Meningar med konjunktion

Konjunktionalsätze

På tyska är konjunktionssatser meningar som består av två delar som är förbundna med en konjunktion. Beroende på vilken konjunktion som används har de en specifik ordning. Det finns tre möjliga ordningsformer: enkel, inverterad och med verbet i slutet.

Konstruktion av konjunktionella satser

Varje ordföljd innebär en specifik position som de olika delarna i meningen måste inta.

Enkel ordning

Konjunktion + Subjekt + Objekt + Verb

En mening som kommer direkt efter en av konjunktionerna: aber, oder, und, ... har den enkla ordföljden, dvs. samma som enskilda meningar: Konjunktion + Subjekt + Predikat (Verb) + Objekt.

 • Översättning
 • Jag dricker kaffe och läser en tidning.
 • Förklaring
 • Enkel ordföljd: subjekt (ich), predikat (lesen), objekt (eine Zeitung).
 • Översättning
 • Jag håller på att lära mig tyska, men jag känner inte för att göra det längre.
 • Förklaring
 • Enkel ordföljd: subjekt (ich), predikat (haben), objekt (keine Lust).
Inverterad ordföljd

Konjunktion + Verb + Subjekt + Objekt

En mening som förekommer efter en av konjunktionerna: deshalb, trotzdem, ... har den omvända ordföljden: Konjunktion + Predikat (verb) + Subjekt + Objekt.

 • Översättning
 • Jag har lärt mig tyska under en lång tid och det är därför jag förstår grammatiken väl.
 • Förklaring
 • Inverterad ordföljd: predikat (verstehen), subjekt (ich), objekt (die Grammatik).
Verbet kommer sist

Konjunktion + Subjekt + Objekt + ... + Verb

Den mening som följer efter en av konjunktionerna: weil, dass, damit, ... har ordföljden med verbet i slutet: Konjunktion + Subjekt + Objekt + ... + Predikat (Verb).

 • Översättning
 • Jag måste gå hem nu eftersom jag har ett flyg imorgon bitti.
 • Förklaring
 • Ordföljd med verb i slutet: subjekt (ich), objekt (einen Flug), ... , i slutet: predikat (haben).
Konjunktioner grupperade efter ordföljd
Enkel ordföljd Verbet kommer sist Inverterad ordning
aber als allerdings
denn bevor also
denn bis andererseits
oder da außerdem
sondern dass dadurch
und falls dann
indem dennoch
nachdem deshalb
ob deswegen
seit einerseits
seitdem entweder ... oder
sobald genauso
sodass jedoch
sofern seitdem
solange somit
sooft sonst
soweit troztdem
während weder ... noch
weil zuvor
wenn zwar