Nedoločni zaimek

Indefinitivpronomen

Nedoločni zaimek uporabljamo, kadar se na nekaj sklicujemo na splošen (nespecifičen) način, npr. vsi, vsak, nekdo, nekaj.

Aplikacije

etwas

Pomen: nekaj.

Sklanjanje: zaimek etwas se ne sklanja; sklanja se le samostalnik (če je prisoten).

etwas odvisno od konteksta lahko pomeni tudi: malo / malo / nekaj, npr. etwas Geld (nekaj denarja); etwas Geduld (nekaj potrpežljivosti).

S predponskim obrazilom irgend- lahko poudarimo splošnost/nedoločenost zaimka etwas 👉 irgendetwas (karkoli).

Zaimek etwas opisuje neko nedoločeno stvar
 • Prevod
 • Imate kaj povedati?
etwas pred samostalnikom, izpeljanim iz pridevnika

Kadar je etwas neposredno pred samostalnikom, izpeljanim iz pridevnika, je samostalnik vedno srednjega spola in ednine.

 • Prevod
 • Svoji ženi želim kupiti nekaj posebnega.
 • Pojasnilo
 • etwas Besonderes 👉 samostalnik je izpeljan iz pridevnika (besonder - poseben) + pripona -s/-es za srednji spol, ednino.
nichts

Pomen: nič.

Sklanjanje: zaimek nichts se ne sklanja. Če je prisoten, se sklanja le samostalnik.

Nichts se lahko uporablja tudi kot samostalnik: 1. Das Nichts - nič (brez množine), 2. aus dem Nichts - iz nič.

Zaimek nichts opisuje odsotnost nečesa
 • Prevod
 • Ničesar nisem razumel.
 • Prevod
 • Nimam kaj povedati.
nichts pred samostalnikom, izpeljanim iz pridevnika

Kadar je nichts neposredno pred samostalnikom, izpeljanim iz pridevnika, je samostalnik vedno srednjega spola in ednine.

 • Prevod
 • Ničesar novega se nismo naučili.
 • Pojasnilo
 • nichts Neues 👉 samostalnik je izpeljan iz pridevnika (neu - nov) + pripona -s/-es za spol in edninsko obliko samostalnika
človek

Pomen: neosebni predmet (npr. man sagt - nekdo pravi).

Pregibanje: glagoli, uporabljeni z zaimkom man, so vedno v tretji osebi ednine.

 • Prevod
 • Eden pravi, da je šport zdrav.
 • Pojasnilo
 • V tem kontekstu ima nedoločni zaimek človek naslednji pomen: nekdo reče (ali se reče).
 • Prevod
 • Ali je parkiranje na tem mestu dovoljeno?
 • Prevod
 • Pozimi so ljudje depresivni.
 • Pojasnilo
 • človek v tožilniškem spolu (Akkusativ) ima naslednjo obliko: einen
 • Prevod
 • Težko je ne jesti sladkarij.
 • Pojasnilo
 • človek v dativnem sklonu (Dativ) ima obliko einem
Singular
Nominativ man
Genitiv -
Dativ einem
Akkusativ einen
manch

Pomen: opisuje eno ali več oseb/ stvari določene vrste (nekatere/skupne).

Pregibanje: Kot pridevniki z nedoločnim členom.

 • Prevod
 • Nekateri znajo dva tuja jezika.
 • Pojasnilo
 • Zaimek manche kot členek
 • Prevod
 • Nekateri težko obvladajo dva tuja jezika.
 • Pojasnilo
 • Zaimek manche nadomešča samostalnik
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ mancher manche manches manche
Genitiv manches mancher manches mancher
Dativ manchem mancher manchem manchen
Akkusativ manchen manche manches manche
jemand / niemand

Pomen: nekdo (jemand) / nihče (niemand).

Sklanjatev: uporablja se samo v ednini in se pregiblje glede na rodilnik.

 • Prevod
 • Nihče mi ne verjame.
 • Prevod
 • Na zabavo prihaja z nekom.
 • Pojasnilo
 • zu [+Dativ] + die Party 👉 zur (zu + der) Party
Singular - jemand Singular - niemand
Nominativ jemand niemand
Genitiv jemands / jemandes niemands / niemandes
Dativ jemandem / jemand niemandem / niemand
Akkusativ jemanden / jemand niemanden / niemand

V dajalniku (Dativ) in tožilniku (Akkusativ) se zaimka jemand in niemand lahko pregibata ali ne. Obe obliki sta veljavni.

