Prihodnji čas

Futur I

Prihodnji čas Futur I se uporablja za opis dejanj, ki se bodo zgodila v prihodnosti. Tvorimo ga z uporabo pomožnega glagola werden (postati), ki se sklanja za osebo v sedanjem času, in nedoločnika na koncu stavka.

Gradnja stavkov v Futur I času

Subjekt + werden + ... + Infinitiv

Predmet (Subjekt) je oseba ali stvar, ki opravlja dejanje, sledi pomožni glagol werden (v sedanjiku, vezan na osebo) in nato nedoločnik (Infinitiv), ki je osnovna, nesklenjena oblika glagola. Če je v stavku modalni glagol, sta na koncu stavka dva infinitiva: infinitiv nemodalnega glagola + infinitiv modalnega glagola.

Členjenje pomožnega glagola werden za osebo v sedanjiku
Person werden
ich werde
du wirst
er/sie/es wird
wir werden
ihr werdet
sie/Sie werden

Aplikacije

Primeri stavkov v prihodnjem času Futur I
 • Prevod
 • Kmalu bom kupil nov avto.
 • Prevod
 • Naslednji teden se bo Thomas poročil s svojim dekletom.
 • Prevod
 • Danes ne bom jedla ničesar, ker imam jutri krvni test.
 • Prevod
 • Od naslednjega meseca bom moral spet hoditi v šolo.
 • Prevod
 • Zdaj prihranim veliko denarja, saj bom moral kmalu kupiti nov avto.
 • Pojasnilo
 • Podredni stavek z modalnim glagolom müssen, zato je treba uporabiti besedni red z glagolom na koncu z dvema nedoločnikoma na koncu: , weil ... + Hilfsverb + Infinitiv + Modalverb (Hilfsverb - pomožni glagol, Infinitiv - nedoločnik, Modalverb - modalni glagol) 👉 , weil ... werde kaufen müssen (, weil ... kaufen müssen werde).
Uporaba sedanjega časa Präsens za pridobitev pomena stavka v prihodnjem času Futur I

Pogosto se za izražanje dejanja, ki bo opravljeno v prihodnosti, namesto prihodnjega časa Futur I uporablja poenostavitev, ki vključuje uporabo sedanjega časa. Zlasti kadar je uporabljen izraz, ki opisuje čas, npr. zvečer/jutri/prihodnji teden/mesec/leto ali čez nekaj časa/v nekaj dneh/mesecu.

 • Prevod
 • Naslednji teden sem na dopustu.
 • Pojasnilo
 • Očitno je, da se dejavnost nanaša na prihodnost, zato ni potrebno, ampak je mogoče uporabiti časovno obliko Futur I (In der nächsten Woche werde ich Urlaub haben.)
 • Prevod
 • Čez dva meseca bo spet hladno.
 • Pojasnilo
 • Očitno je, da se dejavnost nanaša na prihodnost, zato ni potrebno, ampak je mogoče uporabiti časovno obliko Futur I (In zwei Monaten wird es wieder kalt sein.)
 • Prevod
 • Danes me bodo obiskali prijatelji.
 • Pojasnilo
 • Očitno je, da se dejavnost nanaša na prihodnost, zato ni potrebno, ampak je mogoče uporabiti čas Futur I (Meine Freunde werden mich heute Abend besuchen.)