Imenovalnik

Nominativ

Imenovalnik opisuje osnovno obliko samostalnika. Običajno se uporablja kot predmet v stavku ali za glagolom sein (biti). Odgovarja na vprašanja Wer/Wer/Was? (kdo/kaj?).

Primeri

 • Prevod
 • Sem nogometaš.
 • Prevod
 • To je rdeča hiša.
 • Prevod
 • Mlada ženska pleše salso.

Gradbeništvo

V Nominativu samostalniku v ednini ne dodajamo ničesar. Po drugi strani pa v množini običajno dodamo končnico -e ali -en (npr. die Frau 👉 die Frauen), včasih pa tudi pripona -n, -r/-er ali -s (npr. das Kind 👉 die Kinder, das Auto 👉 die Autos).

Sklanjanje samostalnika v imenovalniku
moški spol ženskega spola nevtralna množina
določen člen der Mann die Frau das Kind die Leute
nedoločni člen ein Mann eine Frau ein Kind Leute

Aplikacije

Uporaba samostalnikov v imenovalniku kot predmeta

Samostalnik se uporablja v imenovalniku, kadar opisuje predmet.

 • Prevod
 • Otrok se igra s psom.
 • Prevod
 • Učenec se nemščine uči že pet let.
Uporaba samostalnikov v imenovalniku za opis predmeta

Samostalnik se uporablja v imenovalniku po naslednjih glagolih: sein, werden in bleiben. V teh primerih samostalnik vedno opisuje predmet.

 • Prevod
 • Christian je dober učenec.
 • Pojasnilo
 • Predmet je Kristjan, samostalnik, ki opisuje predmet, pa je Student.
 • Prevod
 • Robert ostaja kapetan nogometne ekipe.
 • Pojasnilo
 • Subjekt (oseba, ki opravlja dejavnost) je Robert, predikat (samostalnik, ki opisuje Roberta) je Kapitän.