S predpono irgend- lahko poudarimo splošnost zaimka jemand 👉 irgendjemand (kdorkoli).

vse-

Pomen: vse. Sklanjanje: za zaimek vse- se ne sklanjamo, če gre za primere in spole ter če stoji pred določnim členom.

 • Prevod
 • Vsi želijo jesti pico.
 • Pojasnilo
 • alle nadomesti samostalnik
 • Prevod
 • Vsi ljudje ne znajo dveh tujih jezikov.
 • Pojasnilo
 • alle kot članek
 • Prevod
 • Je z vami vse v redu?
 • Prevod
 • vsa ta leta
 • Pojasnilo
 • Zaimek vse pred določnim členom vedno ostane nespremenjen
 • Prevod
 • Želim vam vse najboljše.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ aller alle alles alle
Genitiv alles aller alles aller
Dativ allem aller allem allen
Akkusativ allen alle alles alle
einig-

Pomen: več / nekaj.

Sklanjatev: za rodilnik in spol.

 • Prevod
 • Vlak pripelje čez nekaj minut.
 • Pojasnilo
 • einig kot članek
 • Prevod
 • Nekaj imam povedati.
 • Pojasnilo
 • einig nadomesti samostalnik (ki v tem kontekstu pomeni: einige Sachen/Anmerkungen zu sagen - nekaj stvari/pomnilnikov za povedati)
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ einiger einige einiges einige
Genitiv einigen einiger einigen einiger
Dativ einigem einiger einigem einigen
Akkusativ einigen einige einiges einige

V ednini zaimek einig opisuje nezaznamovani samostalnik (s pomenom: nekaj / malo), npr. Ich rauche seit einiger Zeit. (Kadim že nekaj časa.), v množini pa opisuje števni samostalnik, npr. einige Bücher (več knjig)

mehrere-

Pomen: veliko / več. Sklanjatev: za rodilnik, uporablja se samo v množini.

 • Prevod
 • Več ljudi želi pojesti pico.
 • Pojasnilo
 • mehrere nadomesti samostalnik
 • Prevod
 • Podjetje prodaja več izdelkov.
 • Pojasnilo
 • mehrere kot članek
Plural
Nominativ mehrere
Genitiv mehrerer
Dativ mehreren
Akkusativ mehrere
irgendein

Pomen: katerikoli

Sklanjatev: lahko se uporablja samo v ednini in se pregiblje za posamezne primere. Če se uporablja kot člen, se pregiblje enako kot nedoločni člen, če pa nadomešča samostalnik, se pregiblje kot nedoločni člen ein.

 • Prevod
 • Kupiti moram darilo za mamo.
 • Pojasnilo
 • irgendein kot članek
 • Prevod
 • Nekdo mora biti zainteresiran za to temo.
 • Pojasnilo
 • irgendein nadomesti samostalnik (nekdo, oseba)
Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ irgendein [+er] irgendeine irgendein [+(e)s]
Genitiv irgendeines irgendeiner irgendeines
Dativ irgendeinem irgendeiner irgendeinem
Akkusativ irgendeinen irgendeine irgendein [+(e)s]

Oblika v oklepaju [+ ...] se uporablja, kadar zaimek irgendein nadomešča samostalnik, takrat je včasih treba dodati ustrezno končnico. Ostale oblike so enake tako kot členek kot kot nadomestek samostalnika

irgendwelch-

Pomen: katerikoli / nekaj. V ednini se nanaša na nedoločeno količino (ali dimenzijo), v množini pa na nedoločeno število ljudi/ stvari določene vrste.

Pregibanje: kot nedoločni zaimek welch.

 • Prevod
 • Potrebujemo priporočilo za kraj počitnic. Imate kakšno?
 • Pojasnilo
 • irgendwelche nadomesti samostalnik
 • die Empfehlung(en) - priporočilo (priporočila); števni samostalnik, množina, nanaša se na določeno število priporočil
 • Prevod
 • Kruha mi je zmanjkalo. Ali ga imaš?
 • Pojasnilo
 • irgendwelche nadomesti samostalnik
 • das Brot - kruh; neštevni samostalnik, ednina, nanaša se na določeno količino kruha
 • Prevod
 • Imate kakšna vprašanja?
 • Pojasnilo
 • irgendwelche kot članek
 • die Frage(n) - vprašanje (vprašanja); števni samostalnik, množina, nanaša se na določeno število vprašanj
 • Prevod
 • Ali ste občutili nelagodje?
 • Pojasnilo
 • irgendwelches kot članek
 • das Unbehagen - nelagodje (brez množine); neštevni samostalnik v ednini se nanaša na določeno količino nelagodja
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ irgendwelcher irgendwelche irgendwelches irgendwelche
Genitiv irgendwelches irgendwelcher irgendwelches irgendwelcher
Dativ irgendwelchem irgendwelcher irgendwelchem irgendwelchen
Akkusativ irgendwelchen irgendwelche irgendwelches irgendwelche
jed-

