Dativ

Dativ

Eden od štirih primerov v nemščini. Odgovarja na vprašanja Wem/Was? (komu/komu/ čemu?). V povedi z dvema predmetoma običajno opisuje prejemnika dejavnosti, ki se izvaja. Dativ Dativ se uporablja tudi z nekaterimi prislovi (zlasti kadar dejavnost ne vključuje gibanja ali spremembe stanja).

Primeri

 • Prevod
 • Svojemu psu dam igračo.
 • Pojasnilo
 • Wem gebe ich ein Spielzeug? (Komu bom dal igračo?)
 • Prevod
 • Vanessa pomaga mlajšemu bratu.
 • Pojasnilo
 • Wem hilft Vanessa? (Komu Vanessa pomaga? / Komu Vanessa pomaga?)
 • Prevod
 • V Berlin se odpravljam z avtomobilom.
 • Pojasnilo
 • Womit fahre ich? (S čim vozim? / S kakšnimi sredstvi vozim?)

Gradbeništvo

V Dativu samostalniku v ednini običajno ne dodajamo ničesar drugega. Po drugi strani pa v množini skoraj vedno dodamo bodisi končnico -n bodisi -en.

Sklanjanje samostalnika v dativu
moški spol ženskega spola nevtralna množina
določen člen dem Mann der Frau dem Kind den Leuten
nedoločni člen einem Mann einer Frau einem Kind Leuten

Aplikacije

Dativ po nekaterih predponah

Samostalnik je po naslednjih predponah vedno v dajalniku: ab, aus, bei, gegenüber, mit, von, nach, seit, zu.

 • Prevod
 • Govorim s prodajalcem.
 • Prevod
 • Po operaciji sem se počutila veliko bolje.
Dativ po nekaterih glagolih

Po naslednjih glagolih je samostalnik vedno v dativu: danken, geben, gehören, helfen, sich nähern, weh|tun. (Veliko jih je še več.)

 • Prevod
 • Zahvaljujemo se vam.
 • Prevod
 • Zdravnik pomaga poškodovanemu dečku.
 • Prevod
 • Noga me boli.
 • Prevod
 • Film se bliža koncu.

Izjeme in posebni primeri

Množina

Množinski samostalniki v dativu (Dativ) imajo dodatno končnico -n (razen samostalnikov, ki se končajo na -s).

 • Prevod
 • s prijatelji
 • Prevod
 • nasproti rdečih hiš

Izjeme

 • Prevod
 • V obeh vrtcih ni več prostora.
Samostalniki, ki spadajo v skupino N-Deklination, v Dativ

Samostalniki, ki spadajo v skupino N-Dekliniranje, so samostalniki (skoraj vedno moškega spola), ki v naslednjih primerih Genitiv, Akkusativ in Dativ dobijo dodatno končnico -n ali -en. (Podrobnosti v poglavju o N-Dekliniranje)

 • Prevod
 • Šef se zahvali pomočniku za pomoč.
 • Prevod
 • Podjetje se dogovarja za sestanek z dobaviteljem.
 • Prevod
 • Profesor čestita diplomantu.