hat den gleichen Sitz. (Hon har samma [typ av] säte.)

derlei / dergleichen

Pronomenen derlei och dergleichen syftar på något av samma slag. Dessa pronomen böjs inte.

 • Översättning
 • Något liknande har redan hänt mig.
 • Förklaring
 • Demonstrativt pronomen dergleichen ersätter ett substantiv
 • Översättning
 • Sjukdomar av detta slag är sällsynta.
 • Förklaring
 • Demonstrativt pronomen derlei som artikel

dgl. är en förkortning av dergleichen.

Ett annat ord med liknande betydelse är derartig (ett adjektiv som böjs för kasus och genus), t.ex. derartiges Problem (=dergleichen Problem) 👉 denna typ av problem

selbst / selber

Pronomenen Selbst / Selber anger att det bara handlar om en sak eller att det handlar om något i sig självt. Dessa pronomen böjs inte. Dessutom använder vi bara pronomenet selber i vardagsspråket.

 • Översättning
 • Jag blev själv förvånad.
 • Översättning
 • Teorin i sig var svår.
 • Översättning
 • Han tänker bara på sig själv.
 • Översättning
 • Det säger sig självt.

selbst kan också användas som substantiv med betydelsen "jag eller jag personligen / mig själv" 👉 das Selbst (ingen plural)

selbst kan också användas som ett adverb med betydelsen "även", t.ex. selbst wenn ... (även om ...), selbst du kannst Spaghetti kochen (även du kan laga en spaghetti)

solch-

Pronomenet solch- används för att ange typen av något (t.ex. sådan som ...) eller för att betona dess egenskaper/kvalitet.

 • Översättning
 • Sådana medarbetare är nyckeln till framgång.
 • Förklaring
 • solch som artikel
 • Översättning
 • Vi behöver inte sådana människor i företaget.
 • Förklaring
 • solch ersätter ett substantiv
 • Översättning
 • En sådan medarbetare kan vara avgörande.
 • Förklaring
 • solch som adjektiv (i så fall används det alltid med antingen en obestämd artikel, t.ex. ein eller med uttryck som beskriver kvantitet/mängd, t.ex. viele solche Mitarbeiter (många sådana anställda).
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ solcher solche solches solche
Genitiv solchen solcher solchen solcher
Dativ solchem solcher solchem solchen
Akkusativ solchen solche solches solche