Preprosti pretekli čas

Präteritum

Čas Präteritum (imenovan tudi Imperfekt) se v pisni obliki uporablja predvsem v knjigah, zgodbah in tisku. Uporablja se tudi s pomožnimi glagoli haben, sein in modalnimi glagoli (tudi če se uporablja v glagolski obliki).

Primeri stavkov v času Präteritum

 • Prevod
 • Policija je iskala osumljenca.
 • Prevod
 • Tri osebe so bile poškodovane.
 • Prevod
 • Moj stric je šel v gozd.
 • Prevod
 • Včeraj sem bil v kinu.
 • Prevod
 • Zjutraj sem imel bolečine v trebuhu.
 • Prevod
 • Na počitnicah sem si vsak dan želel jesti pico.

Gradnja stavkov v času Präteritum

Redni glagoli

Subjekt + Präteritum + ...

Subjekt (Subjekt) je oseba ali stvar, ki izvaja dejanje. Obliko Präteritum za navadne glagole tvorimo tako, da glagolskemu korenu dodamo končnico -te in končnico za pravilno osebo, npr. wir machen 👉 wir + mach + te + n 👉 wir machten. Prva in tretja oseba ednine sta vedno enaki (doda se le pripona -te).

Person Endung machen
ich -te machte 👈 mach + -te
du -test 👈 -te + -st machtest 👈 mach + -test
er/sie/es -te machte 👈 mach + -te
wir -ten 👈 -te + - en (-teen) machten 👈 mach + -ten
ihr -tet 👈 -te + -t machtet 👈 mach + -tet
sie/Sie -ten 👈 -te + -en (-teen) machten 👈 mach + -ten
Glagola haben in sein

Oblika Präteritum za glagola haben in sein je nepravilna.

Person haben sein
ich hatte war
du hattest warst
er/sie/es hatte war
wir hatten waren
ihr hattet wart
sie/Sie hatten waren
Mešani glagoli

Pri mešanih glagolih se spremeni glagolsko jedro in doda se končnica -te (kot pri navadnih glagolih).

Person Endung bringen denken
ich -te brachte dachte
du -test brachtest dachtest
er/sie/es -te brachte dachte
wir -ten brachten dachten
ihr -tet brachtet dachtet
sie/Sie -ten brachten dachten
Nepravilni glagoli

Pri nepravilnih glagolih se spremeni glagolska osnova. Spremenjeno glagolsko jedro postane osnovna oblika, ki ji dodamo končnico v skladu z naslednjo tabelo.

Person Endung gehen kommen nehmen
ich - ging kam nahm
du -st gingst kamst nahmst
er/sie/es - ging kam nahm
wir -en gingen kamen nahmen
ihr -t gingt kamt nahmt
sie/Sie -en gingen kamen nahmen

Izjeme in posebni primeri

Glagoli, ki se končajo na -t, -d, -chn, -ffn, -kn, -tm

Pri pravilnih glagolih, katerih osnovna oblika se konča na -t, -d, -chn, -ffn, -kn, -tm, mora biti pred končnico, ki se doda za tvorbo oblike Präteritum, samoglasnik -e.

Person arbeiten (-t) enden (-d) zeichnen (-chn) öffnen (-ffn) trocknen (-kn) atmen (-tm)
ich arbeitete endete zeichnete öffnete trocknete atmete
du arbeitetest endetest zeichnetest öffnetest trocknetest atmetest
er/sie/es arbeitete endete zeichnete öffnete trocknete atmete
wir arbeiteten endeten zeichneten öffneten trockneten atmeten
ihr arbeitetet endetet zeichnetet öffnetet trocknetet atmetet
sie/Sie arbeiteten endeten zeichneten öffneten trockneten atmeten

To je precej intuitivno, saj bi bilo celo težko izgovoriti npr. atmtest, öffnte, zeichnten.

Ločljivi glagoli

Pri ločljivih glagolih se glagol sklanja normalno, predpona pa je na koncu stavka.

 • Prevod
 • Profesor je nadaljeval predavanje.
 • Pojasnilo
 • fort|setzen - nadaljevati; del glagola brez predpone se sklanja enako kot glagol setzen
 • Prevod
 • Učenci so morali ostati dlje, ker je profesor nadaljeval s predavanjem.
 • Pojasnilo
 • V podrednem stavku se glagol pomakne na konec stavka, kjer stoji njegova predpona. V tem primeru sta predpona in glagol zapisana skupaj.
Modalni glagoli

Če je v stavku modalni glagol v času Präteritum in drug glagol, je drugi glagol na koncu stavka v infinitivni obliki.

 • Prevod
 • Žal včeraj nisem mogel priti.
 • Prevod
 • Moj sin je želel iti na morje.