Ločljivi in neločljivi glagoli

Trennbare und nicht trennbare Verben

Ločljivi glagoli imajo predpono, ki jo je mogoče ločiti od glagolske osnove. Položaj predpone je odvisen od časa in stavčne strukture.

Nedeljivi glagoli imajo predpono, ki vedno ostane skupaj z glagolskim jedrom.

Primeri stavkov z (ne)ločljivimi glagoli

 • Prevod
 • Vlak odpelje ob osmih.
 • Pojasnilo
 • ab|fahren - oditi; zapustiti
 • Predpona ab je ločena od glagolske osnove fahren in je postavljena na konec stavka. Glagolsko jedro fahren se sklanja glede na osebo (v tem primeru gre za tretjo osebo ednine).
 • Prevod
 • Tega ne razumem.
 • Pojasnilo
 • verstehen - razumeti
 • Predpona ver ni ločena od glagolske osnove stehen.

Skupine glagolov s primeri

Predponski obrazi ločljivih glagolov
ab
 • Prevod
 • Vlak odpelje ob osmih.
 • Pojasnilo
 • ab|fahren - oditi; zapustiti
 • Prevod
 • Odvisno od vas
 • Pojasnilo
 • ab|hängen von +Dativ - odvisen od
an
 • Prevod
 • Vlak pride ob devetih.
 • Pojasnilo
 • an|kommen - priti / doseči cilj
 • Prevod
 • Vpišemo se na jezikovni tečaj.
 • Pojasnilo
 • sich an|melden für +Akkusativ - prijaviti se
auf
 • Prevod
 • Vedno vstanem zgodaj.
 • Pojasnilo
 • auf|stehen - vstati / vstati
 • Prevod
 • Vedno se pojavi ista napaka.
 • Pojasnilo
 • auf|treten - nastopiti / pojaviti se
aus
 • Prevod
 • Ewa ugasne luč.
 • Pojasnilo
 • aus|schalten - izklopiti
 • Prevod
 • Dobro si videti.
 • Pojasnilo
 • aus|sehen - videti (imeti videz)
bei
 • Prevod
 • To prispeva k izboljšanju razmer (dobesedno: prispeva k izboljšanju).
 • Pojasnilo
 • bei|tragen [zu +Dativ] - prispevati (k čemu)
 • Prevod
 • Naučil vas bom to.
 • Pojasnilo
 • etw jmd +Dativ bei|bringen - naučiti koga česa
ein
 • Prevod
 • Ewa prižge luč.
 • Pojasnilo
 • ein|schalten - vklopiti
 • Prevod
 • Vedno nakupujem prek spleta.
 • Pojasnilo
 • ein|kaufen - nakupovati
her
 • Prevod
 • Podjetje izdeluje avtomobile.
 • Pojasnilo
 • her|stellen - izdelati / proizvesti
heraus
 • Prevod
 • Izkazalo se je, da podjetje nima denarja.
 • Pojasnilo
 • sich heraus|stellen (, dass ...) - izkazati se (da ...)
 • Prevod
 • To bom izvedel.
 • Pojasnilo
 • heraus|finden - ugotoviti
hin
 • Prevod
 • Na kaj kaže ta puščica?
 • Pojasnilo
 • hin|weisen (auf) - pokazati na kaj
 • Prevod
 • Sedite, prosim.
 • Pojasnilo
 • sich hin|setzen - sedeti
los
 • Prevod
 • Znebila sem se vonja po cigaretah.
 • Pojasnilo
 • los|werden (wurde los, losgeworden [+sein]) - znebiti se česa
 • Prevod
 • Zdaj se zares začne.
 • Pojasnilo
 • los|gehen - začeti / izstopiti
mit
 • Prevod
 • S seboj vzamem psa.
 • Pojasnilo
 • mit|nehmen - vzeti kaj s seboj
 • Prevod
 • Greš z mano?
 • Pojasnilo
 • mit|kommen - iti z nekom (ali nečim) / spremljati
nach
 • Prevod
 • To besedo iščem v slovarju.
 • Pojasnilo
 • nach|schlagen - iskati
 • Prevod
 • Slabe vremenske razmere se umaknejo.
 • Pojasnilo
 • nach|lassen - umakniti se / popustiti / zmanjšati se
vor
 • Prevod
 • Kako si jo predstavljate?
 • Pojasnilo
 • sich [+Dativ] vor|stellen - predstavljati si kaj
 • sich [+Akkusativ] vor|stellen lahko pomeni tudi: predstaviti se (v tem primeru se uporabi Akkusativ), npr. Ich stelle mich als Herr Müller vor. (Predstavljam se kot gospod Müller.)
 • Prevod
 • Kaj predlagate?
 • Pojasnilo
 • etw vor|schlagen - predlagati kaj (ali predlagati)
weg
 • Prevod
