Stavki s konjunkcijo

Konjunktionalsätze

V nemščini so vezani stavki tisti, ki so sestavljeni iz dveh delov, povezanih z veznikom. Odvisno od uporabljenega veznika imajo določen vrstni red. Možni so trije vrstni redi: enostavni, obrnjeni in z glagolom na koncu.

Gradnja vezalnih stavkov

Vsak besedni red določa poseben položaj, ki ga morajo zavzeti posamezni deli govora v stavku.

Enostavno naročilo

Konjunkcija + Subjekt + Objekt + Glagol

Stavek, ki se pojavi neposredno za enim od veznikov: aber, oder, und, ... ima preprost besedni red, torej enak kot enostavčni stavki: Veznik + predmet + predikat (glagol) + predmet.

 • Prevod
 • Pijem kavo in berem časopis.
 • Pojasnilo
 • Preprost besedni red: predmet (ich), predikat (lesen), predmet (eine Zeitung).
 • Prevod
 • Učim se nemščino, vendar mi ni več do tega.
 • Pojasnilo
 • Preprost besedni red: predmet (ich), predikat (haben), predmet (keine Lust).
Obrnjeni vrstni red

Konjunkcija + glagol + predmet + predmet

Stavek, ki se pojavi za enim od veznikov: deshalb, trotzdem, ... ima obrnjen besedni red: Veznik + predikat (glagol) + predmet + objekt.

 • Prevod
 • Že dolgo se učim nemščino, zato dobro razumem slovnico.
 • Pojasnilo
 • Obrnjeni besedni red: predikat (verstehen), predmet (ich), objekt (die Grammatik).
Glagol gre zadnji

Konjunktion + Subjekt + Objekt + ... + Glagol

Stavek, ki se pojavi za enim od veznikov: weil, dass, damit, ... ima besedni red z glagolom na koncu: Veznik + predmet + predmet + ... + predikat (glagol).

 • Prevod
 • Zdaj moram domov, ker imam jutri zjutraj let.
 • Pojasnilo
 • Besedni red z glagolom na koncu: predmet (ich), predmet (einen Flug), ... na koncu: predikat (haben).
Spojnice, razvrščene po besednem redu
Enostavno naročilo Glagol gre zadnji Obrnjeni vrstni red
aber als allerdings
denn bevor also
denn bis andererseits
oder da außerdem
sondern dass dadurch
und falls dann
indem dennoch
nachdem deshalb
ob deswegen
seit einerseits
seitdem entweder ... oder
sobald genauso
sodass jedoch
sofern seitdem
solange somit
sooft sonst
soweit troztdem
während weder ... noch
weil zuvor
wenn zwar