Samostalniki

Nomen

Samostalniki se v nemščini vedno pišejo z veliko začetnico. Imajo lahko enega od treh spolov: moški (Maskulinum), ženski (Femininum) ali srednji (Neutrum). Obstajajo tudi samostalniki, ki obstajajo samo v množinski obliki, npr. die Eltern (starši). Poleg tega se samostalniki pregibajo glede na pád, pri čemer ima nemščina štiri spise: imenovalnik (Nominativ), rodilnik (Genitiv), dajalnik (Dativ) in tožilnik (Akkusativ).

Zgradba in uporaba samostalnikov

Samostalnike vedno pišemo z velikimi črkami
 • Prevod
 • avto
 • Prevod
 • ženska
 • Prevod
 • vreme
 • Prevod
 • knjige
Spol samostalnika

V članku je opredeljen spol. Členek je lahko določen (der Mann 👉 moški), nedoločen (ein Mann 👉 moški) ali ničelni (Männer 👉 moški).

 • Prevod
 • ženska / ženska
 • Prevod
 • moški / moški
 • Prevod
 • otrok / otrok
 • Prevod
 • dekle / dekle
 • Pojasnilo
 • (!) Pazite, da se slovnični spol ne ujema vedno s pomenskim.
Samostalniki brez ednine

V nemščini obstajajo tudi samostalniki, ki imajo samo množinsko obliko. V tem primeru je določni člen die, nedoločnega člena pa ni.

 • Prevod
 • starši / starši
 • Prevod
 • počitnice / dopust
Razvrstitev samostalnika za primer

Samostalniki se pregibajo glede na pád (najpogosteje se pregibajo samo členki, včasih pa tudi samostalniki).

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ der Mann/ein Mann die Frau/eine Frau das Kind/ein Kind die Eltern/Eltern
Genitiv des Mannes/eines Mannes der Frau/einer Frau des Kindes/eines Kindes der Eltern/Eltern
Dativ dem Mann/einem Mann der Frau/einer Frau dem Kind/einem Kind den Eltern/Eltern
Akkusativ den Mann/einen Mann die Frau/eine Frau das Kind/ein Kind die Eltern/Eltern
Množina
Množina se običajno tvori tako, da se samostalniku doda ena od naslednjih končnic: -n/-en, -e, -s, -r/-er
 • Prevod
 • šola / šole
 • Prevod
 • ženska / ženske
 • Prevod
 • avto / avtomobili
 • Prevod
 • davek / davki
 • Prevod
 • otrok / otroci
Včasih ni dodana nobena končnica
 • Prevod
 • dekle / dekleta
Pogosto je treba množinskim enobesednim samostalnikom dodati an (Umlaut)
 • Prevod
 • knjiga / knjige
 • Prevod
 • moški / moški

Izjeme

 • Prevod
 • avtobus / avtobusi
Nominalizacija

Nominalizacija je tvorba samostalnikov iz glagolov. Za vsak glagol je mogoče ustvariti ustrezen samostalnik, ki ima pomen "počne to, kar določa glagol", npr. bauen (graditi) 👉 das Bauen (gradnja), lesen (brati) 👉 das Lesen (branje). Tedaj je samostalnik preprosto nedoločnik, ki ima vedno členek das.

 • Prevod
 • Med branjem potrebujem tišino.
 • Prevod
 • Pomoč drugim nas naredi srečnejše.
 • Prevod
 • Hvala za prinašanje. (ali da si prinesel kaj)

Izjeme in posebni primeri

Osnova samostalnika se spremeni

Včasih je treba pred tvorbo množine nekaj odstraniti iz samostalnika. Zgodi se tudi, da je množina preprosto nepravilna.

 • Prevod
 • a predmeti 👉 predmeti
 • Pojasnilo
 • Črko a je treba pred dodajanjem končnice -en odstraniti iz Thema.
 • Prevod
 • muzej 👉 muzeji