 • Vsak dan odvržem smeti.
 • Pojasnilo
 • weg|werfen - zavreči
 • Prevod
 • Pojdi stran!
 • Pojasnilo
 • weg|gehen - oditi
zu
 • Prevod
 • Priznam, da ste imeli prav, da je bila to moja napaka.
 • Pojasnilo
 • zu|stimmen [+Dativ] - strinjati se s kom / deliti mnenje s kom / reči, da ima kdo prav
 • Prevod
 • Pozorno me poslušajte
 • Pojasnilo
 • etw/jdm +Dativ zu|hören - poslušati kaj/kaj
zurück
 • Prevod
 • Te čevlje sem vrnil.
 • Pojasnilo
 • zurück|geben - vrniti kaj
 • Prevod
 • Takoj se vrnem.
 • Pojasnilo
 • zurück|kommen - vrniti se
Predpone nedeljivih glagolov
be
 • Prevod
 • Dobila je darilo.
 • Pojasnilo
 • bekommen - sprejeti
 • Predpona be- je neločljiva.
emp
 • Prevod
 • Kuhar priporoča jedi iz testenin.
 • Pojasnilo
 • empfehlen - priporočati
 • Predpona emp- je neločljiva.
ent
 • Prevod
 • Odločam se za prihodnost tega podjetja.
 • Pojasnilo
 • entscheiden - odločiti se
 • Predpona ent- je neločljiva.
er
 • Prevod
 • Johannes Gutenberg je izumil tisk.
 • Pojasnilo
 • erfinden (erfand - erfunden) - izumiti
 • Predpona er- je neločljiva.
miss
 • Prevod
 • Napačno sem razumel prodajalca (ali prodajalca/trgovca).
 • Pojasnilo
 • missverstehen (missverstand - missverstanden) - napačno razumeti
 • Predpona miss- je neločljiva.
ver
 • Prevod
 • Svojo rojstnodnevno zabavo prestavi za en teden.
 • Pojasnilo
 • verschieben (verschob - verschoben) - premakniti (predmet, npr. kos pohištva, datum, dogodek) / preložiti (dogodek, sestanek)
 • Predpona ver- je neločljiva.
zer
 • Prevod
 • Vreme nam je pokvarilo načrte
 • Pojasnilo
 • zerstören - uničiti
 • Predpona zer- je neločljiva.
Predpone glagolov, ki imajo tako neločljivo kot ločljivo obliko
durch
 • Prevod
 • Policija je preiskala sedež podjetja.
 • Pojasnilo
 • durchsuchen - preiskati (npr. stavbo ali osebo, da bi našli kaj sumljivega)
 • Predpona durch- je v tem primeru neločljiva.
 • Prevod
 • Podgane so ugriznile v kabel.
 • Pojasnilo
 • durch|beißen (biss durch - durchgebissen) - pregrizniti
 • Predpona durch- je v tem primeru ločljiva.
hinter
 • Prevod
 • Pustil je sporočilo.
 • Pojasnilo
 • hinterlassen - pustiti za seboj
 • Predpona hinter- je neločljiva.
 • Prevod
 • Družba se je izognila plačilu davkov.
 • Pojasnilo
 • hinter|ziehen - izogniti se/izogniti se (npr. plačevanju davkov)
 • Predpona hinter- je ločljiva.
um
 • Prevod
 • Ograja obdaja pašnik.
 • Pojasnilo
 • Glagol: umgeben - obkrožati
 • Predpona um- je neločljiva.
 • Prevod
 • Marca se selim v Berlin.
 • Pojasnilo
 • um|ziehen - izseliti se
 • Predpona um- je ločljiva.
 • Glagol um|ziehen se lahko uporablja tudi s povratnim zaimkom v glagolski obliki: sich um|ziehen in ima potem pomen "obleči se". Na primer: Ich ziehe mich zu dem Abendessen um. (Oblečem se za večerjo.)
unter
 • Prevod
 • Kandidat podpiše pogodbo o zaposlitvi.
 • Pojasnilo
 • unterschreiben - podpisati
 • Predpona unter- je v tem primeru neločljiva.
 • Prevod
 • Pozimi sonce zaide veliko prej.
 • Pojasnilo
 • unter|gehen - potoniti / spustiti se
 • Predpona unter- je v tem primeru ločljiva.
über
 • Prevod
 • To besedilo prevajam v nemščino.
 • Pojasnilo
 • übersetzen - prevajati
 • Predpona über- je neločljiva.
 • Prevod
 • Trajekt prevaža potnike na otok.
 • Pojasnilo
 • über|fahren (fuhr über - übergefahren [+sein]) - prečkati (npr. reko) / prečkati
 • Predpona über- je ločljiva.