Pomen: vsak.

Sklanjatev: za rodilnik in spol (brez množine).

 • Prevod
 • Vsak lahko postavlja vprašanja.
 • Pojasnilo
 • jeder nadomesti samostalnik (jeder Mensch)
 • Prevod
 • Za vsakogar bomo našli nekaj zase.
 • Pojasnilo
 • jeden nadomesti samostalnik (für jeden Mensch)
 • Prevod
 • Vsak teden so na voljo nove posebne ponudbe.
 • Pojasnilo
 • jede kot članek
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ jeder jede jedes -
Genitiv jedes jeder jedes -
Dativ jedem jeder jedem -
Akkusativ jeden jede jedes -

V rodilniku (Genitiv), ko zaimek jeder nadomešča samostalnik, moramo pred njim uporabiti besedo eines (ali einer, odvisno od spola) in jeder sklanjati kot pridevnik. Npr. Es ist Pflicht eines jeden, Steuer zu zahlen. - Za plačevanje davkov so odgovorni vsi, (Es ist Pflicht jedes, Steuer zu zahlen.)

jedermann

Pomen: vsi.

Sklanjatev: uporablja se le za zamenjavo samostalnika v ednini in se sklanjamo glede na sklone.

 • Prevod
 • To ni za vsakogar.
 • Pojasnilo
 • jedermanns nadomesti samostalnik (npr. namesto jedes Menschen - vsakega človeka / jeder Person - vsakega človeka)
 • Prevod
 • Tu so dobrodošli vsi.
Singular
Nominativ jedermann
Genitiv jedermanns
Dativ jedermann
Akkusativ jedermann
ein-

Pomen: a ... / ena (običajno se nanaša na prej omenjeno osebo ali stvar).

Razlikovanje: za primere (brez množine) in se lahko uporablja le za zamenjavo samostalnika.

 • Prevod
 • V: Imate psa? O: Da, imam psa.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ einer eine eins welche
Genitiv eines einer eines welcher
Dativ einem einer einem welchen
Akkusativ einen eine eins welche

Za edninske nepočitljive samostalnike je treba namesto zaimka welch- uporabiti zaimek ein-, npr. Ich brauche mehr Mehl. Hast du welches? (Potrebujem več moke. Ali imaš nekaj? (Hast du eines?)

Zaimek ein- se uporablja tudi za "enega (od)", npr. Das ist einer der berühmtesten Regisseure. (der Regisseur 👉 einer + Genitiv) ali Das ist einer von den berühmtesten Regisseure. (der Regisseur 👉 einer + von + Dativ)

kein

Pomen: ni. Pregibanje: za rodilnik in spol.

 • Prevod
 • Novic ni.
 • Pojasnilo
 • kein kot članek
 • Prevod
 • Nobeden od teh puloverjev mi ni všeč. (dobesedno: noben od teh puloverjev mi ni všeč.)
 • Pojasnilo
 • keiner nadomesti samostalnik (brez puloverja)
 • Prevod
 • Tega ne ve nihče.
 • Pojasnilo
 • keiner nadomesti samostalnik (brez osebe)
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ keiner keine keins keine
Genitiv keines keiner keines keiner
Dativ keinem keiner keinem keinen
Akkusativ keinen keine keins keine
welch-

Pomen: nekaj (običajno se nanaša na prej omenjene stvari).

Sklanjatev: glede na rodilnik in spol.

 • Prevod
 • Potrebujem nekaj drobiža. Imate kakšno?
 • Pojasnilo
 • keine nadomesti samostalnik (das Kleingeld - žepnina, brez množine)
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ welcher welche welches welche
Genitiv welches welcher welches welcher
Dativ welchem welcher welchem welchen
Akkusativ welchen welche welches welche