Imperativt

Imperativ

Den tvingende stemning bruges til at angive ordrer (kommandoer), høflige anmodninger eller opkald til at gøre noget.

Eksempler på sætninger i tvingende stemning

 • Oversættelse
 • Vent!
 • Oversættelse
 • Gå ud (alternativt: gå af)
 • Oversættelse
 • Præsentér venligst dig selv.
 • Oversættelse
 • Vent indtil du bliver ringet op.
 • Oversættelse
 • Lad os køre! (Eller lad os gå!)

Opførelse af imperativet

Singular, anden person - du (du)

Suffikset -en fjernes fra infinitivet. Ofte efter at have fjernet det, skal der tilføjes et suffiks -e for at gøre udtalen lettere.

 • Oversættelse
 • Kom ind!
 • Forklaring
 • Verbet rein|kommen (at indtaste indeni); slet -en endelsen, og præfikset for det adskillelige sammensatte verbum går til slutningen af ​​sætningen.
 • Oversættelse
 • Gå hjem!
 • Forklaring
 • Verbet gehen (at gå); suffikset -en fjernes; derudover kan suffikset -e tilføjes for at gøre det lettere at udtale.
Første og tredje person flertal (høflig form) - wir (vi) og Sie (dig, høflig form)

Vi sætter simpelthen en infinitiv i første position i sætningen

 • Oversættelse
 • Lad os køre! (Eller lad os gå!)
 • Oversættelse
 • Bevæg dig ikke!
 • Forklaring
 • Sie i denne sætning kunne henvise til enhver kombination (ental eller flertal, ensartet eller blandet køn) af: Hr. / Frk. / Fru.
Flertal, anden person - ihr (dig)

Suffikset -en fjernes fra infinitivet, og der tilføjes et -t-suffiks.

 • Oversættelse
 • Hjælp jer selv!
 • Forklaring
 • Verbet zu|greifen (at hjælpe sig selv); slutningen -en fjernes, og suffikset -t tilføjes. Præfikset for det adskillelige verbum placeres i slutningen af sætningen.
 • Oversættelse
 • Hver sød at sætte dig.
 • Forklaring
 • Verbet setzen (at sidde); slutningen -en fjernes, og suffikset -t tilføjes.

Undtagelser og særlige tilfælde

Særlige regler for anden person, ental - du (dig)
 • Oversættelse
 • Vent!
 • Forklaring
 • Når udsagnsordstammen slutter med d, t, m, n, tilføjer vi normalt suffikset -e (medmindre der er et af følgende bogstaver i slutningen af ​​verbet stamme: m, n, l, r, h f.eks. kommen (Komm!)
 • Oversættelse
 • Hjælp mig!
 • Forklaring
 • For nogle stærke verber gælder vokalskiftet e 👉 i også i tvingende stemning.
 • Oversættelse
 • Læs bogen!
 • Forklaring
 • For nogle stærke verber gælder vokalskiftet e 👉 ie også i tvingende stemning.
 • Oversættelse
 • Kør hurtigere!
 • Forklaring
 • For stærke verber gælder vokalændringen a 👉 ä ikke i imperativ.
Særlige regler for den første person, flertal - wir (vi)

Hvis taleren tilhører den gruppe, som kendelsen/anklagen henviser til, kan konstruktionen lasst uns + infinitiv (Infinitiv) bruges. Denne konstruktion har følgende betydning: lad os gøre noget (noget som det andet verbum beskriver).

 • Oversættelse
 • Lad os spise.
 • Oversættelse
 • Lad os mødes i morgen.
 • Forklaring
 • sich treffen (at mødes) 👉 wir treffen uns (vi mødes). Det er et refleksivt verbum, og derudover bruger det lasst uns-konstruktionen, derfor uns uns.
Infinitiv i det tvingende humør.

Verbets infinitive form i imperativ tilstand er også almindelig. Det kan derefter henvise til en eller flere personer.

 • Oversættelse
 • Gå ud!
 • Oversættelse
 • Don't move!