Imperativ

Imperativ

Ukazovalni stavek se uporablja za izražanje ukazov, vljudnih prošenj ali pozivov, naj nekaj naredimo.

Primeri stavkov v imperativnem stavku

 • Prevod
 • Počakajte!
 • Prevod
 • Izstopi (alternativno: izstopi)
 • Prevod
 • Predstavite se.
 • Prevod
 • Počakajte, dokler vas ne pokličejo.
 • Prevod
 • Vozimo! (Ali pa pojdimo!)

Gradnja imperativa

Ednina, druga oseba - du (ti)

Pripona -en je odstranjena iz nedoločnika. Pogosto je treba po odstranitvi dodati končnico -e, da bi bila izgovorjava lažja.

 • Prevod
 • Vstopite!
 • Pojasnilo
 • Glagol rein|kommen (vstopiti v notranjost); izbrišite končnico -en in predpona ločljivega sestavljenega glagola se pomakne na konec stavka.
 • Prevod
 • Pojdi domov!
 • Pojasnilo
 • Glagol gehen (iti); končnica -en je odstranjena; za lažjo izgovorjavo se lahko doda končnica -e.
Prva in tretja oseba množine (vljudnostna oblika) - wir (mi) in Sie (vi, vljudnostna oblika)

Nedoločnik preprosto postavimo na prvo mesto v stavku

 • Prevod
 • Vozimo! (Ali pa pojdimo!)
 • Prevod
 • Prosimo, ne premikajte se!
 • Pojasnilo
 • Sie v tem stavku se lahko nanaša na katero koli kombinacijo (ednina ali množina, enotni ali mešani spol): Gospod / gospa / gospa / gospa
Množina, druga oseba - ihr (ti)

Iz nedoločnika se odstrani končnica -en in doda končnica -t.

 • Prevod
 • Pomagajte si sami!
 • Pojasnilo
 • Glagol zu|greifen (pomagati si); končnica -en je odstranjena in dodana končnica -t. Predpona ločilnega glagola je postavljena na konec povedi.
 • Prevod
 • Prosimo, da se usedete.
 • Pojasnilo
 • Glagol setzen (sedeti); končnica -en je odstranjena in dodana končnica -t.

Izjeme in posebni primeri

Posebna pravila za drugo osebo ednine - du (ti)
 • Prevod
 • Počakajte!
 • Pojasnilo
 • Kadar se glagolsko jedro konča na d, t, m, n, običajno dodamo končnico -e (razen če je na koncu glagolskega jedra ena od naslednjih črk: m, n, l, r, h npr. kommen (Komm!)
 • Prevod
 • Pomagajte mi!
 • Pojasnilo
 • Pri nekaterih močnih glagolih se sprememba samoglasnika e 👉 i uporablja tudi v imperativu.
 • Prevod
 • Preberite knjigo!
 • Pojasnilo
 • Pri nekaterih močnih glagolih se sprememba samoglasnika e 👉 ie uporablja tudi v imperativu.
 • Prevod
 • Vozite hitreje!
 • Pojasnilo
 • Pri močnih glagolih sprememba samoglasnika a 👉 ä v imperativu ne velja.
Posebna pravila za prvo osebo množine - wir (mi)

Če govorec pripada skupini, na katero se nanaša odredba/appelacija, se lahko uporabi konstrukcija lasst uns + nedoločnik (Infinitiv). Ta konstrukcija ima naslednji pomen: naredimo nekaj (nekaj, kar opisuje drugi glagol).

 • Prevod
 • Pojejmo.
 • Prevod
 • Srečamo se jutri.
 • Pojasnilo
 • sich treffen (srečati se) 👉 wir treffen uns (srečamo se). Gre za povratni glagol, ki poleg tega uporablja konstrukcijo lasst uns, torej uns uns.
Nedoločnik v imperativnem naklonu.

Pogosta je tudi nedoločniška oblika glagola v imperativnem načinu. Takrat se lahko nanaša na eno ali več oseb.

 • Prevod
 • Izstopite!
 • Prevod
 • Ne premikaj se!